zondag 5 maart 2017

DE TRIOMF VAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA EN HET RIJK VAN MARIA

DE TRIOMF VAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA EN HET RIJK VAN MARIA:
"Uiteindelijk zal het Onbevlekte hart van Maria zegevieren in deze wereld."


Goede vrienden, de laatste tijd regent het terug  “voorspellingen van datums”waarop “iets” zou gebeuren. Het is niet omdat we dit jaar in het 100-jarige jubileum van Fatima zitten dat er in dit jaar “iets” zou gebeuren…De “triomf van het Onbevlekte hart van Maria (zoals voorspeld door Maria in Fatima) zal geen éénmalige gebeurtenis zijn die zal plaatsvinden op één bepaalde dag!
Het is iets wat moet groeien in de  harten van de mensen…Eerst moet het rijk van Maria gevestigd worden in de harten van de mensen. De H.Grignion de Montfort zei:”Moge het rijk van Jezus Christus komen door het rijk van Maria.” Eens Maria heerst als de Koningin in de harten van de mensen, zal Zij in staat zijn er het kwaad uit te roeien. En dan ook die ziel in volheid naar Haar Zoon Jezus Christus te leiden! De H.Montfort zegt ons trouwens “Maria is de KORTSTE ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan!”
Maria is de KORTSTE ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan." (H.Grignion de Montfort) 

Eens Maria Haar Rijk heeft gevestigd in de harten van de mensen zal Zij ook het rijk van Jezus  in de harten tot stand laten komen, en vervolgens ook in de wereld, dat zal dan de triomf van het onbevlekte hart zijn. Het kwade zal geen macht meer hebben want het zal verpletterd zijn door de voet van Maria, en de weg zal vrij zijn om het Rijk Gods in de wereld tot stand te laten komen! Daarom is het van groot belang om in toewijding aan Maria te leven, en zo al onze offers en gebeden aan Maria te schenken, want deze heeft Zij nodig om dit te laten geschieden. U ziet dat dit een werk is dat niet op één dag zal gebeuren maar over een bepaald tijdperk dient te geschieden. Maria heeft een leger van strijders nodig die in Haar dienst werken om Haar triomf van Haar Onbevlekte hart tot stand te laten komen! Sluit je aan om ook een soldaat (apostel) in dienst van Maria te worden!

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
“O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”

Maria is het GROTE TEKEN, de Vrouw die de dageraad laat gloren op het einde van de nacht der zielen. In Haar zijn onmetelijke rijkdommen verzameld, schatten van Goddelijke Mysteries, oceanen van glorie die zichzelf onophoudelijk blijven vermenigvuldigen.”


Maria is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren.” 
(Genesis 3: 15)


“MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA.” (H.Grignon de Montfort)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten