maandag 4 januari 2016

WAAROM JEZUS?

WAAROM JEZUS?
LATEN WE JEZUS AANNEMEN als ONZE REDDER en HEM VOLGEN:"JEZUS de GOEDE HERDER"

 Jezus zei: "Luister goed! Ik zeg jullie: iemand die niet door de deur van de stal binnenkomt, maar op een andere manier naar binnen klimt, is een dief en een rover.  Maar de man die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten.  Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.  Maar een vreemde zullen ze niet volgen. Ze zullen bij hem weglopen, omdat ze zijn stem niet kennen."

 Jezus vertelde hun dit verhaal, maar ze begrepen niet wat Hij ermee bedoelde.  Jezus vertelde verder: "Luister goed! Ik zeg jullie: IK BEN... de deur van de schapen.  Alle mensen die vóór Mij binnen zijn gekomen, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.  IK BEN de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben.  Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. (Johannes 10:1-10)
 “IK BEN de goede herder. ... Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze. De knecht vlucht, omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is.  Daarom geeft hij niet echt om de schapen.  IK BEN de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Net zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen.” (Johannes 10:11-15)

 


JEZUS, DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN:

 

JOH 14: 6-7:” Jezus zei: ‘Ik ben DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNiemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

 

In de Bijbel staat:”Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.”

(Johannes  1:12)

 

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?


1.  Erken dat u Jezus nodig hebt.

2.  Wees bereid om uw oude manier van leven de rug toe te keren. (= u omkeren, u naar God toe keren!)

3.Geloof dat Jezus Christus ook van u houdt en voor u wilde   sterven aan dat kruis.

4. Vraag Jezus Christus om in uw leven te komen en vanaf vandaag uw leven te leiden en te regeren.

Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:12) 

Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. 

( 1 Johannes 5:13)

"Iedereen die de Zoon NIET erkent, heeft ook de Vader niet, maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader." (1Joh 2:23)"Wie in HEM gelooft verkrijgt het eeuwige leven":

"Jezus, het Lam Gods, de Leeuw van Juda, schenkt ons het eeuwige leven!"

"Wie in Hem gelooft,... verkrijgt het eeuwige leven JEZUS: "DE WEG DE WAARHEID  EN HET LEVEN

JEZUS sprak:”Ik ben DE WEG, DE WAARHEID en het LEVEN, ALLEEN  DOOR MIJ heeft men toegang tot de Vader.” (Joh.14: 6)

Zoeken wij mensen in ons leven niet teveel onze eigen weg en onze eigen waarheid terwijl GOD ons ZIJN ZOON JEZUS schonk die de echte en de ENIGE WEG en Waarheid  is die naar HEM leid, enkel Zijn Zoon Jezus en niet die andere Goden!
“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3:16-18:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. (= DIT is Gods LIEFDE! )

Joh.3:16


Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; MAAR WIE NIET GELOOFT, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eniggeboren Zoon.” 

GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID: “Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen. Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.”  (Jesaja 53:4-5)

GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:

Joh.4: 23-25:”Maar er komt een tijd, en wij beleven die al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Want de Vader wenst mensen die Hem zo aanbidden. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en Waarheid.

BETEKENIS:

GOD WENST:

 *dat we Zijn ZOON JEZUS AANBIDDEN en HEM VOLGEN (Joh3: 16:” Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven bezit".) JEZUS : HIJ IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN
 (joh 14: 6)

*en ook Het WOORD GODS dat JEZUS gesproken heeft voor WAARHEID aannemen en omzetten in DADEN.
MARIA zegt bij haar éénmalige verschijning in La Salette (in het geheim van La Salette):
JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN
ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren. Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.
ENKEL JEZUS niet, Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!

ENKEL JEZUS is de REDDER DER MENSEN
JEZUS is de ENIGE WEG DIE NAAR GOD LEID!
Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien." Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."
(Openbaring 7:17)

Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,
om iedereen die in mij gelooft,
niet in het duister te laten.'
(Johannes 12:46)

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

video: De Heer is mijn herder:
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:  
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!
 (lucas 13:23-24)
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)


Dit zijn opnieuw "zeer duidelijke woorden" die JEZUS hier spreekt een NIET MIS TE VERSTANE TAAL maar zoals zovele andere woorden aanvaardt men die Woorden niet! Dit ligt in dezelfde lijn als de boodschap die Maria ons gaf in La Salette: ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!” Ook die wordt niet altijd aanvaardt! Aan u de KEUZE ofwel kiest u voor de brede weg die naar de ONDERGANG voert of kiest u voor de smalle weg en volgt u Jezus en Zijn moeder Maria die naar het eeuwige leven voert!!

Spreuken 10:17 'Het pad ten leven betreedt wie op vermaning let, maar wie terechtwijzing niet telt, raakt op de doolweg'.

Spreuken 12:28 'Op het pad der rechtschapenheid is leven, maar de weg der overtreding voert ten dode'.

Psalmen 119:128 'daarom keur ik al uw bevelen goed, haat ik ieder leugenpad'.

Spreuken 2:9 'Mijn zoon, luister naar mij, dan zal je begrijpen wat het betekent: eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig; altijd zul je weten welk pad het juiste is'.

Jesaja 26:7 'Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht'.

2 opmerkingen: