zaterdag 19 augustus 2017

KETTING VAN GEBED JEZUS & MARIA


WERELDWIJDE KETTING VAN GEBED VAN DE “JEZUS & MARIA GROEP”:

"Laat ons een vloedgolf van LICHT vormen!"


Hallo, goede vrienden verenigd in “Jezus en Maria”, graag wil ik een oproep lanceren voor intens gebed, aan allen die op een of andere wijze  verbonden zijn met deze “Jezus & Maria-groep. In Vlaanderen (België) heb ik een groep op facebook alsook een emailkring, via deze weg kreeg ik de afgelopen maanden steeds meer vraag om gebed, omdat mensen persoonlijk of uit hun naaste omgeving moeilijkheden  ondervinden of doormaken. We beleven in onze huidige tijden in de wereld zeer duistere tijden. Toch moeten we onszelf er van overtuigen dat de overwinning van het LICHT zal zijn, de duisternis kan niet overwinnen, hij kan enkel slechts tijdelijk voor veel onrust en moeilijkheden zorgen. Om deze duisternis het hoofd te bieden is er veel gebed nodig (een vloedgolf van LICHT!) Waar u zich ook bevind ter wereld en lezer bent van deze blog, roep ik u op om u aan te sluiten tot deze KRING VAN GEBED, laten we voor elkaar bidden (voor alle mensen van deze Jezus & Maria-kring) en dit naar het voorbeeld van de eerste christenen, die één van geest en één  van hart waren. Maria is de leidster en bezielster van deze wereldwijde gebedskring. Bieden we onze gebeden aan, aan onze hemelse Moeder want Zij leid de strijd tegen de duisternis in deze tijden, Zij zal voor ons allen ten beste spreken bij Haar Zoon Jezus Christus.Op deze manier proberen we een dam te vormen tegen de woekering van het kwaad in onze omgeving en in onze wereld, wil daarom vanaf heden deze intentie aan uw dagelijks gebed toevoegen aub. Laten we als DE KINDEREN VAN HET LICHT handelen zoals van ons verlangd word, en dit tot meerdere eer en Glorie van God.

Verenigd in “Jezus en Maria” groet ik u van harte, Frank.

P.S: Deel deze blog aub om zoveel mogelijk mensen te bereiken, om deze kring zo groot mogelijk te maken!


“O MARIA, neem mijn gebed in Uw hart, voor zovele mensen.”

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten wil ik smeken om de kracht en de Liefde om samen met U van harte deze grote belijdenis voor God neer te leggen, tot ontkrachting van alle duisternis.
1 x Onze Vader.

3 x Weesgegroet Maria:

Weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade...
Weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon,vol van genade...
Weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade... 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten