woensdag 14 oktober 2015

FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA
FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA:

(16 OKT.)


"MARIA, de witte zuivere lelie."


Maria onderricht:
Ik ben de Koningin van de zuiverheid. Zuiverheid is de gesteldheid waarin de ziel in al haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens niets voortbrengt dan Licht. Zuiverheid is de gesteldheid waarin de ziel komt tot de ware vruchtbaarheid voor het Rijk Gods op aarde, omdat zij in deze gesteldheid waarlijk op God gelijkt, en alles wat van haar uitgaat, in volkomen overeenstemming is met Gods Wil en met Zijn Plannen.
Ware zuiverheid brengt de ziel tot de staat van heiligheid, omdat in een bodem van ware zuiverheid geen enkel zaadje van duisternis nog voedsel krijgt. In een ziel  die tot in haar wortels gezuiverd wordt, sterft elke bekoring, elke dwaling, en elk onvermogen om eigen zwakheden te overwinnen. Deze ziel verlangt nergens anders naar, dan naar de ware eenheid met God.
Ik ben de Meesteres van alle zielen. Ik ben ertoe geroepen om elke ziel die bereid is om zich aan Mij weg te geven, naar de ware heiligheid te leiden. Ik doe dit in de eerste plaats door de zielentuin uit te zuiveren, zodat hij vrij wordt van alles wat daar niet thuishoort en wat Gods Werken in deze tuin verstoort en onvruchtbaar kan maken.
Ik doe dit tevens door de ware innerlijke Vrede in de ziel te grondvesten. Een ziel in ware innerlijke Vrede is een ziel waarin elke storm gaat liggen en waar de winden van buitenaf, vanuit de wereld, geen schade meer aanrichten. Ik bewerk dit door de omheining van de zielentuin te verstevigen, zodat de ziel sterker wordt tegen alles wat op haar afkomt. Een ziel die sterk wordt tegen de stormen der wereld, raakt minder gemakkelijk verontreinigd.
De ziel kan ook onreine vruchten voortbrengen doordat zij binnenin verontreinigd is. Daarom is het noodzakelijk dat elke ziel al haar innerlijke gesteldheden, gewoonten, en herinneringen en verwondingen uit haar verleden aan Mij toewijdt en Mij waarlijk over elk detail van haar dagelijks leven laat heersen, zodat Ik de ware Vrede in haar tot stand kan brengen.
De ziel die Mij waarlijk wil toebehoren, wordt vrij van elke neiging tot haat, wrok, roddel, jaloersheid, oordelen en veroordelen, bedrog, onverdraagzaamheid, kritiekzucht en alle andere negatieve en zelfvernietigende uitingen van denken en voelen. In deze ziel sterft al het ongedierte van duistere invloeden door een overmaat aan zuurstof van de Heilige Geest. De ziel die positief ingesteld is in gedachten, gevoelens, verlangens, verwachtingen, en in haar woorden, trekt zo veel Goddelijk Licht naar zich toe, dat in haar alle duisternis verzwakt en uiteindelijk sterft.
De ziel die zich totaal aan Mij geeft, wordt gevoed met Mijn volmaakte zuiverheid. Zij geneest tot in haar wortels, wordt sterk tegen alle beproevingen van het dagelijks leven, wordt vruchtbaar voor Gods Rijk, en erft het ware Geluk van het Goddelijk Leven waarvoor Jezus zo vreselijk geleden heeft.
In Mij is de zuiverheid volmaakt. Daarom ben Ik één met Gods Wil en deel Ik onbegrensd in Zijn herscheppende macht. Herschepping is niets anders dan het uitzuiveren van alles wat niet bij Gods Werken past, zodat de ziel haar unieke roeping kan vervullen.
Mijn roeping bestaat hierin, elke ziel tot de volkomen vervulling van haar eigen roeping binnen Gods Heilsplan te brengen. Daartoe heb Ik haar volmaakte overgave nodig. De ziel die hier oprecht naar verlangt, zal opnieuw geboren worden en zal zichzelf niet meer herkennen. Haar duisternis zal worden tot Licht, haar onkruid tot lelies, haar lauwheid tot geestdrift, haar winter tot Eeuwige Lente”.
Ik ben de Koningin van de zuiverheid”


BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(zie openbaringen: 16 oktober 2008)


Zie ook blog, feest van de zuiverheid Maria:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten