donderdag 17 november 2016

NOVEENGEBED TOT MARIA VAN DE WONDERDADIGE MEDAILLE

Noveengebed tot O.L.Vrouw van de 'Wonderdadige' Medaille: van 19 tot en met 27 november:

"O.L.V.. van de wonderdadige medaille"


Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. 
Gij zijt niet alleen onze Middelares voor tijdelijke gunsten, maar vooral wilt Gij voor ons geestelijke gaven verwerven, zoals een levend geloof, een onwrikbaar vertrouwen en een vurige liefde tot God en een edelmoedige liefde tot onze naasten. 
Lieve Moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik u nederig vraag om..... (uw intentie)
Dank, dat Gij uw speciale bijstand en bescherming beloofd hebt aan allen die deze medaille dragen en met vertrouwen dat mooie gebed bidden: "O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen."Amen.


27 november feest van O.L.V. van de wonderbare medaille.

"O MARIA ZONDER ZONDEN ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN."

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2015/11/wonderdadige-medaille.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten