donderdag 5 juli 2012

VERTROUWEN HEBBEN

foto:Jezus en apostel petrus wandelen over het meer

VERTROUWEN HEBBEN:  Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 14,22-33. :

 "Nadat Jezus de menigte had toegesproken, dwong Hij zijn leerlingen scheep te gaan, en vóór Hem uit naar de overkant over te steken; intussen zond Hij de menigte heen.
En nadat Hij het volk had heengezonden, besteeg Hij de berg, om in de eenzaamheid te bidden. Die avond bleef Hij daar alleen.
Toen de boot reeds meerdere stadiën van de kust was verwijderd, werd ze door de golven geteisterd; want de wind was tegen.
Maar in de vierde nachtwaak kwam Hij naar hen toe, wandelend op het meer.
De leerlingen, die Hem over het meer zagen wandelen, werden ontsteld, en zeiden: het is een spook. En ze gilden van angst.
Aanstonds sprak Jezus hen toe, en zei: wees gerust, Ik ben het; vreest niet. Petrus antwoordde: Heer, zo Gij het zijt, beveel mij dan, over het water tot U te komen.
Hij sprak: Kom! Petrus klom uit de boot, en wandelde over het water, om bij Jezus te komen.
Maar bij het zien van de geweldige storm werd hij bang, en riep, toen hij begon te zinken: Heer, red mij! Aanstonds stak Jezus de hand uit, greep hem vast, en sprak: Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld? En toen zij in de boot waren geklommen, bedaarde de wind.
Nu wierpen zij, die in het vaartuig waren, zich voor Hem neer, en zeiden: Waarachtig, Gij zijt de Zoon van God." En hoe staat het met ons geloof? Zijn wij STANDVASTIG genoeg om bij de eerste de beste STORM die opsteekt ons VERTROUWEN te blijven BEHOUDEN (en niet te twijfelen-zoals Petrus deed) in HEM die onze ROTS is en waarop ons geloof gevestigd is. Laten we bidden tot Maria om op Haar voorspraak de genade van STANDVASTIGHEID af te smeken om als we in moeilijkheden terecht komen of als we beproefd worden opdat we stand zouden houden....Amen.


Joh.15:5: JEZUS SPRAK:"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten