vrijdag 6 juni 2014

ZUIVERHEID IN DE WERELD VAN VANDAAG! MOGELIJK OF NIET?


ZUIVERHEID IN DE WERELD VAN VANDAAG! MOGELIJK OF NIET?
JEZUS IS DE WEG TERUG NAAR GOD.


Is het mogelijk voor een Christen om rein en zuiver te blijven in een wereld gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdsgeest de heiligen van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en zijn gezin in Sodom, en het is met grote groepen Christenen rondom de wereld gebeurd. De overweldigende verleidingen van deze boosaardige generatie hebben er al voor gezorgd dat grote getallen Christenen in compromis zijn gaan leven en zich hebben overgegeven aan goddeloze praktijken.
Ik geloof dat het niet alleen mogelijk is om rein te blijven temidden van dit alles, ik geloof dat het mogelijk is om te groeien in heiligheid en zuiverheid, zelfs wanneer de hel deze generatie helemaal overstroomt. Het is niet onvermijdelijk dat Gods volk uit de boot zou vallen, als slachtoffers van de demonische machten die vrij spel hebben op deze aarde.
Er is een geest van goddeloosheid die steeds meer grip krijgt in onze wereld. Veel Christenen leven met een groeiende angst dat ze geen stand zullen houden. We worden voortdurend gebombardeerd met dat wat onzedelijk en immoreel is. Tijdschriften, films en de TV tonen telkens weer scènes met naakt, lust en geweld. Overspel wordt verheerlijkt en men wekt de indruk dat bijna iedereen wel eens vreemd gegaan is. Drugs, alcohol en seksuele vrijheid worden verheerlijkt. Populaire en bekende mensen op TV, en in artikels van krant of tijdschriften scheppen op over de keren dat ze dronken geweest zijn, over hun talrijke echtscheidingen en zijn er trots op dat ze lak hebben aan elke morele code, en het publiek smult ervan! Hoe schaamtelozer hun daden zijn, hoe groter het applaus!
Herders en verkondigers die zich uitspreken tegen deze immoraliteit en vuiligheid worden bespot en belachelijk gemaakt. Op de dag des oordeel zullen deze spotters en lasteraars in stille angst toekijken wanneer al deze mensen opgeroepen worden om voor hun Heilige God te verschijnen om verantwoording af te leggen. Onze Almachtige God zal de hemel doen schudden wanneer Hij hun recht  in hun gezicht de waarheid zal voorhouden. Zij zullen stuk voor stuk beven en schreeuwen om genade wanneer ze oog in oog staan met Degene die ze hebben bespot. Hij zal tegen ze spreken in heilige verontwaardiging: “Datgene dat u tegen de minste van Mijn dienstknechten gedaan heeft, heeft u tegen Mij gedaan!
Echte, eerlijke Christenen moeten nu de boel inventariseren en zichzelf deze belangrijke vragen stellen: “Zijn mijn morele waarden aan het veranderen? Druppelt de goddeloosheid van dit tijdperk langzaam in mijn leven? Word ik getroffen door het spervuur van goddeloosheid om me heen? Ontwikkel ik een honger naar de dingen van deze wereld? Ben ik in negatieve zin aan het veranderen zonder het te weten? Bezit mijn geloof nog een heilig karakter en streef ik daarnaar?”
Jezus verwijst naar Zijn generatie als hij zegt:  “kwaadaardig … goddeloos … pervers”. En lang nadat Christus naar de Vader was opgestegen riep Petrus het uit tegen de zonden van die generatie: “Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn ze! (2 Petrus 2:14)
Deze generatie wordt zo goddeloos en gemeen omdat ze hun geloof en vertrouwen in God kwijtraken. En dat geloof neemt af omdat de Bijbel niet meer beschouwd wordt als levend gevende kracht en omdat het gebed wordt verwaarloosd, we nemen niet meer onze toevlucht tot Maria, die onze Voorspreekster is bij God! Als geloof komt door het horen van de boodschap van Christus, en die boodschap wordt verwaarloosd … dan is het niet zo vreemd dat het geloof van velen zo aan het afnemen is. Maar we redden het, als we terugkeren met hartstochtelijk gebed en een vurig geloof! En een terugkeer nemen tot een vurige en heilige devotie tot de H.Maria!

In deze context verwijs ik graag naar de Blog: De spiegel derWaarheid:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/07/de-spiegel-der-waarheid.html

MARIA KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID BID VOOR ONS.Geen opmerkingen:

Een reactie posten