donderdag 14 september 2017

EERBIED VOOR GOD

EERBIED VOOR GOD:


Blog t.g.v. het feest van O.L.V. VAN LA SALETTE op 19 september:DE 2 ZAKEN DIE DE ARM VAN GOD VERZWAREN:

Zoals geopenbaard door Maria in LA SALETTE: Maria zegt in de boodschap van La Salette:
Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”

Wat verzwaart er de “Arm van God?”


1. Het ontheiligen van de zevende dag (de zondag) en dit door te werken op zondag i.p.v. de dag aan God toegewijd te heiligen door deze dag te respecteren als rustdag. We heiligen ook de zondag door op die dag een dienst bij te wonen ter ere van God (de H. Eucharistie!)
In LA SALETTE zegt Maria letterlijk:” DE ZONDAG GAAN ALLEEN NOG ENKELE OUDERE VROUWEN NAAR DE MIS…”
(La Salette in 1846!)

2. Door God te vervloeken voor alles wat er verkeerd loopt (Maria zegt er letterlijk: ze misbruiken de naam van mijn Zoon…)

Mensen wensen zichzelf dagelijks naar de hel, door zichzelf te vervloeken: 'GOD VERDOEM ME' dit wil zeggen, als men vloekt vraagt men aan God  verdoemd te worden, om naar de hel te gaan!
De haat van de mensheid tegen God zorgt ervoor dat we onszelf naar de eeuwige verdoemenis wensen.

“Heb eerbied voor de naam van God!” NIET VLOEKEN

Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken NIET ONGESTRAFT!” (exodus 20:7)Beide zaken houden verband met de EERBIED die we dienen te respecteren in ons leven als Gods kinderen, eerbied voor de dag toegewijd aan God en eerbied voor Zijn Heilige naam! Ons ONDERWERPEN aan God verondersteld een eerbiedige houding aannemen!

In La Salette, ligt de nadruk niet zozeer op wat we moeten DOEN, maar veeleer op hoe we moeten ZIJN als kinderen van God! Als enige verschijningsplaats legt de Moeder Gods op de eerste plaats de nadruk op de EERBIED voor GOD. De eerste zin begint immers met de woorden: “Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN (aan Zijn Schepper) ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan…” Op vele plaatsen vraagt Maria dat men zeer veel zou bidden en boete doen maar in La Salette ligt vooral de nadruk op ons ZIJN! Namelijk een houding van respect voor de Allerhoogste, de Schepper van al wat bestaat door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in ons leven nl: de ALLEREERSTE plaats


“Het heiligdom van LA SALETTE, op de plaats waar Maria verscheen op 19/9/1846 op 1800 m. hoogte in de Franse Alpen.”
Video:
De boodschap van La Salette:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten