vrijdag 26 september 2014

DE HEILIGE AARTSENGELEN

DE HEILIGE AARTSENGELEN: (29 SEPT.)

   
h.aARTSENGELEN


Op 29 september, vieren wij de heilige Aartsengelen. Zij worden ook de Prinsen van het Hemels Hof genoemd. In Haar bijzonder leerrijke Openbaring van september 2006 wees de Meesteres van alle zielen Maria erop, welke rol de Aartsengelen in het leven van mensenzielen kunnen vervullen wanneer zij actief deel mogen hebben aan het leven van deze zielen. In wezen kan deze rol als volgt worden omschreven:
·                            de H. Aartsengel Michaël is de engel van de bescherming
·                            de H. Aartsengel Rafaël is de engel van de begeleiding en de genezing
·                            de H. Aartsengel Gabriël is de engel van de communicatie
Dit is een interessante vaststelling, want deze trefwoorden in de “taakomschrijving” van de Prinsen van het Hemels Hof jegens de zielen geven samen uitdrukking aan het wezen van Gods bekommernis om de verbinding tussen elke mensenziel en Zijn Hart in stand te houden, opdat elke levensreis daadwerkelijk op Zijn Hart georiënteerd zou blijven en ook daar moge eindigen:
De levensreis van de ziel is immers een reis op een weg vol gevaren, hindernissen, en bronnen van verblinding:
·                            De gevaren worden door de satan en al zijn werken op onze levensweg gebracht. Deze werken bedreigen de ziel, de geest, het hart, soms het lichaam, en heel in het bijzonder ook de vrije wil van de mensenziel. De H. Aartsengel Michaël is de aanvoerder van de strijdende engelen, wier opdracht erin bestaat, te verhinderen dat duivelse invloeden de ziel zouden schaden of de vervulling van hun levenstaak zouden verhinderen of ten minste negatief zouden beïnvloeden;
·                            De hindernissen (beproevingen) kunnen de ziel op dwaalwegen leiden, of hun andere wegen laten inslaan dan deze, welke God voor haar had voorzien, en kunnen de ziel diep verwonden. De H. Aartsengel Rafaël wordt ons als reisgids en genezer gegeven. Wij stellen ons deze genezing beter niet in de eerste plaats voor als genezing van lichamelijke ziekten (hoewel ook genezing op dat niveau niet uitgesloten is), doch eerst en vooral als gezondmaking van de gesteldheden van de ziel, opdat de ziel tijdens het enige leven, dat zij op aarde heeft, de juiste fundamenten voor het Eeuwig Leven zou kunnen opbouwen;
·                            Vele zielen worden in deze tijd door de talloze manipulaties van de duisternis verblind. De H. Aartsengel Gabriël is ertoe geroepen, het hart te zuiveren, opdat het gemakkelijker God zou kunnen vinden, via een zuiverder kanaal met Hem in contact moge kunnen treden, en Hem moge kunnen leren kennen zoals Hij werkelijk is, d.w.z.: opdat het hart God en Zijn Werken de juiste (namelijk de allerbelangrijkste) plaats in zijn leven zou kunnen geven. Verblinding kan slechts wortel schieten zodra het hart niet langer alleen op God is gericht. Een dwalende ziel verliest spoedig het ware geloof, de ware hoop, en de Liefde in de enige vorm die haar zelf en de Schepping Heil kan brengen.
Dus:
·                            De H. Aartsengel Michaël beschermt tegen gevaren;
·                            De H. Aartsengel Rafaël begeleidt doorheen de hindernissen en geneest de gevolgen van alle hindernissen;
·                            De H. Aartsengel Gabriël oriënteert de communicatie van de ziel op God, opdat de ziel niet te gemakkelijk ten prooi zou vallen aan verblinding.
De Koningin en Meesteres van de engelen oefent een gedeelte van Haar macht binnen Gods Heilsplan uit via de (doorgaans onzichtbare) tussenkomsten van de Aartsengelen op de levensweg van zielen, die zichzelf en hun leven totaal aan Haar uitleveren. Laten wij er vandaag om smeken, dat Zij deze tussenkomsten steeds weer mogelijk moge maken. De Hemelse Koningin houdt er bijzonder van, wanneer zielen zich door tussenkomst van de Aartsengelen aan Haar toewijden en Haar daardoor in staat stellen om Haar Werken in deze zielen nog doeltreffender vorm te geven.

BRON tekst: Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)
http://www.maria-domina-animarum.net/


GEBED tot de H. Aartsengel Michaël:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, Vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug.
Amen.
H.Aartsengel Michaël

1 opmerking:

  1. Heilige aartsengel Michael bescherm en zegen ons op al onze wegen wij bidden en danken u amen .

    BeantwoordenVerwijderen