zondag 6 december 2015

VOLHOUDEN

VOLHOUDEN:Broeders en zusters, we leven in een tijd waar steeds meer mensen zich afkeren van hun God en Schepper, Jezus waarschuwde ons voor dergelijke tijden, maar hij voegde er ook aan toe, dat zij die wel vasthouden aan hun geloof moeten volhouden, dan zullen zij gered worden:
 En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben.  Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered.” 
( Matteus24: 12-13)
Jezus wees ons er ook op dat er velen zijn in deze wereld die de verkeerde weg opgaan, en weinig die het ware leven ontdekken:
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)

Jezus is de weg naar leven


Zet u in om die weg die naar het leven leid (=Jezus) te vinden. Een korte, zekere, veilige en gemakkelijke WEG om naar Jezus te gaan, is de weg die via Maria gaat. Dit leert de H.Grignion de Montfort ons!

 veilige weg naar Jezus= via maria.


 ”Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet.’’
(Jakobus 1:3 – 4)

“Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.’’ (Romeinen 5:3- 5)

Blijf volhouden en VERTROUWEN hebben op de Heer!
 Broeders en zusters, kijk eens naar de profeten die namens de Heer hebben gesproken. Kijk eens hoe geduldig ze waren als ze door de mensen slecht behandeld werden. Wees net zo geduldig als zij. We zeggen dat het heerlijk voor hen was dat ze altijd op God bleven vertrouwen, wát er ook gebeurde. Jullie hebben gehoord van Job. ... Jullie weten hoe hij op God bleef vertrouwen, al had hij het nóg zo moeilijk. Uiteindelijk maakte God alle dingen weer goed voor hem.” (Jakobus5: 10-11)

"Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven."
(Openbaring 2: 10)Mijn toevlucht (Psalm 91)

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat. 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer: 
'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.'

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.”

Video: Jésus 

(Communauté de l'Emmanuel)

 We hebben een belangrijk WAPEN gekregen om STAND te houden in ons geloof en dat wapen is het GEBED, probeer vooral dat wapen te behouden, het niet te verliezen, er TROUW aan te blijven, dan is de OVERWINNING binnen het bereik! Vergeten we vooral niet te bidden op de voorspraak van Maria om de genade van Standvastigheid te mogen bekomen in ons geloof om stand te houden!
 
De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig."dinsdag 17 november 2015

WONDERDADIGE MEDAILLE

DE WONDERDADIGE  MEDAILLE:
(27 november)

De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.
 
Het voorste gedeelte van de kapel van Rue du Bac in Parijs, met rechts vooraan het schrijngraf van de H.zuster Catherina Labouré.
Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe namelijk  een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.
"Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd.
"
De personen die ze met VERTROUWEN  dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".
Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.


"O MARIA ZONDER ZONDEN ONTVANGEN BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN."

In verband met deze buitengewone feiten belastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officieel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac. Ziehier het resultaat:
De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid is, het verbazingwekkend aantal medailles, die geslagen en verspreid zijn, de bewonderenswaardige weldaden en de uitzonderlijke genaden, die verkregen zijn door het vertrouwen van de gelovigen, schijnen werkelijk een teken van de Hemel te zijn, waarmee de waarachtigheid van de verschijningen, de waarheid van het verhaal van de zienster en de verspreiding van de Medaille bevestigd worden.
In 1846, na de opzienbarende bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne in Rome, bevestigde Paus Gregorius XVI de bovenvermelde conclusie van de Aartsbisschop van Parijs.
Als u dus van de H. Maagd houdt en als u vertrouwen heeft in haar machtige voorspraak: 
  • Draag dan altijd de Medaille om te blijven leven in Gods genade en de bescherming van de Onbevlekte  Maagd te genieten
  • Bid dan elke dag de aanroeping op de Medaille gegrift. De H. Maagd wilde aldus gegroet en  aangeroepen worden:
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"
  • Maak de Medaille bekend in uw omgeving; geef ze vooral aan zieken en bedroefden.
voor en achterzijde van de"Wonderdadige Medaille"Uitleg van de tekens op de medaille:
 
Maria staat op een wereldbol, wil zeggen: Zij wil alle mensen helpen.
Zij staat met Haar voet op de slang: Zij zal de kop verpletteren van Satan; Zij overwint de duivel, zoals in de bijbel voorzegd was bij de eerste zondeval (Gen. 3, 15).
Rondom de medaille staan de letters van het gebed: "0 Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen".
Aan de andere kant van de medaille staat het Kruis in de letter M: Jezus is uit Maria geboren. Maria stond onder het Kruis. Zij heeft met Jezus meegeleden en daardoor ons mede verlost.
Eronder staan twee Harten: het doorstoken Hart van Jezus (Joh. 19: 34, 37) omkranst met doornen, de pijn door onze zonden Hem aangedaan. Maria's Hart is met een zwaard doorboord, zoals door Simeon voorzegd.
De twaalf sterren er omheen verwijzen naar Maria: "Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd"
 (Openbaring: 12:1)

Met deze tekst wordt ook de Kerk bedoeld, en verwijzen deze sterren naar de twaalf apostelen, de fundamenten van de Kerk, waarvan Maria de Moeder, en Christus het Hoofd is. De Kerk verkondigt deze Blijde Boodschap van verlossing aan de hele wereld.

Noveengebed tot O.L.Vrouw van de 'Wonderdadige' Medaille:

Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. 
Gij zijt niet alleen onze Middelares voor tijdelijke gunsten, maar vooral wilt Gij voor ons geestelijke gaven verwerven, zoals een levend geloof, een onwrikbaar vertrouwen en een vurige liefde tot God en een edelmoedige liefde tot onze naasten. 
Lieve Moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik u nederig vraag om..... (uw intentie). 
Dank, dat Gij uw speciale bijstand en bescherming beloofd hebt aan allen die deze medaille dragen en met vertrouwen dat mooie gebed bidden: 
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"

OUR LADY OF THE MIRACLOUS MEDAL - PRAYER.


dinsdag 10 november 2015

EEN APPELTJE VOOR DE DORST: JEZUS CHRISTUS

Een appeltje voor de dorst:
 JEZUS CHRISTUS!

drink van het levend water dat Jezus je geeft!”
(Openbaring 22:17)
"Een dorstlesser voor eeuwig!"


Onder een appeltje voor de dorst hebben, verstaat men iets dat men op zijde legt en bewaart, om het in tijd van nood te gebruiken. Meestal is dit “appeltje” gericht op ons ‘aardse leven.’Investeren we ook in ons leven dat na dit leven komt? “Het eeuwige levenJezus Christus is hier spreekwoordelijk ons “appeltje voor de dorst” In de schriften lezen we zelfs dat Hij veel meer dan dat is! Uit Zijn binnenste stromen stromen van Levend Water waaraan we ons kunnen laven.

Heb je dorst...
verlang je naar rust en vrede in je hart?
Voel je je leeg en onbestemd?

De Heer Jezus nodigt je uit:
Kom bij Mij!

Kom met al je zorgen.
Neem van het levend water dat Ik je geef.
Ik bied het je aan, gratis, uit genade.

Drink van Mij.
Mijn Heilige Geest wil jou vervullen met Mijn aanwezigheid,
Hij laat Mijn liefde in je hart opborrelen als een fontein,
Hij doorstroomt je met Mijn golven van vrede,
en geeft jou een verkwikkende rust,
Hij verfrist jou helemaal!

Vraag en Ik zal het je geven.
Als je drinkt van het water dat Ik je geef,
zul je nooit meer dorst krijgen,
het zal in je zijn als een bron
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft
.

Mijn stromen van Levend Water zullen vloeien uit je hart,
en jouw dorst volledig lessen,
ze vullen jou met Mijn overvloedige genade,
zodat jij vol bent van alles wat Ik jou geef!

(Openbaring 22:17; Joh. 4:13-14, 7:3)  Zoals een hert hevig verlangt naar water,
zo verlang ik hevig naar U, God.
 Ik heb dorst naar U, de levende God.”
 (Psalm 42:2-3) Mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft."(Joh.4: 14)


Video: COME AS YOU ARE and drink of the living water (With Lyrics) : Rob & Heidi Paoletti

donderdag 5 november 2015

EERLIJKHEID - LEUGEN

EERLIJKHEID - LEUGEN:


God KEERT ZICH AF  van hen die liegen en oneerlijk zijn…
Beste vrienden,
Wist je dat God zegt, dat Hij zich afkeert van leugen en oneerlijkheid?
“Deze zes dingen haat de Heer,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
 “Ogen die trots kijken, een tong die liegt,
handen die onschuldige mensen doden,
 een hart vol kwaad,
voeten die zich naar een misdaad haasten,
 mensen die liegen in een rechtszaak
en mensen die ruzies uitlokken tussen vrienden.”
(Spreuken 6: 17-19)

Gods woord zegt over de stad van God: 'Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.' (Openbaring 21:27)
Jezus zei dat er op de oordeelsdag mensen tegen Hem zullen zeggen: Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!” (Mattheus 7:22)

Leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God:
Leugen is meestal gedreven door EIGENBELANG.
(egoïsme - de grote plaag van onze tijd!)
Wees een kind van God, bij wie geen duisternis is!

God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.”
 (1 Johannes 1:6)Veel christenen maken zichzelf wijs dat Gods liefde hun leugens wel door de vingers ziet. Deze zelfmisleiding is zeer ernstig.
'Dwaalt niet! “Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.” 
(1 Kor. 6:10)
'Dwaalt niet.God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7)
“Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.” (Jakobus 1:16)

In LA SALETTE zegt Maria in Haar grote boodschap:
Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u AFKEERT(!) ben ik gedwongen hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken, maar jullie, jullie trekken er zich niks van aan!”

De boodschap van La Salette:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!
(Ezechiel39: 23-24)

GOD MEENT WAT HIJ ZEGT:

Geloof je in de leugen of in de Waarheid?

Luister naar wat Paulus zegt over gelovigen die in compromis leven, die weigeren om van Gods woord te houden en te gehoorzamen: Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht (2 Tessalonicenzen 2:12).
Hieronder ziet u de onheilspellende resultaten van het niet geloven van en handelen naar Gods woorden:
1.Het hart raakt verhard door de bedrieglijkheid van zonde
2.De gelovige raakt verblind door de leugen dat er geen loon volgt op zonde en dat er geen dag des oordeels is. De gelovige denkt dat hij kan wegkomen met het volgen van zijn/haar begeertes
3.De gelovige valt ten prooi aan de leerstellingen van duivels, en beginnen te denken dat het kwade goed is en het goede kwaad.
  4.De gelovige drijft uiteindelijk zo ver af van Christus en de waarheid, dat hij verblind raakt

"Eerlijkheid duurt het langst!"


woensdag 14 oktober 2015

FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA
FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA:

(16 OKT.)


"MARIA, de witte zuivere lelie."


Maria onderricht:
Ik ben de Koningin van de zuiverheid. Zuiverheid is de gesteldheid waarin de ziel in al haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens niets voortbrengt dan Licht. Zuiverheid is de gesteldheid waarin de ziel komt tot de ware vruchtbaarheid voor het Rijk Gods op aarde, omdat zij in deze gesteldheid waarlijk op God gelijkt, en alles wat van haar uitgaat, in volkomen overeenstemming is met Gods Wil en met Zijn Plannen.
Ware zuiverheid brengt de ziel tot de staat van heiligheid, omdat in een bodem van ware zuiverheid geen enkel zaadje van duisternis nog voedsel krijgt. In een ziel  die tot in haar wortels gezuiverd wordt, sterft elke bekoring, elke dwaling, en elk onvermogen om eigen zwakheden te overwinnen. Deze ziel verlangt nergens anders naar, dan naar de ware eenheid met God.
Ik ben de Meesteres van alle zielen. Ik ben ertoe geroepen om elke ziel die bereid is om zich aan Mij weg te geven, naar de ware heiligheid te leiden. Ik doe dit in de eerste plaats door de zielentuin uit te zuiveren, zodat hij vrij wordt van alles wat daar niet thuishoort en wat Gods Werken in deze tuin verstoort en onvruchtbaar kan maken.
Ik doe dit tevens door de ware innerlijke Vrede in de ziel te grondvesten. Een ziel in ware innerlijke Vrede is een ziel waarin elke storm gaat liggen en waar de winden van buitenaf, vanuit de wereld, geen schade meer aanrichten. Ik bewerk dit door de omheining van de zielentuin te verstevigen, zodat de ziel sterker wordt tegen alles wat op haar afkomt. Een ziel die sterk wordt tegen de stormen der wereld, raakt minder gemakkelijk verontreinigd.
De ziel kan ook onreine vruchten voortbrengen doordat zij binnenin verontreinigd is. Daarom is het noodzakelijk dat elke ziel al haar innerlijke gesteldheden, gewoonten, en herinneringen en verwondingen uit haar verleden aan Mij toewijdt en Mij waarlijk over elk detail van haar dagelijks leven laat heersen, zodat Ik de ware Vrede in haar tot stand kan brengen.
De ziel die Mij waarlijk wil toebehoren, wordt vrij van elke neiging tot haat, wrok, roddel, jaloersheid, oordelen en veroordelen, bedrog, onverdraagzaamheid, kritiekzucht en alle andere negatieve en zelfvernietigende uitingen van denken en voelen. In deze ziel sterft al het ongedierte van duistere invloeden door een overmaat aan zuurstof van de Heilige Geest. De ziel die positief ingesteld is in gedachten, gevoelens, verlangens, verwachtingen, en in haar woorden, trekt zo veel Goddelijk Licht naar zich toe, dat in haar alle duisternis verzwakt en uiteindelijk sterft.
De ziel die zich totaal aan Mij geeft, wordt gevoed met Mijn volmaakte zuiverheid. Zij geneest tot in haar wortels, wordt sterk tegen alle beproevingen van het dagelijks leven, wordt vruchtbaar voor Gods Rijk, en erft het ware Geluk van het Goddelijk Leven waarvoor Jezus zo vreselijk geleden heeft.
In Mij is de zuiverheid volmaakt. Daarom ben Ik één met Gods Wil en deel Ik onbegrensd in Zijn herscheppende macht. Herschepping is niets anders dan het uitzuiveren van alles wat niet bij Gods Werken past, zodat de ziel haar unieke roeping kan vervullen.
Mijn roeping bestaat hierin, elke ziel tot de volkomen vervulling van haar eigen roeping binnen Gods Heilsplan te brengen. Daartoe heb Ik haar volmaakte overgave nodig. De ziel die hier oprecht naar verlangt, zal opnieuw geboren worden en zal zichzelf niet meer herkennen. Haar duisternis zal worden tot Licht, haar onkruid tot lelies, haar lauwheid tot geestdrift, haar winter tot Eeuwige Lente”.
Ik ben de Koningin van de zuiverheid”


BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(zie openbaringen: 16 oktober 2008)


Zie ook blog, feest van de zuiverheid Maria:

zondag 20 september 2015

JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE REDDER DER MENSEN

“ JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE  REDDER DER MENSEN”

MARIA spreekt deze woorden uit in Haar éénmalige verschijning in het geheim van LA SALETTE:

“Jezus de redder der mensen.”

Deze stelling vinden we overduidelijk terug in het Johannes- evangelie:
(het hoofdstuk en de desbetreffende vers zijn telkens aangegeven)

1:4: “In het Woord (=Jezus) was het leven, en het leven was het licht voor de mensen.”
1:12:” Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”

3:16: “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM GELOOFT niet verloren gaat, maar EEUWIG LEVEN bezit.

3:36:”  Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op Hem rusten.”

5:21-23:  Want net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag rechtspreken. Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft gestuurd.”
5:24:”Jezus sprak: Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. “

6:28-29:”  Toen vroegen ze (=de joden) Hem: "Wat wil God dan dat we doen?" Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd." 

Jezus sprak : “ Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe” (Johannes 6:45)

6:68-69: Simon Petrus zei tegen Jezus: " Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat U de Messias bent, de Zoon van de levende God."

6:33-35:” Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. ‘Toen zeiden ze tegen Hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?’ Jezus antwoordde: "IK BEN ... dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” 

6:37-40: “Maar iedereen die de Vader aan Mij geeft, zal naar Mij toe komen. En Ik zal niemand die naar Mij toekomt, wegsturen. Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij Mij heeft gegeven. Hij wil dat Ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die Mij ziet en in Mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben.” 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
Joh.6:57-58: “De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dít brood eet, zal eeuwig leven."


6:54-56:” Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.”
"LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS"14:6-7:”  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

"JEZUS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN!"
10:27-28:” Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.”


JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN

ALLEEN JEZUS!


Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren.Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.


ENKEL JEZUS, niet Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!
JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE  REDDER DER MENSEN”JEZUS ROEPT DE MENSEN OP IN HEM TE GELOVEN:

 

 Jezus riep luid: "Als je in Mij gelooft, geloof je eigenlijk in Hem die Mij heeft gestuurd!  En als je Mij ziet, zie je Hem die Mij heeft gestuurd!  Ik ben gekomen om een lamp te zijn in deze wereld. Iedereen die in Mij gelooft, kan in het licht leven. Hij hoeft niet langer in het donker te blijven. Als mensen horen wat Ik zeg maar het niet geloven, veroordeel Ik hen niet. Want Ik ben niet op aarde gekomen om mensen te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen te redden.Mensen die niets van Mij willen weten en niet naar Mij willen luisteren, zullen op de laatste dag veroordeeld worden door de woorden die Ik heb gezegd. Want Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen.  En Ik weet dat zijn woorden eeuwig leven geven. Wat Ik zeg, zeg Ik precies zoals de Vader wil dat Ik het zeg."

