maandag 15 oktober 2012

BEPROEVING

VOLHOUDEN (door tegenwind bereik je grote hoogte...)

PSALM 36:8:"Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen."


BEPROEVING:


 Goede vrienden, als dienstknecht in dienst van de Moeder Gods is het mijn taak u te bemoedigen en te steunen, vooral nu ikzelf ondervind en ik merk, zie en hoor dat vele mensen sterk beproefd worden,  wil ik u graag zeggen goede vrienden, heb goede moed God komt u te hulp, heb geduld, VOLHOUDEN is de Boodschap ( openbaring 2: 10:"Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven." zegt JEZUS ons via de apostel Johannes .in het laatste boek van de bijbel, trouw blijven aan je geloof ook in de moeilijke momenten is zeker geen makkelijke opdracht, maar ook geen onmogelijke WANT: de apostel paulus schrijft ons in de 1é Korintiers brief het volgende: 1Kor 10:13:”U kunt op God vertrouwen, Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. En wanneer u beproefd wordt, zal Hij ook voor uitkomst zorgen zodat u de beproeving te boven komt!”

We hebben een belangrijk WAPEN gekregen om STAND te houden in de beproeving en dat wapen is het GEBED, probeer vooral dat wapen te behouden, het niet te verliezen, er TROUW aan te blijven, dan is de OVERWINNING binnen het bereik!
Vergeten we vooral niet te bidden op de voorspraak van Maria om de genade van Standvastigheid te mogen bekomen in ons geloof om stand te houden!

(zie ook overweging in verband met het bidden en het gebed:

Ik besluit met de woorden van de apostel Jakobus:

jakobus1: 3-9:"Doorstaat uw geloof de beproeving, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten. Als iemand van u wijsheid te kort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen….”


Psalm 126:5 : “Wie met tranen zaaien, zullen  met gejuich oogsten.


De last op je schouders,
draag hem over aan de Heer,
Hij zal voor je zorgen;
Wie Hem TROUW is,
Laat Hij niet bezwijken, nooit.”
(Psalm 55: 23)

Matteus 11: 28 - 30 :    
Jezus sprak:" 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 
    neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
    van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en 
    Mijn last is licht
."


Matteus 12:20:
 Het geknakte riet zal Hij niet breken,
en een smeulende pit zal Hij niet doven
.”
Ik wens u allen goede moed toe en Gods zegen!