donderdag 5 november 2015

EERLIJKHEID - LEUGEN

EERLIJKHEID - LEUGEN:


God KEERT ZICH AF  van hen die liegen en oneerlijk zijn…
Beste vrienden,
Wist je dat God zegt, dat Hij zich afkeert van leugen en oneerlijkheid?
“Deze zes dingen haat de Heer,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
 “Ogen die trots kijken, een tong die liegt,
handen die onschuldige mensen doden,
 een hart vol kwaad,
voeten die zich naar een misdaad haasten,
 mensen die liegen in een rechtszaak
en mensen die ruzies uitlokken tussen vrienden.”
(Spreuken 6: 17-19)

Gods woord zegt over de stad van God: 'Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.' (Openbaring 21:27)
Jezus zei dat er op de oordeelsdag mensen tegen Hem zullen zeggen: Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!” (Mattheus 7:22)

Leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God:
Leugen is meestal gedreven door EIGENBELANG.
(egoïsme - de grote plaag van onze tijd!)
Wees een kind van God, bij wie geen duisternis is!

God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.”
 (1 Johannes 1:6)Veel christenen maken zichzelf wijs dat Gods liefde hun leugens wel door de vingers ziet. Deze zelfmisleiding is zeer ernstig.
'Dwaalt niet! “Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.” 
(1 Kor. 6:10)
'Dwaalt niet.God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7)
“Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.” (Jakobus 1:16)

In LA SALETTE zegt Maria in Haar grote boodschap:
Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u AFKEERT(!) ben ik gedwongen hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken, maar jullie, jullie trekken er zich niks van aan!”

De boodschap van La Salette:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!
(Ezechiel39: 23-24)

GOD MEENT WAT HIJ ZEGT:

Geloof je in de leugen of in de Waarheid?

Luister naar wat Paulus zegt over gelovigen die in compromis leven, die weigeren om van Gods woord te houden en te gehoorzamen: Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht (2 Tessalonicenzen 2:12).
Hieronder ziet u de onheilspellende resultaten van het niet geloven van en handelen naar Gods woorden:
1.Het hart raakt verhard door de bedrieglijkheid van zonde
2.De gelovige raakt verblind door de leugen dat er geen loon volgt op zonde en dat er geen dag des oordeels is. De gelovige denkt dat hij kan wegkomen met het volgen van zijn/haar begeertes
3.De gelovige valt ten prooi aan de leerstellingen van duivels, en beginnen te denken dat het kwade goed is en het goede kwaad.
  4.De gelovige drijft uiteindelijk zo ver af van Christus en de waarheid, dat hij verblind raakt

"Eerlijkheid duurt het langst!"


1 opmerking:

  1. En al is de leugen nog zo snel , de waarheid zal hem wel achterhalen , geduld is zo een mooie deugd .

    BeantwoordenVerwijderen