woensdag 11 juni 2014

VERTROUWEN EN OVERGAVE

VERTROUWEN EN OVERGAVE:
Werp je in de armen van Jezus!

JEZUS spreekt:

Waarom zijn jullie zo gauw verontrust en in verwarring? Vertrouw toch je zorgen aan Mij toe en jullie zullen rust vinden. Waarlijk, zo zeg Ik jullie, als jullie je echt en volledig aan Mij toevertrouwen, dan zullen je gebeden worden verhoord en al je moeilijkheden worden opgelost.”

“Iemand die altijd nog alles bediscussieert en zelf wil doen, heeft nooit wonderen beleefd of verricht die van Mij kwamen; dit geldt zelfs voor de heiligen. Alleen wie zich totaal overgeeft en toevertrouwt aan GOD, werkt samen met GOD! Als jullie merken dat alles nog gecompliceerder wordt, zeg dan met gesloten ogen in je hart en ziel: "Jezus, zorgt Gij voor ons!"En keer je af van het eigen ik, want jullie rusteloos verstand maakt het alleen maar moeilijker om je aan Mij toe te vertrouwen. Doe dit in alle omstandigheden. Doe dit toch en jullie zullen voortdurend, maar in stilte, grote wonderen aanschouwen, die weliswaar aan de buitenkant niet sensationeel lijken, maar voor jullie groot zijn en bovendien het werkelijke vertrouwen in Mij en de liefde voor Mij zullen versterken. Ik, jullie GOD, zal voor jullie zorgen. Dat verzeker Ik jullie!”

“Jullie kunnen niet slapen, willen alles onderzoeken en over alles nadenken, alles weten en over alles meedenken. Daarmee vertrouwen jullie toch alleen op de menselijke kracht van het "eigen ik", of nog erger: op de mens zelf en zijn eigen ingrijpen. Dat staat mijn plannen met jullie in de weg. O, hoe graag wil Ik toch dat jullie je echt aan Mij overgeven, zodat Ik jullie alles kan geven. En hoe verdriet het Mij jullie zo onrustig en vertwijfeld te zien! Dat is precies het doel van Satan, jullie zo onrustig en vertwijfeld maken, en zo jullie afhouden van mijn hulp en liefde, zodat jullie je geheel op het menselijk denken en handelen verlaten. Vertrouw daarom geheel op Mij. Vind rust in Mij! Vertrouw je in alles aan Mij toe. Ik verricht wonderen naarmate jullie je vollediger aan Mij overgeven en jullie jezelf wantrouwen.

Sluit toch de innerlijke ogen, en rust in mijn armen! Als jullie je te veel uitsloven, zullen jullie weinig genaden ontvangen. Maar als jullie je in je gebeden geheel aan Mij toevertrouwen, dan zullen jullie veel genaden ontvangen. Als jullie lijden, vragen jullie Mij om dit weg te nemen, maar dan wel op de manier waarop jullie dat willen. Jullie wenden je weliswaar tot Mij, maar willen wel dat Ik doe wat jullie je zelf voorstellen. Zo lijken jullie op zieken die bij de arts komen voor een behandeling, maar zelf de arts voorschrijven wat hij moet doen. Doe dat toch niet, maar bid zoals Ik het jullie in  het Onze Vader heb geleerd: "Uw naam worde geheiligd!"Dat wil zeggen, moge in mijn nood en moeilijkheden U verheerlijkt worden! "Uw rijk kome!"Dat wil zeggen, moge alles ertoe bijdragen dat uw rijk in ons en in de wereld tot stand komt. "Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel." Dat wil zeggen, beschik toch wat in deze situatie het beste is voor het tijdelijke en eeuwige leven. Als jullie werkelijk tegen Mij zeggen: Uw wil geschiede of zorg toch voor ons, dan grijp Ik in met al mijn almacht en los Ik de moeilijkste situaties op.”
Als je merkt dat het van kwaad tot erger wordt, maak je dan niet ongerust. Sluit weer de ogen van je ziel of van je hart en spreek vol vertrouwen tot Mij: "Uw wil geschiede, zorgt Gij voor mij, O Heer!" En Ik beloof je dat ik als een geneesheer met al mijn goddelijke almacht zal zorgen en ingrijpen, ja dat Ik ook een wonder kan doen als dat nodig is. Als je merkt dat je toestand verergert, alsof je ziek bent, wees dan niet ongerust, sluit je innerlijke ogen en zeg opnieuw tot Mij: "Zorgt Gij voor mij!" Ik beloof je: Ik zal voor je zorgen!


Onrust, bezorgdheid over hoe iets zal aflopen, dingen zelf willen bepalen en doen, dat gaat tegen de ware overgave in. Dat is hetzelfde als wanneer kinderen hevig bij hun moeder aandringen om wat van haar gedaan te krijgen. Als de kinderen alles zelf willen doen, doorkruisen ze of verhinderen met hun plannen, ideeën en grillen zelfs de echte hulp van hun moeder. Sluit toch de ogen van je eigen ik en laat Mij het werk doen. Sluit rustig de ogen en richt jullie innerlijke blik geheel op Mij, en werp zorgen over de toekomst als een verzoeking van je af. Rust eenvoudig in Mij, geloof in mijn goedheid en Ik verzeker jullie dat, als jullie zo tot Mij zeggen: Zorgt Gij voor mij, dat ik getrouw aan mijn liefde, geheel voor jullie zorg zal dragen, jullie zal troosten, bevrijden en leiden.

En als Ik jullie langs een andere weg moet voeren dan jullie zouden willen, dan zal Ik jullie toch onderwijzen. Dan zal Ik jullie toch in mijn armen dragen, want er is geen heilzamer medicijn dan mijn liefdevol ingrijpen. Maar bedenk: Ik zorg alleen voor jullie, als jullie je ogen innerlijk op Mij richten: Dat wil zeggen, als jullie dat werkelijk willen en je volledig aan Mij toevertrouwen en je aan Mij vasthouden.
(BRON tekst: uit openbaringen van Jezus aan don Dolindo Ruotolo, italiaans priester 1882-1970 )


uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de KRACHT van God.” (1Korintiërs2:5)"VERTROUW op Hij DIE IS" (exodus3:13-15)
1 opmerking:

  1. Heer niet onze wil maar de UWE , en op UW tijd niet de onze .
    Dank u Here .

    BeantwoordenVerwijderen