(Johannes 12:44-50)zondag 6 september 2015

FEEST VAN KRUISVERHEFFING

 KRUISVERHEFFING:


 

(14 september)

“God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis.”

Op 14 september gedenken wij de Kruisverheffing. De Hemel wil de zielen eraan herinneren dat het Kruis een teken van verheerlijking is. Jezus Christus heeft door Zijn Dood aan het Kruis het doodsvonnis, dat door de erfzonde over de zielen was geveld, veranderd in een belofte van Eeuwige Gelukzaligheid voor elke ziel die met haar eigen kruisen precies omgaat zoals Jezus dit heeft gedaan: in aanvaarding, zonder protest, in toewijding aan Gods Heilsplan, liefdevol, en in de onwankelbare overtuiging dat zij de zielen Heil brengen en dat zij hen erbij kunnen helpen, Gods Werken naar hun voltooiing te voeren.
God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis. De ziel die het Kruis van Christus met het Vuur van een oprechte Liefde tot God, tot Zijn Werken en Plannen in haar eigen hart brandt, vertrouwt daardoor geleidelijk alle kruisen van haar eigen levensweg toe aan het Vuur van Gods Hart, want deze ziel heeft de roep van de lijdende Christus gehoord, om Hem gezelschap te houden bij het volbrengen van de Verlossingsdaad. In dit Vuur brengen ook onze eigen kruisen, in het bijzonder deze welke wij aan Maria toewijden en samen met Haar dragen, Licht en warmte voor de hele Schepping voort.
Het Verlossingswerk van Christus is in elke ziel pas waarlijk volbracht wanneer in de ziel het Kruis is verheven, vrijwillig, in Ware Liefde, vol hoop en in de innigste toewijding. De Meesteres van alle zielen nodigt ons er vandaag toe uit, naar het Kruis van Haar Zoon op te kijken, en wel vanuit Haar Hart, dat daarin niet de schandelijke menselijke veroordeling zag, doch het eeuwige onverwoestbare Teken:
·                            Van de overwinning van de Liefde over de duisternis, ook in het leven van elke ziel in alle eeuwen;
·                            Van de overwinning van de toewijding over de ellende, de uitzichtloosheid en de zinloosheid van alle beproevingen.
·                            Van de verzegeling van elk leven dat wordt geleid in onvoorwaardelijke Liefde, met Gods Zegel als Belofte van de Eeuwige Heerlijkheid.
Het Kruis was het Zegel op het Nieuw Verbond, dit Godsgeschenk dat de zielen wilde leren:
·                            Dat de kruisen absoluut noodzakelijk zijn, want dat zij de eenheid met Christus in de ziel bezegelen, en derhalve “aanvullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus”, zoals de H. Paulus het zo treffend formuleerde.
·                            Dat precies de kruisen de stormrammen zijn, die de ziel uit haar kerker van duisternis kunnen bevrijden, en wel in de mate waarin de ziel hen onvoorwaardelijk aanvaardt.
Lieve zielen, er is geen andere weg naar het Heil dan deze van de bruiloft tussen onze eigen kruisen en het Kruis van Christus, het Teken van de verheerlijking door de beproevingen en dankzij de beproevingen. Laten wij vandaag een eresaluut brengen aan de Boom van ons Eeuwig Heil. Deze Boom is door Jezus ingewijd, en wacht op onze overgave, opdat hij moge kunnen bloeien als standaard van Gods Rijk. Zolang de ziel haar kruisen niet ten volle aanvaardt, blijven deze dood hout. Tot levende, bloeiende bomen worden zij doordat de ziel hen zonder protest aanvaardt en met Liefde tot God en tot haar medeschepselen als offerande met het Kruis van Christus laat versmelten, bij voorkeur via oprechte toewijding aan Maria, de Moeder van het Kruis en Koningin van Golgotha.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(Zie  onderrichtingen: sluier van goud)

“De Boom van ons Eeuwig Heilhet KRUIS van Christus.”