woensdag 23 januari 2013

NIEUWE SCHEPPING & NIEUWE AARDENIEUWE SCHEPPING & NIEUWE AARDE


Een Schitterend toekomstvisioen voor onze wereld en onszelf!!!
"nieuwe schepping, nieuwe aarde” (Openbaring 21: 1, 3-4)


“In deze wereld krijg je het zwaar te verduren waarschuwde Jezus ons. Maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen!” Voegde Hij er gelukkig aan toe. (Joh.16: 33)
Voor “kinderen van het LICHT” is het niet gemakkelijk in een wereld vol duisternis. We horen hier eigenlijk helemaal niet meer thuis! We horen thuis in Gods wereld Daarom belooft God in de Bijbel dat er een NIEUWE AARDE  komt, waar geen onrecht, pijn of verdriet meer zal zijn. “ Dit betekent, dat de orde van het Aards Paradijs van Adam en Eva moet en zal worden hersteld, dat is de orde zonder zonde, zonder lijden, en zonder de dood.”
 (Openbaring 21: 1; 3-4):” Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.”  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, HIJ zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”
“De Heer GOD vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit, de HEER heeft het gezegd!”( Jesaja 25:8) “ Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13).

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht,
het komt niet meer in de gedachten op.
Ik ga vreugde voor u scheppen en vrolijkheid voor altijd.” (Jesaja 65:17-18)

Een aarde waar Hij Zijn plan zal waarmaken: Hij zal een volmaakte eenheid zijn met degenen die Hem oprecht liefhebben en dienen, ondanks hun tekortkomingen. Dan zal Gods diepste verlangen volmaakt en voor EEUWIG ten volle vervuld worden: “IK ZAL JULLIE GOD ZIJN EN JULLIE MIJN VOLK!”
RIJK GODS: "GODS WOONPLAATS IS ONDER DE MENSEN!" 
(Openbaring 21: 1, 3-4)
God heeft een plan om de schepping, zoals ze oorspronkelijk door Hem bedoeld was, te herstellen. Niet naar de schoonheid van vroeger. Niet opnieuw naar het oude paradijs. Nee, iets veel mooiers, iets veel beters. Zonder de slang die de mens tot duisternis verleidt, maar in de veiligheid van Zijn Geest, die jullie leidt in de wegen van waarheid.
 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.”(Ezechiel 36:25-29)


“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”(Openbaring 21: 4)
“De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.” (Openbaring 21: 23,24)
“Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.”(Openbaring 21: 27)
"Gods woonplaats is onder de mensen"
“En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:19)


Dat is Hij nu al aan het bewerken in degenen die hun hart en leven door Hem willen laten reinigen en vervullen met zijn Geest en dit op voorspraak van MARIA de “bruid van de heilige Geest!”Tegelijkertijd wil Hij door ons heen aan anderen Zijn grote genade, liefde, vrijheid en verlossing bekendmaken. En  Hij wil Zijn WOORD bevestigen  met tekenen en wonderen. Als we maar in Zijn Geest wandelen en niets uit onze eigen kracht proberen te forceren. (= leren VERTROUWEN op Gods VOORZIENIGHEID!)

De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden met “de NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”


“MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!” (H. Grignion de Monfort)
    " Lieve Moeder Maria, bekom mij een hart dat klopt voor Gods Rijk,
en dat sterft aan alles wat daarin geen plaats heeft."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten