maandag 17 september 2012

19 SEPT : FEEST O.L.V. van LA SALETTE

MARIA te LA SALETTE 19/9/1846


19 SEPTEMBER : O.L.V. van LA SALETTE


 OP 19/9/1846 greep de éénmalige verschijning van MARIA plaats te LA SALETTE (franse alpen).
La Salette is de eerste, na een grondig onderzoek door de R.K.Kerk, officieel erkende verschijning van de Moeder Gods.
MARIA deed er de dringende oproep:”ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER TEGENHOUDEN KAN.”

“ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”

IK HEB U ZES DAGEN GEGEVEN OM TE WERKEN, IK HEB MEZELF DE ZEVENDE DAG VOORBEHOUDEN EN GIJ WILT HEM MIJ NIET TOESTAAN.”

Een uitvoerige beschrijving van de verschijning kunt u lezen:

 De ganse Boodschap kunt u eveneens lezen:


De boodschap van La Salette maakt ons vooral duidelijk dat wij uitgenodigd worden om:

1)EERBIED voor de Naam van God hebben en Hem niet de schuld geven voor alles wat misloopt hier op deze wereld en in onze eigen kring…

2)Dagelijks ons naar God toekeren(= bekeren!) Door onder andere smorgens  en savonds: één Onze Vader en één Weesgegroet te bidden en meer als het kan…

3) Wekelijks de Zondag eren als de “dag des Heren” een rustdag waar we speciaal tijd maken voor God (oa. H. Mis…)

4) Jaarlijks ons iets ontzeggen tijdens de vasten en de naastenliefde beleven niet alleen met lieve woorden maar ook met concrete daden.

5)De profetieën (geheim) van onze Hemelse Moeder naar de toekomst toe in acht nemen zodat onze lampen branden als “de dag van Jahweh” komt…. Het geheim (profetie) van La Salette kan u lezen:

De Moeder Gods komt in La Salette volgende mensen oproepen:
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken
*De apostelen van de laatste dagen-zie visioen. H. Grignion de Montfort:


MARIA heeft in La Salette uitdrukkelijk gevraagd dat Haar BOODSCHAP aan GANS HAAR VOLK zou worden BEKEND GEMAAKT!
.ZE ZEGT:
Ik BEN MET U EN IN U  mits het geloof het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de Glorie en Eer van Jezus Christus. Strijdt kinderen van het LICHT, gij klein in aantal die ziet, want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde…”

Een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker, Melito San Miguel (schrijver van het boek "de laatste zegels" ) die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën schrijft:”Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette; hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publicatie van de boodschap, dit alles maakt van de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen  uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit.” Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook die Boodschap ERNSTIG moeten nemen!

De H.Pastoor van Ars zei reeds in een profetische uitspraak: “LA SALETTE heeft veel goed gedaan, het zal nog meer goed doen en LATER zal het dit OVERAL doen en STEEDS MEER!!!

DAAROM ook moet die WAARSCHUWING van de Moeder Gods doorgegeven worden. Het is immers een ultieme oproep om in de komende tijden, nog zovelen te redden, niet van het menselijk verdriet en onheil, dat de mens trouwens zichzelf zal aandoen door zijn egoïsme en verkrachting van de natuur (zie geheim!) maar om in de komende verwarring niet opnieuw God te vervloeken voor wat zal gebeuren…

Paus Johannes Paulus II zei trouwens (in 1996) ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van de Moeder Gods te La Salette:
“Maria’s woorden in La Salette bewaren door hun eenvoud en hun strengheid een ware actualiteit, in een wereld die nog steeds lijdt onder oorlog, honger en zoveel ellenden die tekenen zijn en dikwijls het gevolg van de zonde van de mensen…!” BEKERING :

De boodschap van LA SALETTE is een ultieme oproep tot BEKERING voor de mensheid,
Iedere mens in welke situatie ook word opgeroepen om zich met gans zijn hart  tot God te keren en Zijn Schepper te eerbiedigen en te erkennen. Het speelt geen rol wat er zich heeft afgespeeld in je leven, een mens mag nog zo diep gevallen zijn, er is altijd een weg terug en God schenkt altijd nieuwe kansen, wat er ook gebeurd is! (cfr. Parabel van de verloren zoon: Lucas 15:11-32.)  Immers:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkent!”(luc1: 50)
Ook de grote profeet Jesaja schreef :
Al zijn je zonden rood als scharlaken,
ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper,
ze worden wit als wol.
Als je weer naar Mij wilt luisteren,
Zal het beste deel van het land
Je ten deel vallen.” (Jesaja 1:18,19)

En de apostel paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.”( Romeinen 5: 20 )

MARIA spreekt in LA  SALETTE volgende bemoedigende woorden:
 ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.”


Joel 2:13:” Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.”“Er waren tal van SPOTTERS in de dagen van Noach, en die zijn er nog steeds de dag van vandaag! Heb BEROUW voordat de tijd om is!

 En zoek een veilige beschutting in de “ark van MARIA die u zal leiden naar de veilige haven…. WANTMaria is de veiligste de snelste en de zekerste weg om naar JEZUS te gaan!