zaterdag 5 oktober 2013

FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS: (7 oktober)FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS:  (7 oktober)
MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

“Ik (Maria) ben de Koningin van de Rozenkrans. Ik ben geroepen om de zielen te helpen, hun levensweg tot een weg van rozen te maken. De roos is het symbool van de Liefde. Ik ben de Roos uit het Hemels Paradijs. Hoe meer de ziel naar Mijn Tegenwoordigheid in haar leven verlangt, des te meer kunnen Mijn gesteldheden in haar bloeien.
Voor God is elke levensweg een afgerond geheel. Begin en einde van deze weg sluiten zich aan elkaar, zodat de levensweg vergeleken kan worden met een krans: Van God gaat de ziel uit, naar God moet zij terugkeren, nadat zij de rozen van haar Liefde langsheen haar weg tot bloei heeft gebracht. Zo moet elke levensweg worden tot een krans van Hemelse rozen. Elke weg waarover Ik mag heersen, wordt tot een weg van rozen, een weg van Liefde, en daardoor van Hemelse vruchtbaarheid en eeuwig Heil.
Ieder van jullie is ertoe geroepen, uit te groeien tot een rozentuin van deugdzaamheid. In de mate waarin jullie Mijn woorden in jullie leven toepassen, zullen jullie om jullie heen nieuwe rozentuinen tot bloei brengen, want Mijn woorden zijn Hemelse rozenbollen. Plant hen op en naast jullie levensweg, en de rozentuinen zullen tot uitgestrekte rozenvelden worden, oorden van heiligheid waar Ik het parfum voor Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan bereiden.
Bemin God en al jullie medeschepselen met een zelfverloochenende Liefde, en in jullie zal een Vuur branden dat de doornen der beproevingen zal verbranden voor de verwarming van verkilde harten. Hoe meer doornen van beproeving in jullie kunnen verbranden in het Vuur van de ware Liefde, des te méér wordt jullie weg bezaaid met louter rozenblaadjes als zichtbaar teken dat jullie ziel de handtekening van God in zich draagt.
Ik ben diegene, die deze rozenblaadjes kan omzetten tot het rozenparfum van de ware heiligheid. Volg Mij, verlang naar Mij, en laat Mij de voltooiing zijn van de weg van gelukzaligheid waartoe God jullie heeft geroepen”.

BRON  : onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: sluier van goud.)
 http://www.maria-domina-animarum.net/MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten