zaterdag 10 december 2016

INNERLIJKE GODSLAMP


HOUD UW INNERLIJKE GODSLAMP BRANDENDE!Goede vrienden, zorg ervoor dat uw innerlijke licht van uw geloof brandende blijft, door het woord van God te lezen (de bijbel) en door persoonlijk gebed, kunt u  voeding geven aan uw innerlijke licht en het zo brandend houden!
Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.”Jezus zei ons: “Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder, dan is ook je lichaam helemaal verlicht; maar is het slecht, dan is het ook duister in je lichaam. Zorg er dus voor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als je hele lichaam verlicht is en nergens duister, dan zal het helemaal verlicht zijn, alsof de lamp je met zijn schijnsel verlicht.” (Lucas 11:34-36)

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Matteus 5:13-16)

Jezus Christus is ons LICHT:

IK BEN het LICHT voor de wereld.

Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.” (Johannes 8:12)


Uit Psalm 119: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten:


Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten,
uw woord is een licht op mijn weg.
Uw richtlijnen zijn voor mij een rijkdom die blijft,
de opperste vreugde van mijn hart.
U bent mijn beschermer, mijn schild,
ik zie met verlangen naar uw woorden uit.
Wees voor mij een steun zoals U beloofd hebt,
en ik zal blijven leven; beschaam mijn vertrouwen niet.
Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht,
brengt het  inzicht voor de eenvoudigen.
Keer u tot mij en wees mij genadig
zoals U steeds bent voor degene die Uw naam bemint.
Richt mijn schreden, zoals U hebt beloofd,
geeft het onrecht geen macht over mij.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
onderwijs uw dienaar in uw wetten.
Wat U voorschrijft blijft heilzaam voor immer,
verleen mij inzicht en ik zal leven.
Luister naar mijn stem, U die liefde bent;
houd mij in leven, HEER, u bent rechtvaardig.
Begin en eind van uw woord is: trouw,
uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig.
Ik ben gelukkig met uw belofte,
gelukkiger dan de mens die een rijke buit vindt.
Laat mijn gebed tot U doordringen, HEER,
ach, schenk mij verlossing, volgens uw woord.
HEER, ik verlang naar uw heil,
Uw helpende hand staat mij bij en is mijn enige vreugde.
Als ik verloren loop als een dwalend schaap,
ach, kom uw dienaar dan zoeken,
want uw geboden, Heer, die vergeet ik nooit.


We kunnen ook bidden tot Maria (moeder van het Licht) om te vragen of ze voor ons ten beste wil spreken opdat ons innerlijke licht nooit zou doven of verduisterd raakt.
“Moeder Maria, spreek voor ons ten beste, dat ons innerlijke licht voor eeuwig brandende mag blijven. Amen.Weesgegroet Maria, moeder van het Licht, vol van genade…”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten