vrijdag 20 juli 2012

DE SPIEGEL DER WAARHEID

MOZES met de stenen tafelen met de "10 geboden"
10 geboden
     
DE SPIEGEL DER WAARHEID:DE SPIEGEL DER WAARHEID:
Reeds vele decennia lang heeft de mens de maatschappij uitgebouwd zonder rekening te houden met het bestaan van GOD.Hij heeft zich afgekeerd van Zijn Schepper aan wie hij DANK en EERBIED verschuldigd is!

GODS WOORD en GEBODEN die GOED en HEILIG zijn dienen juist om de mensen voorspoed, geluk en zegen te brengen. Maar de mens heeft deze verworpen! Reeds in 1846 voorspelde Maria in Haar éénmalige verschijning te La Salette in “het Geheim”, het volgende:”De wereldlijke heersers zullen allen éénzelfde doel hebben: het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel dat plaats moet maken voor het materialisme, atheïsme, spiritisme en allerlei soorten van zonden…”
 Voorbeeld van het verwerpen en ongeldig verklaren van Gods geboden:
 Het 3é gebod: Gij zult de naam des Heren niet ijdel gebruiken. (NIET VLOEKEN) Wordt absoluut niet meer gerespecteerd, want er wordt nogal wat afgevloekt de dag van vandaag! God voelt zich hierdoor ERNSTIG beledigd!!
 Het 5é gebod: eer uw vader en moeder: wordt niet meer geëerbiedigd, resultaat: tweedracht tussen ouders en kinderen; ruzies in gezinnen.
Het 6é gebod: gij zult niet doden: de mens waagt het zelfs al om ongeboren, onschuldig en weerloos leven in de moederschoot te gaan doden! Abortus.
De dag van vandaag zien we zowat overal euthanasie die massaal maatschappelijk aanvaard wordt(zelfs wetten om euthanasie te verlenen aan minderjarigen,worden aanvaard).....
 Door een te lakse wetgeving op het bezit van wapens kan bijna iedereen zich vuurwapens, evenzo zware bewapening aanschaffen; de destructieve gevolgen zijn ons bekend; gezinsdramas; onzinnige slachtpartijen op scholen, in grootsteden op openbare plaatsen zoals winkelcentrums, bioscopen; aanslagen door terroristen op druk bevolkte plaatsen, zoals luchthavens... (brussel,Istanbul.) (Maria voorspeldt in het geheim van La Salette:" men zal niets anders zien dan moorden en wapengekletter... "http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html
Het 7é gebod: gij zult geen echtbreuk plegen: men heeft het mogelijk gemaakt om het huwelijk wat heilig is te laten verbreken, resultaat: gebroken gezinnen; ongelukkige kinderen; eenzaamheid bij zowel kinderen als alleenstaande ouders; verwaarloosde jeugd, met alle gevolg vandien (zoals gedragstoornissen, druggebruik, vandalisme.)
Heel de aantasting van de moraal, kortom alle ellende van deze tijd is het resultaat van het ongeldig verklaren van Gods geboden en Gods WOORD! Zij zouden heil, vrede en zegen gebracht hebben als men de geboden had gehouden. Maar men heeft ze veracht die goed en heilig zijn!“Gods scheppingsorde is vernietigd en overal heerst goddeloosheid, want Gods geboden worden met de voeten getreden en aan Gods WOORD wordt geen geloof meer gehecht!
De EEUWIGE, HEILIGE GOD is vervuld met "Smartelijke TOORN", omdat de mensen het wagen ZIJN LIEFDE, waarmee Hij ons de GEBODEN en Zijn WOORD heeft gegeven op lasterlijke wijze te bespotten en belachelijk te maken! Opnieuw heeft de mens voor zichzelf een "GOUDEN KALF" gemaakt en wordt de zonde verheerlijkt!

Het was een HEILIG MOMENT toen Mozes de geboden op de berg Sinai werden gegeven en even HEILIG zal het moment zijn als God in antwoord op de schandelijke afvalligheid van de mens gaat optreden! Een benauwende sfeer van dood en bedruktheid lijkt de wereld te beheersen. Dit kan ermee te maken hebben dat het tijdperk van “GODS TOORN” vlakbij is, of aangebroken is?
Reeds in 1846 WAARSCHUWDE  de Hemel de wereld bij monde van de H.MAAGD MARIA bij Haar éénmalige verschijning in La Salette (franse alpen) MARIA deed er deze zeer DRINGENDE OPROEP: “ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE HAND VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN” Maria vroeg ook uitdrukkelijk om deze boodschap BEKEND TE MAKEN aan GANS HAAR VOLK  (boodschap van La Salette zie ook op deze blog: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html ) 


MOZES
                                                                                                  

1 opmerking:

  1. Bedankt voor de boodschap.
    Intussen bloedt mijn hart voor de slachtoffers. Ik zal er zeker voor bidden. Vandaag nog een extra rozenkrans. Amen

    BeantwoordenVerwijderen