woensdag 6 juli 2016

OMGANG MET BEPROEVINGEN

OMGANG MET BEPROEVINGEN

Twee beelden over de omgang met zware beproevingen
en de rol van de toewijding aan Maria
Eerste beeld:

Maria toont mij hoezeer Zij Haar innig toegewijden nabij is in het lijden, de beproevingen en de kruisen. Zij toont mij een beeld van Haar Hart, doorstoken met doornen, en daar tegenaan gedrukt een ander hart, en zegt:
“Elke vernedering, elke belediging, elke smart die je hart lijkt te doorboren, voel je slechts zo omdat zij eerst doorheen Mijn Hart is gegaan, en onze harten tegen elkaar aangedrukt zijn in de meest innige Liefde. Het is slechts omdat Mijn Hart tegen het jouwe aangedrukt is vanwege Mijn intense Liefde voor jou, dat jouw hart deze pijn ondergaat: de doornen die dwars doorheen Mijn Hart zijn gegaan, raken met hun punt nog juist jouw hart omdat het tegen het Mijne aangedrukt is”.
(de diepe betekenis: Maria’s Hart wordt als eerste getroffen, en in veel hogere mate dan het hart van de toegewijde, en in de mate waarin de vereniging van het hart van de toegewijde met dat van Maria groter is, voelt de toegewijde dezelfde smart als Maria. Deze smart is dan zeer intens, maar wordt ook volkomen samen met Haar gedragen.)

Tweede beeld:

Een beproeving kan zo plots en zo intens op de ziel inslaan dat het lijkt alsof de ziel door een bliksem wordt getroffen. Indien de ziel dit alleen poogt te verwerken, bestaat een grote kans dat zij er zwaar door beschadigd wordt: een bliksem is een ontlading van elektriciteit met een zeer hoog voltage. Wanneer deze blikseminslag echter zeer innig aan Maria wordt toegewijd, met geloof en vertrouwen, wordt het heel anders: Maria is een “transformator” die deze elektrische ontlading van zeer hoog voltage omzet in een milde elektrische stroom met een laag voltage, en Zij laat deze zachtjes in de ziel terugstromen. Gevolg: de ziel wordt niet vernietigd door een te sterke stroom, maar gevoed door een stroom die zij kan verdragen, en dit alles op basis van de energie die wordt geleverd door een beproeving! De hevige ontlading wordt door Maria omgezet in een bron van voeding voor de ziel.
Dit betekent dat toewijding aan Maria een vernietigende kracht verandert in een voedende kracht: de zware beproeving wordt met Haar gedeeld en door Haar bewerkt tot een kracht die zelfs gunstig en nuttig is voor de ziel. In Maria’s handen wordt elk kruis een zegen.

BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(Zie onderrichtingen: meditaties: omgang met beproevingen.)
1 opmerking: