maandag 20 augustus 2012

DE KROON DES LEVENS

foto: Maria in la salette; let op de "kroon van rozen "die Maria draagt.

DE KROON DES LEVENS:


Tekst t.g.v.” feest MARIA KONINGIN” 22 augustus:


Wees getrouw tot de dood en Ik zal u DE KROON DES LEVENS geven.”(Openbaring 2: 10)
Deze tekst (apokalyps 2: 10) doet ons denken aan Maria in La Salette. Zij draagt daar een“Kroon van rozen” op Haar hoofd. Het is de zegekrans, de Kroon die men ontvangt na de overwinning op de wereld… Jezus ontving de doornenkroon; de zijnen wilden Hem niet erkennen als Hun Koning, (Joh 1:10:”Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.”) Het was pas in de Hemel dat Hij de gouden Kroon ontvangen heeft, nadat hij de duivel en de wereld had overwonnen, en het volmaakte offer, Zijn eigen leven, aan de Vader had geschonken om ons te redden uit onze zonden…
Ook Maria heeft op deze wereld een “geestelijke doornenkroon” gedragen (luc2: 35: Simeon: “uw ziel zal door een zwaard worden doorboord…”)
Maria weent in La Salette omdat ook vandaag nog velen Jezus opnieuw doornenkronen en bespotten: doordat we God niet erkennen, doordat we niet luisteren naar de Woorden die Jezus gesproken heeft of beter gezegd doordat we Zijn woorden niet aanvaarden en zodoende te weinig leven als “echte evangelische christenen”
(Luc6: 46:Jezus zei:”Waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg?
 En ook: Matteus8: 15:” Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij!”)

 En doordat we nog teveel in ons leven”de hamer" hanteren die aan het Kruis hangt in La Salette  en te weinig “de tang"! Maria weent ook omdat we ook Haar woorden in de wind slaan, en ze niet willen of niet kunnen aanvaarden. Zo wordt ook de ziel van Maria opnieuw doorboord met het zwaard…. Laat ons dan ook de Woorden van Jezus en Maria aannemen “als kinderen” met een open geest en hart, dan zullen we erdoor gevormd worden en het eeuwige leven verwerven…(luc18: 17:Jezus zei: Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!”) Laten we ons vormen en opvoeden door Maria en zo zullen we onze “kroon des levens” verkrijgen. Maria zegt in La Salette aan onze zijde te staan en met ons mee te werken:”Ik zal met hen strijden tot zij tot de volheid des levens zijn gekomen…” (zie”geheim van La Salette”):http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html
Door het bidden van de rozenkrans en ons toe te wijden aan Maria en te leven als evangelische christenen zullen we de zegekrans ontvangen uit Haar hand:

ZIJ zal "de ware leerlingen en ware navolgers van Christus”,”Haar kinderen” en “de Apostelen van de Laatste dagen”kronen met een schitterende diadeem van gouden rozen; de “kroon des levens” die we tot in eeuwigheid zullen dragen bij de “Vader” in onze uiteindelijke “THUIS” na deze aardse Pelgrimstocht…AMEN.


"Geprezen en verheerlijkt zij de Macht van MARIA KONINGIN
VAN HEMEL EN AARDE!"foto: wenende MARIA in LA SALETTE


Gelukkig de ziel waarin Maria, de boom des levens, is geplant. Zeer gelukkig de ziel, waarin zij haar vrucht draagt. Maar allergelukkigst is de ziel, die Maria's vrucht smaakt en bewaart tot aan de dood en in de eeuwen der eeuwen.” Amen! (uit "de Ware Godsvrucht"-H.Grignion de Monfort.) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten