dinsdag 12 februari 2013

VASTENVASTEN: 40 dagen tijd: voorbereiding op PASEN


VASTEN:

 voorbereiding op het grootste hoogfeest voor de christenen  PASEN  Een tijd van GEBED , meditatie,inkeer; een tijd van zuivering van de geest,van het innerlijke van de mens.

 

1)Matteus6:17:JEZUS sprak:”Als u vast,kijk dan niet somber zoals de schijnheilige mensen doen. Want die trekken een ernstig gezicht,alleen maar om anderen te laten zien dat ze vasten. Neem van mij aan:ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als u vast,wrijf uw hoofd dan in met olijfolie en was uw gezicht, dan merkt niemand dat u vast, behalve uw Vader die door niemand gezien wordt. En uw Vader die ziet wat verborgen is ,zal u belonen.”

 (Trek dus geen somber gezicht als je vast,wees blijgezind en opgewekt van gemoed )

JOEL2:12-16:
“Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.  Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
.Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondigt een heilige vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.

Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.”

 

2) In Haar verschijning te La Salette vraagt MARIA ook de vasten te onderhouden en ze zegt LETTERLIJK:

In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden!” Lees de boodschap van La Salette:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

 

 

3)Korte Overweging i.v.m. de VASTEN ( uit “De Weg der Asceten” tito coliander):

“Als een mens vast, bidt hij met een sobere geest,maar de geest van de onmatige mens wordt vervuld met onzuivere fantasie en gedachten. Vasten is een uitdrukking van liefde en toewijding; als iemand vast offert hij aardse genoegens om de hemelse vreugde te verkrijgen! Tijdens het vasten wordt de dankbaarheid groter jegens Hem die de mensheid de mogelijkheid van het vasten schonk. Vasten geeft de toegang tot een wereld waarvan we het bestaan nauwelijks vermoedden.Vasten is een stap op de weg van de bevrijding en een onmisbare steun in de strijd tegen zelfzuchtige verlangens. Het vasten is samen met het gebed één van de grootste gaven aan de mensheid geschonken en zeer dierbaar aan hen die er ervaring van hebben.”

 

Opmerking: Er wordt vooral van de mens verwacht dat hij gedurende de vasten een inspanning doet om zichzelf iets te ontzeggen, en dit ter ere Gods.

 

 "Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend, maakt u gereed en blaakt van vuur: verwacht zijn uur! Legt daarom alle leugen af, al wat bederft is voor het graf,maar doet van die is opgestaan DE WAARHEID aan.

We zijn elkanders hand en hart op weg naar het beloofde land, Verdraagt en steunt de zwakken maar,vergeeft elkaar."


maakt u gereed en blaakt van vuur: verwacht zijn uur!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten