zaterdag 22 februari 2020

ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD
ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD!

Verwijder afleidingen:


“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” 
  (Matteüs 6:33)


Afleiding is één van de sluwere wapens van Satan. Hij weet dat, wanneer we worden afgeleid door de zorgen van het leven, we meer dan waarschijnlijk onze tijd met God zullen beginnen te verwaarlozen.

Om ons trouw te houden aan Hem en in nauwe en solidaire vriendschap met Hem te blijven, wil God dat we afleidingen verwijderen die ons van Hem scheiden, zelfs als dat pijn doet.

Bijvoorbeeld, als onze carrière of het verlangen naar geld of een hogere sociale status belangrijker zijn dan God te behagen, moeten we onze prioriteiten bijstellen. Of misschien houdt een relatie je weg bij het doorbrengen van tijd met God en ben je meer op zoek naar aandacht en goedkeuring van die persoon dan van God. Waar het om gaat is dat elke situatie of verlangen die ons hindert om geleid te worden door de Heilige Geest of voor God te leven, een ongezonde afleiding is die niet goed voor ons is.

God wil dat we door de Heilige Geest geleid worden, niet door afleidingen. Dus zet vandaag alle afleidingen in je leven opzij en richt je doelbewust op God. Als je eerst God met heel je hart zoekt, dan zal je Hem vinden. Hij wacht op jou.  

BRON: Joyce Meyer Ministries.

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” 
  (Matteüs 6:33)
maandag 17 februari 2020

HET GESCHENK VAN HET GEBED
HET GESCHENK VAN GEBED:

"Ons gebed werkt, blijf volhouden!"


Ter overdenking: 1 Samuël 12.

Wat mij betreft, ik zal voor jullie blijven bidden. Want anders zou ik ongehoorzaam zijn aan de Heer. Ik zal jullie blijven leren hoe jullie moeten leven zoals de Heer het wil.”
(1Samuël 12:23)

Misschien ziet u het niet als zonde als u niet voor andere mensen bidt, maar Samuël zag dat duidelijk wel zo. God roept ons op elkaar te steunen, van elkaar te houden en voor elkaar te bidden. Als we dit niet doen, leven we niet in de eenheid en gemeenschap die Hij ons toewenst, en kunnen we niet ten volle genieten van alle zegeningen die Hij ons wil geven. Samuël wist dit en beloofde dat hij trouw voor de Israëlieten zou blijven bidden, ondanks alle verkeerde dingen die zij in Gods ogen hadden gedaan.
Gebed is het mooiste wat we aan iemand kunnen geven. Als iemand voedsel, kleding of onderdak nodig heeft, dan moet aan die behoeften natuurlijk worden beantwoord. Maar daarnaast moeten we niet nalaten voor die persoon te bidden. Materiële zaken zijn tijdelijk, maar onze gebeden voor iemand anders kunnen zijn of haar hele leven veranderen.
We kunnen nooit alles krijgen wat God voor ons heeft klaarliggen als we ons niet eerst op voorbede richten. Dit is een deel van de roeping van alle christenen, want we worden allemaal opgeroepen om voor andere mensen te bidden. God wil dat we zo veel van anderen houden dat we boven alles voor hen zullen bidden.
Gebed:
“Heer, ik bid dat mijn familie, vrienden en bekenden gezegend zullen zijn met vrede, een goede gezondheid, voedsel en onderdak,  een grotere kennis van U en uw Woord. Help mij om niet egoïstisch of lui te zijn in mijn gebeden. Laat me zien voor wie ik kan bidden. Ik wil niet tegen U zondigen door niet voor andere mensen te bidden. Amen.”

KRACHTIG EN EFFECTIEF BIDDEN:

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”(Jakobus 5:16)

Vraagt u zich wel eens af: zijn mijn gebeden krachtig en effectief? Zo niet, komt dat dan omdat ik niet rechtvaardig ben? Jakobus zegt immers dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Als u ooit hebt getwijfeld aan de kracht van uw gebeden, omdat ze niet vaak werden verhoord, dan denkt u misschien dat u niet goed genoeg bent om antwoord te krijgen op uw gebeden. Maar die gedachte klopt niet.
Wanneer we aan ‘rechtvaardig zijn’ denken, brengen we dat vaak in verband met ons eigen gedrag. De Bijbel zegt inderdaad dat ons geloof effect zou moeten hebben op wat we doen en hoe we ons leven leiden. Maar Gods Woord leert ons ook dat onze rechtvaardigheid niet voortkomt uit ons eigen gedrag, maar uit het offer van Christus. Wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het Kruis en in zijn opstanding is wat ons rechtvaardig maakt voor God. We zijn rechtvaardig in Gods ogen, omdat Hij de rechtvaardigheid van Jezus in ons ziet. Van daaruit gedragen wij ons op  een rechtvaardige wijze, omdat wij onze liefde voor Jezus willen laten zien, door op zijn manier te leven en te doen wat Hij van ons vraagt. Als onze gebeden geen zieken genezen, geen verlamden laten lopen of geen bergen verzetten, concluderen we te vaak dat ze dus geen kracht hebben. Te vaak denken we dat er verbazingwekkende antwoorden op onze gebeden nodig zijn als bewijs van hun kracht. Maar in werkelijkheid zullen we vaker niet het resultaat van onze gebeden zien. We weten niet op welke manier God door onze gebeden heen werkt om mensen of de  omstandigheden in hun leven te veranderen. We weten niet hoeveel invloed we in ons eigen leven hebben gehad of wat we hebben voorkomen door ons gebed.
Bidden is handelen uit geloof. Onze gebeden zijn krachtig, omdat we ze opzenden naar een krachtige God die wij vertrouwen! We moeten gewoon bidden en erop vertrouwen dat God ons op Zijn manier en op Zijn tijd zal antwoorden.
Wees dus geduldig en volhardend!


BRON:  Uit ’De kracht van biddend bijbellezen’ -Stormie Omartian.

“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. “
(Jakobus 5:16)
Geestelijk rijpen is een proces dat tijd vergt. Hoeveel tijd iemand nodig heeft, hangt af van Gods plan en hoe bereidwillig wij zijn om ons door Hem te laten leiden.
Galaten 6:9: Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. ‘Wanneer de tijd gekomen is’ is dan als God weet dat wij er klaar voor zijn, en niet als wij denken er klaar voor te zijn. Wie te vroeg té veel zegen krijgt, kan hoogmoedig worden Voor alles in ons leven is er een juiste tijd. Het geeft een gevoel van veiligheid als wij in Gods perfecte timing leven. Ik bid dat ik in Gods volmaakte wil en Zijn perfecte timing blijf, geen stap vroeger of later!

zondag 16 februari 2020

STILTE EN RUSTSTILTE EN RUST:

"Leid me naar stille wateren,waar het vredig is."Dank Mij voor alle omstandigheden die ervoor zorgen dat jij stil moet zijn. Bederf deze stille uren niet door te wensen dat ze er niet waren en ongeduldig te wachten tot je weer wat mag doen.
De belangrijkste werken in mijn koninkrijk worden soms op een ziekbed of vanuit een gevangeniscel gedaan. Verzet je niet tegen de beperkingen van een verzwakt lichaam, maar zoek mijn weg in al deze omstandigheden. Beperkingen kunnen bevrijdend zijn als je ernaar verlangt om dicht bij Mij te leven. Stilte en rust versterken jouw besef van mijn nabijheid. Heb geen hekel aan deze eenvoudige manier om mij te dienen. Je hebt misschien het gevoel dat je een hoop drukte van de wereld mist, maar met je stille vertrouwen geef je een krachtig getuigenis in de geestelijke wereld. In zwakheid wordt mijn kracht zichtbaar.

BRON: Uit ‘Dicht bij Jezus.
 (Dagelijks genieten van zijn nabijheid.) – Sarah Young.

Wees stil, en weet dat ik God ben, heb vertrouwen!”zaterdag 8 februari 2020

VERMOEID OP JE WEG? VERMOEID OP JE WEG?


"De WEG die je gaat, kan soms behoorlijk vermoeiend zijn!"
"Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden."
(Matteus 11:28-29)


Kom bij Mij om uit te rusten en jezelf op te frissen. De reis is te zwaar voor je geweest, en je bent erg moe. Schaam je niet voor je vermoeidheid. Zie het juist als een kans om Mij de leiding over je leven te geven.
Onthoud dat ik alles laat meewerken ten goede, zelfs de dingen die je liever anders had gezien. Begin met de situatie waar je nu in zit en besef dat dit de plek is waar Ik bij je ben.  Je zult deze dag doorkomen, stap voor stap, minuut voor minuut. Het is je  belangrijkste verantwoordelijkheid om op Mij gericht te blijven en je door Mij te laten leiden bij de vele keuzes die op je pad komen. Dit klinkt als een gemakkelijke opdracht, maar dat is het niet. Jouw verlangen om in mijn nabijheid te leven, gaat tegen de stroom in van ‘de wereld, het lichaam en de duivel.’ Een groot deel van je vermoeidheid wordt veroorzaakt door je constante worsteling met deze tegenstanders. Maar je loopt op de weg die Ik voor je heb uitgekozen, dus geef niet op! Vestig je hoop op Mij. Eens zul je Mij weer loven, want Ik zie je en red je.

Mijn sterke hand ondersteunt je in goede dagen en in kwade dagen. Als alles in je leven voorspoedig verloopt, ben je je misschien niet zo bewust van mijn steunende aanwezigheid. Maar als je  door een dal vol schaduw van de dood wandelt, besef je weer hoezeer je Mij nodig hebt. Je vastklemmen aan Mij is het enige wat je in zulke moeilijke periodes overeind houdt, het enige wat je in staat stelt om de ene voet voor de andere te blijven zetten. Als je deze beproeving geduldig verdraagt, in vertrouwen en afhankelijkheid van Mij, zal Ik je zegenen met overvloedige vreugde in mijn nabijheid.


BRON: Uit ‘Dicht bij Jezus.’ & 'Ik ben altijd bij je'- Sarah Young.


"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" 
(matteus 7:13-14)

"Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
een dal van moeilijkheden,
ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.
Met uw stok en uw herdersstaf
beschermt U mij en stuurt U mij bij.
Het troost mij dat U dat doet."
(Psalm 23:4)

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”
 (Jesaja 41: 10)

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.”
(Spreuken3: 5-6)

“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen.”
(Romeinen 8:28)


“Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.”
(Jesaja 40:29)

“Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen,
ik zal je steunen en beschermen.”
(Jesaja 46:4)

“Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.”
(Psalm 16:8)

Kom bij Mij om uit te rusten
'Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” 
(Marcus 6:31)


vrijdag 31 januari 2020

DE WEG NAAR EEN OVERWINNEND LEVENDE WEG NAAR EEN OVERWINNEND LEVEN:
Je kunt een overwinnend leven leiden door in sterke afhankelijkheid van Mij te leven. Mensen associëren ‘overwinning’ normaal gesproken met succes: niet struikelen, niet vallen, geen fouten maken. Maar wie succes heeft in eigen kracht, gaat vaak zijn eigen gang en vergeet Mij. Juist door problemen en falen, door zwakheid en nood leer je op Mij te vertrouwen. Echte afhankelijkheid is niet dat je Mij vraagt jouw eigen plannen te zegenen. Afhankelijkheid is juist dat je met een open hart en open gedachten naar Mij toe komt en Mij uitnodigt om mijn verlangens in jou te leggen. Misschien geef Ik je wel een droom die ver buiten je bereik lijkt te liggen. Je weet dat je zo’n doel uit jezelf niet kunt behalen. Zo begint je weg naar volledige afhankelijkheid van Mij. Het is een weg van geloof, die je stap voor stap gaat, waarbij je zoveel op Mij bouwt als maar nodig is. Op deze weg heb je niet alleen succes, maar ook mislukkingen. Toch wordt elke mislukking gevolgd door een groeisprong, gevoed door jouw groeiende afhankelijkheid van Mij. Door steeds afhankelijker te zijn van Mij, kun je de zegeningen ervaren van een overwinnend leven.
Ik kan oneindig veel meer doen dan jij vraagt of bedenkt. Kom met positieve verwachtingen naar Mij toe. Wees je bewust dat er geen grenzen zijn aan wat Ik kan doen. Vraag mijn Geest om je gedachten te sturen, zodat je grote dingen van Mij kunt denken. Laat je niet ontmoedigen door het feit dat veel van je gebeden nog niet verhoord zijn. Tijd is een leraar, die je op Mij leert wachten en in het duister op Mij leert vertrouwen. Hoe extremer je omstandigheden, hoe groter de kans dat je mijn kracht en luister in actie zult zien. Laat je moeilijkheden je niet tot zorgen verleiden, maar probeer ze te zien als het decor voor mijn glorieuze tussenkomst. Houd je ogen en je gedachten wijd open voor alles wat Ik in je leven aan het doen ben.

BRON: (Uit “Dicht bij Jezus.”-Sarah Young.)

Door steeds afhankelijker te zijn van Mij, kun je de zegeningen ervaren van een overwinnend leven.”

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.”
(Openbaring 3:21)

“Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.”
(Openbaring 3:5)

vrijdag 24 januari 2020

DE ONPEILBARE VREDE VAN CHRISTUS

DE ONPEILBARE VREDE VAN CHRISTUS:
 
"De vrede van het hart is een waardevolle parel."

Mijn vrede is de allergrootste schat, een waardevolle parel. Het is een buitengewoon kostbaar geschenk, zowel van de Gever als voor de ontvanger. Ik heb deze vrede voor jou betaald met mijn eigen bloed. Je ontvangt het door in de stormen van het leven op Mij te vertrouwen. Als je de vrede van de wereld hebt - als alles op jouw manier gaat - dan ben  je niet op zoek naar mijn onpeilbare vrede. Dank Mij daarom als de dingen niet op jouw manier gaan, want in beproevingen zitten geestelijke zegeningen verborgen. Moeilijke omstandigheden zijn normaal in een gevallen wereld. Verwacht ze elke dag. Verheug je in tijden van tegenslag, want Ik heb de wereld overwonnen.

BRON: Uit “Dicht bij Jezus.” – Sarah Young.
"Door op Christus te vertrouwen, in de stormen van het leven, verwerf je de onpeilbare vrede van Christus."


woensdag 15 januari 2020

HET BELANG VAN AFMAKENHET BELANG VAN AFMAKEN:

 
Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.

Sommigen onder ons worden door God begenadigd met een ‘roepingof opdracht, om iets voor Hem te verwezenlijken…Ons bewust zijn van die opdracht is één zaak, een tweede is die opdracht ook tot een goed einde te brengen, het “afmaken van de taak.”

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
(Johannes 17:4)
  
Overweging:

In Johannes 17:4 zegt Jezus, "Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt." Dit geeft aan dat het volgen van God betekent: afmaken wat Hij ons opgedragen heeft.

Sinds het lezen van deze tekst, is het belangrijk voor mij geworden om niet alleen te doen wat God mij heeft opgedragen, maar dat ik ‘afmaak’ wat Hij mij heeft opgedragen. 
Er zijn heel wat mensen die instappen en een reis met God beginnen, maar ik denk niet dat er net zoveel zijn die deze reis af zullen maken.

De apostel Paulus zei: "Als ik maar mijn loop met blijdschap mag volbrengen…."
(Handelingen 20:24)  

Ik ben vastberaden om Gods roeping voor mij tot een goed einde te brengen en er elke minuut van te genieten! Dat is ook wat ik voor jou wens, om elke dag van je leven te genieten en af te maken wat God jou heeft opgedragen. 

Maar het meeste zal van onszelf afhangen. Het is niet allemaal aan God. Hij heeft Zijn deel gedaan en geeft ons alles wat wij nodig hebben in Christus. Het is aan ons om te blijven leren, groeien, en de Heilige Geest in ons te laten werken. Neem de tijd om te overwegen welke dingen God ons heeft opdragen te doen en vraag jezelf af: “Wat doe ik vandaag om krachtig te kunnen afmaken wat God mij te doen heeft gegeven?”

God heeft grote plannen voor jou. Ontvang ze door geloof en ga er met heel je hart achteraan. Vandaag wens ik dat je een verbintenis maakt voor een sterke finish. Ik weet dat God deze verbintenis zal eren.  

BRON: Joyce Meyer Ministries.


“God zet iedereen in die zichzelf beschikbaar stelt.”vrijdag 10 januari 2020

WAT MOETEN WE DOEN ?
WAT MOETEN WE DOEN?


"Blijft het goede doen,zonder op te geven."


In tijden van radeloosheid, waarin we niet direct het licht zien en alles duister schijnt te zijn, stellen we ons dikwijls deze vraag…wat moeten we doen?

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.”
(Galaten 6:9) 


Overweging:


In de wereld waarin we leven, worden we geconfronteerd met verschillende problemen, frustraties en moeilijkheden. Zo is het leven nu eenmaal. Dit wetende, wat gaan we hieraan doen?
We moeten standvastig en volhardend zijn. Met andere woorden, het antwoord op bovenstaande vraag is: Geef nooit op! Het maakt niet uit wat er ook in ons leven gebeurt, de overwinning zit hem in het weigeren om op te geven
Houd in gedachten dat, juist in de hitte van onze strijd, de Heilige Geest waarschijnlijk Zijn grootste werk in ons aan het doen is. Hij wordt niet gehinderd door de omstandigheden. Als jij en ik echt op Hem vertrouwen, dan blijven we vervuld van de Geest! Niet alleen in goede tijden is Hij in ons leven, maar ook in moeilijke tijden
Hij zal ons door alles heen leiden, zolang wij maar volhouden en Hem blijven volgen. Dit betekent dat we volhardend moeten zijn in gebed, aanhoudend in onze vastberadenheid, standvastig in het geloof en vastbesloten om stevig op Gods Woord te staan en in Zijn beloften aan ons.

Het komt vaak voor dat we afgeleid zijn doordat bepaalde ontwikkelingen veel te langzaam lijken te gaan. De vijand houdt er juist van om ons hierop terecht te wijzen. Maar onthoud goed, het kan zijn dat God, juist in die periode, een aantal van Zijn grootste werken aan het verrichten is. Het gaat namelijk niet alleen maar om jou en om mij. Het werk dat de Heer in ons aan het doen is, is ter voorbereiding op het werk dat Hij door ons heen wilt doen!

Ik weet dat het leven soms hard kan zijn. Maar ik weet ook dat als we standvastig blijven, God ons zal helpen. In Galaten 6:9 staat: “Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.”


Dus laat ik de vraag opnieuw stellen: Wat moeten we doen? Mijn antwoord hierop is, geef nooit op! Wat is hierop jouw antwoord? 

BRON: Joyce Meyer Ministries.

Wees geduldig, want wanneer de tijd gekomen is, zullen we oogsten wat we gezaaid hebben!”
vrijdag 3 januari 2020

EEN NIEUWE STARTEen nieuw jaar…


EEN NIEUWE START:

Blijf niet stilstaan bij het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws doen!”
Blijf niet stilstaan bij het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws doen! Verheug je aan het begin van dit nieuwe jaar in de voortdurende vernieuwing die Ik in je leven bewerk. Laat niet toe dat teleurstellingen en mislukkingen uit het verleden je identiteit bepalen, of maken dat je je verwachtingen naar beneden bijstelt. Dit is het moment voor een nieuwe start! Ik ben een God van onbegrensde creativiteit, verwacht van Mij dat Ik verrassende dingen zal doen in het nieuwe jaar dat voor je ligt. Vandaag is een kostbaar geschenk. Het huidige moment is het moment waarin Ik jou ontmoet, geliefde. Dus zoek mijn aangezicht gedurende de  dag die Ik gemaakt heb. Ik heb deze dag zorgvuldig voor jou voorbereid, met liefdevolle aandacht voor elk detail. Ik wil dat je blij bent en je in deze dag verheugt. Ga op zoek naar tekenen van mijn liefdevolle aanwezigheid terwijl je wandelt op de weg die tot het leven leidt. Houd je ogen open voor de kleine genoegens die Ik langs je weg heb uitgestrooid – soms op heel verrassende plaatsen – en dank Mij voor elk ervan. Jouw dankbaarheid houdt je dicht bij Mij en helpt je vreugde te vinden op je levensreis.


“Zoek mijn aangezicht…”


BRON:  “Ik ben altijd bij je. Vreugde vinden in Gods aanwezigheid.” - Sarah Young.

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:19)

"De Heer zoekt op de hele aarde naar mensen die Hem met hart en ziel dienen. Hen zal Hij krachtig helpen."
(2 Kronieken 16:9a)

"De Heer helpt hen die Hem met hart en ziel dienen."

HET JEZUS – GEBED


HET JEZUS – GEBED:
  (3 januari:gedachtenis aan de Heilige naam van Jezus.) 

Een vorm van mediterend bidden die zijn oorsprong vind in de orthodoxe traditie.
 Reeds de oude vaders beoefenden en leerden deze gebedstechniek in allerlei vormen.
In het oosten is deze manier van bidden ook onder de gelovigen nog veelvuldig in gebruik. In kloosters behoort ze daar tot de meest verbreide praktijk van het geestelijke leven.
 Men kan op vele manieren bidden met de naam Jezus. Welke de beste is, moet iedereen voor zichzelf ondervinden. Maar welke formule men ook kiest, altijd zal de heilige naam zelf, het woord ‘Jezus’, er de kern en het middelpunt van moeten uitmaken, omdat daarin de gehele kracht van dit gebed is gelegen.
Wanneer we dus in het vervolg spreken over het Jezusgebed, bedoelen we de eerbiedige en veelvuldige herhaling van de heilige naam, het enkele woord ‘Jezus’ zonder verdere toevoegingen. De heilige naam zélf is het gebed. We moeten niet zomaar uit een willekeurige opwelling tot het aanroepen van de heilige naam overgaan. Wij moeten door God daartoe geroepen en geleid worden. Wanneer wij het aanroepen van de heilige naam willen beoefenen als onze voornaamste geestelijke oefening, dan behoort dit besluit genomen te worden in gehoorzaamheid aan een zeer bijzondere roeping. Een geestelijke weg die gebaseerd is op een gril, zal jammerlijk doodlopen. Maar als we ons onder leiding van de Heilige Geest aangetrokken voelen tot de naam Jezus, dan zal het aanroepen van de heilige naam in ons de vrucht zijn van de Heilige Geest zelf.

De naam Jezus nu kan men ofwel met de lippen uitspreken, ofwel slechts in stilte denken.
In beide gevallen is er sprake van een werkelijk bidden van de heilige naam; in het eerste luidop, in het tweede alleen met het hart. Deze manier van bidden maakt de overgang van het mondgebed naar het louter inwendig gebed zeer gemakkelijk; ja, alleen al het langzaam en aandachtig herhalen van die heilige naam met de mond, brengt ons tot het overwegend gebed en bereidt de ziel voor op de contemplatie.
 Alvorens de naam, Jezus aan te roepen brenge men zich in een toestand van volmaakte rust en ingekeerdheid en bidt om de verlichting en leiding van de Heilige Geest. ‘Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is, dan in de Heilige Geest’ (1 Kor 12, 3) De naam Jezus kan niet echt doordringen in een hart dat niet vervuld is van de zuiverende adem er het vuur van de Heilige Geest. De Geest zelf zal in ons de naam van de Zoon ademen er doen lichten.

 Wanneer we dagelijks dus een bepaalde tijd vaststellen voor het aanroepen van de heilige naam (buiten de spontaan opwellende gebedjes, die zo veelvuldig mogelijk moeten zijn), dan moeten we hiervoor, wanneer de omstandigheden het maar even toelaten, ook een eenzame en rustige plaats kiezen: “Wanneer gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt uw Vader in het verborgene.”
 (Mt 6, 6)  De lichaamshouding is hierbij van weinig belang. Men kan lopen, liggen of knielen. De beste houding is die welke de lichamelijke ontspanning en geestelijke inkeer het meest bevordert. Het kan daartoe nuttig zijn een houding aan te nemen die nederigheid en eerbied uitdrukt.
Men moet bij de praktische beoefening van dit gebed de heilige naam niet steeds maar onafgebroken herhalen. Is de heilige naam eenmaal uitgesproken, dan moet de sfeer daarvan zich uitbreiden en voortzetten in seconden of minuten van stilzwijgende rust en aandacht. Men zou het herhalen van de heilige naam kunnen vergelijken met de vleugelslag, waarmee een vogel de lucht doorklieft. Dat gaat niet moeizaam, geforceerd, overhaast of klapwiekend, maar soepel en licht en in de letterlijke zin van het woord gracieus. Heeft de vogel een bepaalde hoogte bereikt dan gaat hij over in glijvlucht en beweegt alleen maar van tijd tot tijd zijn vleugels om in de lucht te blijven. Zo moet ook de ziel, wanneer zij zich eenmaal op Jezus heeft geconcentreerd en van Hem vervuld is, het herhalen van de heilige naam onderbreken en rusten in onze Heer. Men moet er slechts weer toe overgaan de heilige naam te herhalen, wanneer verstrooiingen de gedachte aan Jezus dreigen te verdringen. Dan begint men opnieuw de heilige naam aan te roepen om zo weer nieuwe stimulans te ontvangen.

   BRON: Het Jesusgebed

Een monnik van de oosterse kerk.


 en het boekje ‘het jezus gebed’   

(vader lev gillet)


“JEZUS CHRISTUS, ontferm u over ons.”

Enkele gebeden:

HEER Jezus Christus, Zoon van de allerhoogste, ontferm u over ons.
Jezus Christus, welbeminde van de Vader, ontferm u over ons.
Jezus Christus, mijn Heer en mijn God.
Jezus Christus, ik vertrouw op u.
Jezus Christus, wees mij zondaar genadig…maandag 30 december 2019

VORM EEN HECHTE EENHEID MET JEZUS
VORM EEN HECHTE EENHEID MET JEZUS:...en wandel in het Licht met Jezus.Vertrouw Mij met alles wat in je is. Wat ik in jou en door jou heen kan bereiken, is afhankelijk van de mate waarin je Mij vertrouwt. Eén aspect hiervan is in hoeverre je Mij vertrouwt tijdens een crisis of bij een belangrijke beslissing. Sommige mensen falen hierin jammerlijk, terwijl anderen juist op hun best zijn in moeilijke tijden. Een ander aspect is ook belangrijk: de stabiliteit van je vertrouwen in Mij. Mensen die bij tegenslagen op Mij bouwen, vergeten Mij misschien als het leven goed gaat. Moeilijke tijden kunnen je eraan herinneren dat je Mij nodig hebt, terwijl je in rustige vaarwateren in slaap kunt worden gesust door je zelfredzaamheid.
Ik ben net zo blij met je kleine stapjes van vertrouwen als met je reuzensprongen van geloof. Je denkt misschien dat niemand het ziet, maar ik ben met je en zie alles, en verheug Mij erover. Om in mijn nabijheid op te kunnen bloeien, is het essentieel dat je consequent op Mij vertrouwt.
Ik leid je op een unieke weg, die precies bij jou past. Hoe dichter je naar Mij toegroeit, hoe meer jij jezelf wordt, zoals ik  je in gedachten had. Omdat jij uniek bent, wijkt de weg die jij met Mij aflegt af van die van andere mensen. Maar met mijn mysterieuze wijsheid stel ik jou in staat om je eigen weg te volgen en toch nauw contact te houden met anderen. Wanneer jij jezelf meer aan Mij toewijdt, kun je anderen gemakkelijker liefhebben. Verwonder je over de schoonheid van een leven dat met mijn nabijheid verweven is. Wees blij dat wij samen een hechte eenheid vormen. Geniet van het idee dat jij jezelf zult vinden, als jij jezelf  in Mij verliest.

BRON: Uit ‘Dicht bij Jezus.’- Sarah Young.

"Verlies uzelf in Jezus, dan zal je jezelf vinden!"


vrijdag 27 december 2019

WANDEL MET JEZUS IN HET LICHTGoede vrienden, misschien kan volgende overweging een goed voornemen zijn voor het komende nieuwe jaar:

WANDEL MET JEZUS IN HET LICHT:Ik bereid je voor op wat er verderop op je pad ligt, net voorbij de bocht. Neem de tijd om stil te zijn in mijn nabijheid, zodat Ik je kracht kan geven. Hoe drukker je wordt, hoe harder je deze tijd met Mij nodig hebt. Er zijn zoveel mensen die denken dat tijd met Mij doorbrengen een luxe is die zij zich niet kunnen veroorloven. Daardoor leven en werken zij in eigen kracht, totdat hun kracht is uitgeput. Pas dan roepen zij naar Mij om hulp of ze wenden zich bitter van Mij af. Hoeveel beter is het om dicht bij Mij te wandelen, te bouwen op mijn kracht en Mij in elke situatie te vertrouwen. Als je op deze manier leeft, zul je minder doen, maar veel meer bereiken. In deze gehaaste wereld zal je rustige levenstempo opvallen. Sommige mensen zien je misschien als lui, maar veel meer mensen zullen gezegend worden door jouw vredigheid. Wandel met Mij in het licht,  dan zul je Mij weerspiegelen aan de wereld die toekijkt.

BRON: Uit ‘Dicht bij Jezus’ – Sarah Young.

Bidden we om samen met Jezus te mogen wandelen in Zijn Licht!


“Wandel met Jezus in het licht.”


zaterdag 21 december 2019

HOOP OP WAT JE NOG NIET KAN ZIENHOOP OP WAT ONZICHTBAAR IS:


Hoop op wat nog niet zichtbaar is, blijf in afwachting daarvan volharden. Van de vijf zintuigen wordt vaak de meeste waarde gehecht aan het gezichtsvermogen. Ik heb de wereld vol adembenemende schoonheid geschapen en Ik wil dat je hiervan geniet als je het ziet. Maar hoop is nog belangrijker dan het gezichtsvermogen. Hoop is een visie op zich. Het stelt je  in staat om dingen die er nog niet zijn, te zien door de ogen van je hart. Het mooiste voorbeeld hiervan is de hoop op de hemel. Je uiteindelijke bestemming is te delen in mijn grootheid! Dit is mijn volbrachte werk aan het Kruis en door mijn opstanding.
Oefen je erin te hopen op wat nog niet zichtbaar is zowel voor dit leven als voor het volgende. Vraag Mij je dromen en visies te geven die in lijn zijn met mijn wil. Train de ogen van je hart deze zegeningen te ‘zien’, terwijl je bidt dat mijn wil zal worden gedaan. Disciplineer jezelf om in afwachting te blijven, je blik gericht op Mij en op dat waarnaar je verlangt. Blijf vol hoop en verwachting en blijf volharden.

BRON: Uit ‘Vandaag met Jezus.’- Zijn hoopvolle nabijheid ervaren in tijden van zorg.- Sarah Young.

 “Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op.”
(Romeinen 8:25)

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. “ (Hebreeën 11:1)Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER,
ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.
Hij zal mij horen, mijn God.”
(Micha 7:7)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.” (1 Petrus 1:3)