zondag 29 juni 2014

DE WONDEREN VAN JEZUS ALS TEKEN

DE WONDEREN VAN JEZUS ALS TEKEN!
Jezus loopt over het water


Jezus verrichtte tijdens zijn aardse leven tal van wonderen…Deze wonderen dienden als TEKEN om te laten zien DAT Jezus DE Gezondene van de VADER  is, eveneens dienden ze om Zijn woorden (Woord van God) kracht bij te zetten!

De vier evangeliën laten zien dat zeer veel van alles wat Jezus Christus deed, te maken had met bijzondere wonderen: mensen die al dagenlang dood waren opnieuw tot leven wekken, over water lopen, vijfduizend mensen voeden met slechts vijf broden en twee vissen (broodvermenigvuldiging), veranderde water in wijn, tal van zieken genezen door ze aan te raken, een hevige storm doen ophouden met één woord, tal van mensen bevrijden van demonen, enz…
Dus stuk voor stuk uitzichtloze situaties die opgelost worden door Jezus ( Hij geneest soms zeer ernstige zieken zoals blinden, doven, melaatsen, verlamden…)

Voor wie gelooft is niks onmogelijk!

Psalm4: 4:”God doet wonderen voor wie op Hem VERTROUWEN!”

  JEZUS zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.”
( Lucas 18:27)

“Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij VERTROUWT zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”(Johannes14: 12-14)

Als je Jezus vindt, als je Jezus GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.
Jezus leert ons een onvoorwaardelijk geloof in God. Hij toonde ons dat GELOOF de eerste vereiste is om Gods tussenkomst te verkrijgen. Telkens wees Hij zieken na hun genezing op het feit dat zij hun nieuwe toestand te danken hadden aan hun  geloof. In matteus 5:25-34 zien we een vrouw die al 12 jaar lang aan bloedingen leed, ze dacht bij zichzelf, ik hoef om beter te worden enkel maar zijn mantel aan te raken, en toen Jezus dit opmerkte kwam hij onder de indruk van het GROTE GELOOF van die vrouw en Hij zei tot haar:”Houd moed, dochter! Het is uw geloof dat u gered heeft!” En van dat ogenblik af was de vrouw genezen.

Om ons een onvoorwaardelijk geloof eigen te maken, nemen we het beste MARIA als voorbeeld. Maria die bij de boodschap van de engel Gabriël Haar onvoorwaardelijk ja- woord aan God schonk:”Mij geschiede naar Uw woord” wat betekent:”Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.”(Lucas1: 36)


In Marcus 10 zien we de genezing van de blinde bedelaar Bartimeüs, ook daar zegt Jezus tot deze man nadat hij hem genezen heeft:” Uw GELOOF heeft u gered!


We zien dus dat HET GELOOF IS DAT REDT!!!
Ook het GELOOF redt ons van de eeuwige ondergang en schenkt ons eeuwig leven”:
Joh3: 16:” Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Want wie zoekt, die vindt,
voor wie klopt zal opengedaan worden(Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

WEES ALTIJD VOL VERTROUWEN!

“God is mijn redding! Ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: 
de HEER is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.” 
(Jesaja 12:2)

Jezus geneest een kromgebogen vrouw (lucas 13:12) Geen opmerkingen:

Een reactie posten