dinsdag 19 augustus 2014

ZIEKTE –tegenslag, en toch TROUW blijven aan God

ZIEKTE –tegenslag, en toch trouw blijven aan God:

Jobs TROUW aan God werd rijkelijk beloond!

Job met zijn vrienden


Het verhaal van Job is het meest misbruikte verhaal van de Bijbel.
Velen denken dat God Job ziek maakte, maar niets is minder waar.
God maakte Job niet ziek, God genas Job en zegende hem na zijn
ziekte nog vele malen meer dan voorheen.
Het is satan die Job sloeg met ziekte, omdat satan geloofde dat Job God
vaarwel zou zeggen, als hij ziek werd en tegenslag kreeg.
‘Hierop vertrok Satan en overdekte Job
van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren.’
(Job 2:7)Ook verliest Job na tegenslag zijn veestapel en komen zijn kinderen om het leven..een zeer zwaar verlies dus in zijn leven!
God stond het tijdelijk toe, opdat zou blijken dat Job trouw was aan
God. Maar na korte tijd genas God Job en overlaadde hem met onvoorstelbare zegeningen. Lees aandachtig wat God deed met Job:
‘En de HEER zegende het verdere leven van Job
meer dan het vroegere; hij verkreeg
veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen,
duizend span runderen en duizend ezelinnen.
Hij kreeg zeven zonen en drie dochters;
en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia
en de derde Keren-Happuk.
In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon
als de dochters van Job, en haar vader gaf haar
een erfdeel onder haar broeders.
Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar;
hij zag zijn kinderen en kindskinderen,
vier geslachten. En Job stierf oud van het leven verzadigd.”’
(Job 42:12-17)
Het verhaal van Job laat zien dat satan hem ziek maakte, en dat God
hem genas en overvloedig zegende.
Job bleef TROUW aan God ondanks zijn ziekte en tegenslag, toch had hij gedurende die dagen moeilijke momenten, we lezen  dat Job soms moedeloos klonk: “Mijn dagen zijn sneller dan een weversspoel, En lopen af, bij gebrek aan draad.
Bedenk, dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn oog nooit meer het geluk zal aanschouwen.” (Job7: 7-8)
Toch lezen we ook dat Job ondanks alles trouw blijft aan zijn God:
“ Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt.”(Job1: 22)

We zien ook dat Jobs omgeving(zijn vrienden en vrouw…) hem proberen afbrengen van zijn weg van overtuiging en trouw aan zijn God ondanks de zware tegenslagen.( zijn vrouw zegt zelfs:” Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf." Job 2:9)   Job houdt daarin ondanks alles vast aan zijn God.
Toch na een lange tijd van beproeving kreeg Job zijn gezondheid van vroeger terug en dankzij zijn TROUW aan God kreeg hij een gezegend en lang leven…
De grote vraag door het Bijbelboek Job heen is, lijkt me, uiteindelijk toch niet de vraag naar het lijden, maar de vraag of een mens in alles wat hij meemaakt het contact en vertrouwen met God kan houden.
We zien het woord dat Jezus gesproken heeft waarheid worden in Jobs leven, namelijk:
  JEZUS zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.”
( Lucas 18:27)

 en ook het vers uit psalm 4 krijgt zijn vervulling in het leven van job:
Psalm4: 4:”God doet wonderen voor wie Hem TROUW zijn!

Blijf VERTROUWEN op GOD ondanks alles!

De last op je schouders,

draag hem over aan de Heer,

Hij zal voor je zorgen;

Wie Hem TROUW is
,
Laat Hij niet bezwijken, nooit.”

(Psalm 55: 23)Hierbij aansluitend,lees ook:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/10/beproeving.html
2 opmerkingen: