vrijdag 29 september 2017

STREEF NAAR WAARHEID


STREEF NAAR WAARHEID:

“God is Waarheid, ga op zoek naar Zijn waarheid…”Het woord van God, schenkt ons de WAARHEID over God. Jammer genoeg krijgen we dikwijls verdraaide waarheden te horen!
Men is soms nogal gul met de woorden “goed” en barmhartigheid” maar worden deze termen ook gebruikt in hun juiste context?
Ik geef enkele voorbeelden vanuit het woord van God om een juist beeld te geven:Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor Hem hebben.” (Lucas1: 50)”God is barmhartig voor ieder die hem erkent!”

“Hij is het die zorgt voor de mensen
die diep ontzag voor Hem hebben en die op Hem vertrouwen.” (Psalm 33:18)
“Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.” (Spreuken28: 13)

“De HEER, uw God, is immers ​genadig​ en liefdevol; als u naar Hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.” (2 Kronieken 30:9b)

 Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!”
(Ezechiel39, 23-24)

In La Salette zegt Maria ons in de boodschap:
ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”
Velen denken dat God zich niet kan afkeren van de mens, maar we zien zowel in het woord van God als in de boodschap van La Salette, dat dit wel kan! Misschien(?) zien we dit nu stilaan gebeuren in onze huidige wereld, dat God zich afkeert en de mens aan zichzelf overlaat... Een wereld die zich meer en meer afkeert van Zijn God en Schepper, en wat zien we gebeuren: chaos, rampen een wereld die vol is van angst door terreur en oorlogsdreiging…een teloorgang van vele morele waarden en van geloof…In het geheim van La Salette zien we dat het zo erg zal worden, dat God tenslotte zelf zal tussenkomen om door water en vuur de aarde te zuiveren van alle kwaad!
Het geheim van La Salette:

“U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.”
(Psalm 86:5)

“Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal ​vergeven.”
(Jesaja 55:7)

JEZUS zegt ons:
 “Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?'  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!" (Matteus 7:21-23)

Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden. Maar de Heer wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen." (1Petrus 3:12)

Vertrouw met je hele hart op de Heer,
en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
 Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.
 Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent.
Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
 Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam.
Het zal goed met je gaan.” 
(Spreuken 3:5-8)

Wees niet jaloers op iemand die gewelddadig is
en word vooral niet als hij.
 Want de Heer walgt van zulke mensen.
Maar met eerlijke mensen wil Hij omgaan.
 De vervloeking van de Heer rust op het huis van slechte mensen.  
Maar Hij zegent het huis van mensen die leven zoals Hij het wil.
 Hij wil niets te maken hebben met mensen die Hem belachelijk maken.
Maar Hij is goed voor mensen die Hem willen gehoorzamen.
 Wijze mensen zullen worden geëerd,
maar dwaze mensen zullen voor schut komen te staan.
 (Spreuken 3:31-35)

“ De Heer leidt het leven van de mensen die leven zoals Hij het wil.
Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken,
loopt het uiteindelijk slecht af.”   
(Psalm1: 6)

Vanuit het woord van God zien we dus dat God goed en barmhartig is voor ieder die Hem eerbiedigtVoor ieder die zich ONDERWERPT aan God, zoals Maria van ons vraagt in La Sallette!


Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”“In het WOORD VAN GOD vind je DE WAARHEID over God!”Geen opmerkingen:

Een reactie posten