zondag 26 februari 2012

De VERSCHIJNING van MARIA 19 sept 1846 te La Salette (franse alpen)

De bedrukte houding, de vloeiende tranen en de woorden van de Moeder Gods zijn de uitdrukking van Haar bezorgd en toegenegen Hart:......"....nooit zult ge Mij kunnen vergoeden wat Ik voor u gedaan heb..." (la salette 19-9-1846)LA SALETTE, is de eerste officieel erkende verschijning van Maria door de RKK.

DE VERSCHIJNING VAN MARIA TE LA SALETTE (franse alpen) op 19-9-1846:
Op19 sept .1846 op een berg van 1800 m. in de franse alpen zagen de ongeletterde kinderen Melanie Calvat (14 jaar) en Maximin Giraud (11 jaar) die  slechts 2 dagen ervoor met elkaar kennis maakten en hun hondje Loulou plotseling een schitterende, lichtende bol van ongeveer  een meter doorsnede. In het midden van de bol verscheen stilaan een nog onduiduidelijke menselijke gedaante. De gedaante nam langzaam een duidelijker vorm aan en toen verscheen op een rotsblok een “Mooie Dame”zoals de kinderen Haar noemden.(zie afbeelding) Ze huilde zachtjes met het hoofd in de handen en de ellebogen op de knieën. Daarna stond de Mooie Dame op en Melanie beschrijft Haar als volgt:
Haar ogen schenen met de mijne te spreken. Haar blik was zacht en doordringend De gelaatsuitdrukking was vol majesteit en indrukwekkend. Zowel in Haar opschik als in Haar persoon ademde alles de majesteit, de schittering de luister van een onvergetelijke koningin. Het kleed van de H.Maagd was zilverwit en gans schitterend. Het was precies samengesteld uit licht en glorie met steeds een andere fonkeling. Op haar hoofd droeg Ze een KROON van schitterend ROZEN van verschillende kleuren. Uit het hart van elke roos ontsnapten gouden lichtstralen. Ook om de hals droeg de H.Maagd een krans van verblindend schone rozen maar ook een grote zware ketting. Rond de hals was  ook een kleinere ketting met een merkwaardig kruis Op dit kruis, dat ook schitterde was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Aan de uiteinden van het kruis zag men aan de ene kant een hamer, aan de andere kant een tang! ….
De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres.Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen willen werpen en Haar zeggen:”Mijn goede Moeder, ween niet meer!”Maar Ze scheen me te zeggen: er zijn zoveel mensen die me niet kennen…”
Een moeder zien wenen en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk?

In verband met Die TRANEN van MARIA:
Psalm 119 :136:”de tranen stromen Mij uit de ogen omdat Uw Wet niet onderhouden wordt”
Jeremia 13:17 : Als gij niet luistert, zal ik in het verborgene schreien, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten omdat de kudde van God wordt weggevoerd.
Klaagliederen 1 : 16 : Dus kan ik alleen maar schreien, beken van tranen storten mijn ogen, troost en hulp is ver te zoeken Mijn kinderen zijn verweesd,de vijand heerst over hen!

In verband met HET KRUIS:
Aan de uiteinden van de dwarsbalk waren een TANG en een HAMER bevestigd die een symbool zijn van de keuze van de mens om te kiezen voor goed of kwaad.(met de hamer kun je de nagels nog dieper kloppen of met de tang kun je nagels verwijderen...aan u de keuze welk voorwerp je gaat gebruiken gedurende je leven!)


In verband met de Zware Ketting En de  Krans van ROZEN Rond Haar hals:
De Moeder Gods was omkranst met twee ketens: een krans van echte rozen en een ijzeren ketting als symbolen van goed en kwaad. De ijzeren ketting als symbool van de SLAVERNIJ aan het kwade” dat zal overwonnen door de genade van het bidden van de “ROZENKRANS en gesymboliseerd door een krans van echte rozen waarmee het kwade zal vastgeketend worden!
De Boodschap van LA SALETTE: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html