dinsdag 12 maart 2013

GODS WEGEN ZIJN HOGER DAN ONZE WEGEN

    
     JEZUS SPRAK: “ IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN.”(johannes14:6)

 

GODS WEGEN ZIJN HOGER DAN ONZE WEGEN
  


  Jesaja 55: 8-12:
 " Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemelen daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen."


Wij moeten begrijpen.

 Zijn WIL, zal volbracht worden.
Vergeet niet, Hij is God.
Zijn wil is gedaan in de geschiedenis van de volken.
Zijn wil is gedaan in onze levens.
    -Hij kan ons gebruiken.
    -Hij kan ons verstoten.( Maria zegt in La Salette:”Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor u ten beste te spreken.”
Ezechiel 39: 23-24:” om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!”)

Wij moeten begrijpen.

 Zijn weg is goed.
 Zijn weg is goed als alles goed gaat voor ons.
 Zijn weg is ook goed, als dingen minder worden in ons leven.

 Conclusie:

Waarom weten we soms niet.
Maar we moeten altijd weten dat wat er ook gebeurd God is met ons.
Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.

Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten.
Zijn plan was dwaasheid voor de wereld. ( 1 Kor. 1:18 )
Zijn plan is groter dan onze wijsheid. ( 1 Kor. 3:19)


Wij moeten begrijpen:

 Zijn wegen zijn niet onze wegen.
"Zijn weg is een weg van GELOOF". (Hebr. 11:6)
"Wie het woord in acht neemt, vindt het geluk,
en wie op de
heer vertrouwd is zalig".( Spreuken 16:20)
Zijn weg is niet makkelijk, maar wel DE BESTE!

 Hij weet het begin van het einde.
God vraagt hier of wij weten wat één druppel water kan doen. Niemand kan dat weten alleen God, dus als Hij dat weet, weet Hij ook wat er in ons leven gebeurt.
Hij kent het begin van het einde. ( Jesaja 46: 10)
HIJ IS het begin en het einde( Openbaring 22: 13)
JEZUS is de Alfa en de Omega (openbaring22: 13)

Vraag jij je soms ook af wat JEZUS voor jou kan betekenen in je leven: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/waarom-jezus.html

JEZUS is de Alfa en de Omega (openbaring22: 13)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten