donderdag 11 juni 2015

HEILIG HART VAN JEZUS
2018:8 juni: feest van het Heilig Hart van Jezus:
t.g.v. deze feestdag:
Enkele schietgebeden tot het Allerheiligste Hart van Jezus:

De Heilige Augustinus beveelt de SCHIETGEBEDEN aan ook in de drukste bezigheden om zo met God verenigd te blijven:

-       " Leer mij Heer uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God."
- "Heilig Hart van Jezus, ik geloof in uw Liefde voor mij."
- "Hart van Jezus, op u vertrouw ik."
- "Hart van Jezus, brandend van Liefde voor ons, ontvlam ons hart van liefde tot u."
-" Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde."
- " Heilig Hart van Jezus, ik geef mij aan u door Maria."
- "Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart."
- "Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, red de stervenden, bevrijd de zielen uit het vagevuur."
- " Allerheiligste Hart van Jezus, bescherm onze gezinnen."
- " O mijn Jezus barmhartigheid!"
- " Mijn God, bewerk dat de zielen één zijn in de Waarheid en de harten één in de Liefde."
- " O Allerheiligste Hart Van Jezus,
voor u leef ik,
voor u sterf ik,
de uwe ben ik in leven en dood."LITANIE VAN HET HEILIG HART :

Litanie van het Heilig Hart van Jezus:

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met u  leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.Feest van het Heilig Hart van Jezus

"HEILIG HART VAN JEZUS, IK HOOP EN IK VERTROUW OP U."dag na het feest van het heilig hart: feest van het Onbevlekte hart van Maria:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten