dinsdag 13 maart 2012

WAAROM JEZUS ? JEZUS DE GOEDE HERDER
LATEN WE JEZUS AANNEMEN als ONZE REDDER en HEM VOLGEN:"JEZUS de GOEDE HERDER"


 


JEZUS, DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN:

 

JOH 14: 6-7:” Jezus zei: ‘Ik ben DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNiemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.”

 

In de Bijbel staat:”Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Johannes  1:12)

 

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?


1.  Erken dat u Jezus nodig hebt.

2.  Wees bereid om uw oude manier van leven de rug toe te keren. (= u omkeren,u naar God toe keren!)

3.Geloof dat Jezus Christus ook van u houdt en voor u wilde   sterven aan dat kruis.

4. Vraag Jezus Christus om in uw leven te komen en vanaf vandaag uw leven te leiden en te regeren.

Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (.1 Johannes 5:12) 

Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. ( 1 Johannes 5:13).

"Iedereen die de Zoon NIET erkent,heeft ook de Vader niet, maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader." (1Joh 2:23)
"Wie in HEM gelooft verkrijgt het eeuwige leven":
"Wie in Hem gelooft,... verkrijgt het eeuwige leven ;"JEZUS: "DE WEG DE WAARHEID  EN HET LEVEN

JEZUS sprak:”Ik ben DE WEG, DE WAARHEID en het LEVEN, ALLEEN  DOOR MIJ heeft men toegang tot de Vader.” (Joh.14: 6)

Zoeken wij mensen in ons leven niet teveel onze eigen weg en onze eigen waarheid terwijl GOD ons ZIJN ZOON JEZUS schonk die de echte en de enige WEG en Waarheid  is die naar HEM leid, enkel Zijn Zoon Jezus en niet die andere Goden!

“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3,16-18:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. (= DIT is GOD's LIEFDE! ).
Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; MAAR WIE NIET GELOOFT, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eniggeboren Zoon.” 


GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:

Joh.4: 23-25:”Maar er komt een tijd-en wij beleven die al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Want de Vader wenst mensen die Hem zo aanbidden. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en Waarheid.

BETEKENIS:

GOD WENST:

 *dat we Zijn ZOON JEZUS AANBIDDEN en HEM VOLGEN (Joh3: 16:” Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven bezit".) JEZUS : HIJ IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN (joh14: 6)

*en ook Het WOORD GODS dat JEZUS gesproken heeft voor WAARHEID aannemen en omzetten in DADEN.
MARIA zegt bij haar éénmalige verschijning in La Salette (zie geheim van La Salette ook op deze Blog) :
JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN
ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren.Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.
ENKEL JEZUS niet , Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!

ENKEL JEZUS is de REDDER DER MENSEN
JEZUS is de ENIGE WEG DIE NAAR GOD LEID!
Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien."


JEZUS, DE GOEDE HERDER, HET LICHT VAN DEZE WERELD!


'Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,
om iedereen die in mij gelooft,
niet in het duister te laten.'
(Johannes 12:46)

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

  

DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!!! (lucas 13:23-24)
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort,want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg.Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!!!" (matteus 7:13-14)


Dit zijn opnieuw "zeer duidelijke woorden" die JEZUS hier spreekt een NIET MIS TE VERSTANE TAAL maar zoals zovele andere woorden aanvaardt men die Woorden niet! Dit ligt in dezelfde lijn als de boodschap die Maria ons gaf in La Salette: ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!”(boodschap van La Salette zie ook op deze BLOG) ook die wordt niet altijd aanvaardt! Aan u de KEUZE ofwel kiest u voor de brede weg die naar de ONDERGANG voert of kiest u voor de smalle weg en volgt u Jezus en Zijn moeder Maria die naar het eeuwige leven voert!!

Spreuken 10:17 'Het pad ten leven betreedt wie op vermaning let, maar wie terechtwijzing niet telt, raakt op de doolweg'.

Spreuken 12:28 'Op het pad der rechtschapenheid is leven, maar de weg der overtreding voert ten dode'.

Psalmen 119:128 'daarom keur ik al uw bevelen goed, haat ik ieder leugenpad'.

Spreuken 2:9 'Mijn zoon, luister naar mij, dan zul je begrijpen wat het betekent: eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig; altijd zul je weten welk pad het juiste is'.

Jesaja 26:7 'Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht'.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten