donderdag 17 augustus 2017

JEZUS EN MARIA


JEZUS EN MARIA:
Kent u ze werkelijk zoals ze zijn?Veel  mensen zitten opgezadeld met enkel een éénzijdig beeld van zowel Jezus als Maria. Dit ligt vooral aan de hedendaagse prediking, waar men slecht enkel een éénzijdig beeld naar de gelovige toe brengt.
JEZUS: Word nogal dikwijls voorgesteld als een brave goeie sinterklaasachtige figuur. Wanneer we eens een gans evangelie van a tot z lezen dan kom je tot de vaststelling, dat de werkelijkheid echter anders is. Wanneer mensen de radicaliteit van Jezus voorgeschoteld krijgen, dan schrikken ze zich soms een aap! Ik heb persoonlijk al te horen gekregen van mensen aan wie ik de radicaliteit van Jezus voorhoud dat mensen dan zeggen: zoiets hebben we nog nooit gehoord! (Toch een hiaat in de verkondiging van het woord van God, dat mensen die regelmatig naar de eucharistieviering gaan, na decennia lang achterover vallen als ze plots horen over de radicaliteit van Jezus…) Ze schrikken dat die lieve goede en brave Jezus zoals ze hem jarenlang voorgeschoteld gekregen hebben ook anders kan zijn. Het is natuurlijk gemakkelijker om in dienst te staan van een lieve Sinterklaasgod, dan in dienst van een God die de mensen stoort in hun gemoedsrust!
Zo zien we dat Jezus zeker geen watje was, bij het optreden van de zuivering van de tempel, en dat hij ons zelfs durft te zeggen dat hij ons kan verloochenen bij zijn vader!

 Bij de tempelreiniging zien we dat  Hij kwaad wordt:
Johannes 2: 13-16:” Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep(!)en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’


Ja, en die lieve Jezus durft ons zelfs te zeggen indien wij hem bij de mensen zouden gaan verloochenen dat Hij ons ook zal verloochenen bij Zijn Vader.  Straffe taal nietwaar!
 Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat ik je niet ken.”(Matteus 10:32-33)
MARIA: Ook hier zitten we met hetzelfde euvel! Men stelt Maria meestal voor als de nederige kleine dienstmaagd, die ze het liefste ergens in een verloren hoekje duwen,  waar ze moet blijven zitten en zwijgen! Al eens nagedacht aan Maria als een sterke Joodse vrouw die uitmuntend onderricht was in het woord van God (ze is de moeder van Jezus Christus, het mensgeworden WOORD VAN GOD!) en die in ALLES in Haar leven voorrang heeft gegeven aan Gods werken en plannen!
Maria spreekt meestal in duidelijke en krachtige taal. Dit zien we in Haar Magnificat:

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht Mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan.
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.”
(Lucas 1:46-55)

“Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.Maria spreekt vooral duidelijke taal die niks aan de verbeelding overlaat! Een taal die ons doet denken aan de oude profeten. Ook daarom noemen we Maria Koningin van de Profeten.
Zo zien we bij de 1 é door de rkk erkende verschijning van Maria,  in La Salette (Franse Alpen op 19/9/1846) Maria ook in dezelfde krachtige en duidelijke taal ons wenend een boodschap verkondigen:  Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN  ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.” Maria vraagt er uitdrukkelijk tot 2x toe om deze boodschap GOED BEKEND te maken aan gans Haar volk... Meestal zijn het enkel maar gewone leken die aan deze oproep gehoor gegeven hebben…in de kerk spreekt men liever over een Maria die niet stoort en die ons niet lastig komt  vallen met een vermanende of zelfs kwetsende taal! Men verkondigt en hoort liever nietszeggende lieve vriendelijke woordjes van de H.Maagd! Het is dan ook een flagrante ongehoorzaamheid, dat men geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de hemel om deze boodschap BEKEND te maken! (Men heeft de verschijning en haar boodschap wel erkend als zijnde strokend met de Waarheid, maar achteraf heeft men alle middelen gebruikt om de Maagd van La Salette het zwijgen op te leggen, ja om hem zelfs in de doofpot te stoppen!) Meestal verdraait men dan ook de woorden van de H.Maagd of geeft men er een andere betekenis aan dan hoe de boodschap werkelijk bedoeld is. Een boodschap van de Koningin der profeten verwerpt men liever dan er naar te handelen, zo deed men ook met de woorden van de oude profeten, en deed men met de woorden en daden van Jezus Christus! (Men heeft J.C. trouwens niet ter dood gebracht omdat men zijn daden toejuichte of omdat men hem graag hoorde spreken! Men stoorde zich aan het feit dat hij wonderen deed op de sabbat, en ook de verwijten die hij maakte aan de Joodse”kerkelijke gezagdragers” waren in het verkeerde keelgat terechtgekomen!)

Men luistert liever naar fabeltjes over de H.Maagd of naar vriendelijke nietszeggende boodschappen van vermeende Mariaverschijningen, dan het oor te luisteren te leggen naar een erkende boodschap, en zoals verwacht word, daar naar te handelen. Het “mij geschiede naar uw woord” van Maria word zelden nagevolgd…jammer!

Een oprechte Christen aanvaardt alle woorden van zowel Jezus als Maria En raakt niet verstoord noch geschokt bij het horen van hun taal.

MARIA DE KONINGIN DER PROFETEN doet in duidelijke taal een dringende oproep in LA SALETTE
Geen opmerkingen:

Een reactie posten