woensdag 25 april 2012

BIDDEN-GEBED

BIDDEN- GEBED: De H. Alfonsus Maria Van Liguori benadrukt: “dat heel ons heil gelegen is in gebed.” Vandaar het beroemde axioma”Wie bidt wordt gered, wie niet bidt wordt veroordeeldGebed is altijd het geneesmiddel tegen elk kwaad en het opent voor ons de poort van de hemel.
Zoals het sap van de aarde onontbeerlijk is voor de plantengroei zo is volgens de H. Johannnes Chrysostomos het gebed onontbeerlijk voor de ziel. Deze heilige zegt ook nog dat de ziel het lichaam doet leven, zo ook houdt het gebed de ziel in leven. Het lichaam zonder de ziel kan niet leven en evenmin kan de ziel in leven blijven zonder gebed. Zonder gebed sterft de ziel en verspreidt  ze een lijkgeur! Want wie verwaarloost zich tot God te richten word snel besmet door zonden. Het gebed kan tevens ‘het voedsel van de ziel’genoemd worden want zo het lichaam zonder voedsel niet in leven kan blijven, zo kan de ziel niet in leven blijven zonder gebed!
Als volgelingen van Jezus Christus zien we dat onze Heer Jezus tijdens zijn aardse leven zich dikwijls terugtrok om op een “eenzame plaats”(waar het STIL was) te gaan BIDDEN.Het is dus duidelijk een noodzaak om als zijn volgelingen Zijn voorbeeld na te volgen. De Hemel helpt ons hierbij een handje door ons tips te geven en dit bij monde van de hedendaagse Maria-verschijningen zoals deze voorbeeld te La SaLettte. Daar vraagt MARIA om elke dag smorgens en s’avonds 1 weesgegroet en 1 onze vader te bidden en aan zij die meer kunnen vraagt ze om meer te doen.(zie blog boodschap van La Salette:(http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html) Dit is perfect haalbaar voor iedereen(ook voor de hardwerkende mens, neemt dit niet veel tijd in beslag om 1wees gegroet en 1 onze vader te bidden; mensen die niet meer gaan werken kunnen dan iets meer doen, voorbeeld: de rozenkrans)het komt er hier op neer dat de mens het contact met de Hemel dagelijks BLIJFT onderhouden!!

GEBEDSVERHORING:
Hoe komt het dat bij sommige mensen hun gebed niet verhoord wordt?
Er zijn wel bepaalde voorwaarden die moeten voldaan worden:
Men moet niet gaan denken dat God een sinterklaas is die boven in de hemel op zijn troon zit zomaar geschenkjes zit uit te delen aan iedereen…. NEEN… ZO WERKT HET NIET!!!
MARIA zingt in haar Magnificat (Lucas1: 50)”GOD is barmhartig VOOR IEDER DIE HEM ERKENT” en GOD erkennen dat houd heel wat in!!!
*Zijn geboden in acht nemen.
*1joh3:23:”Dit is zijn gebod: geloven in de naam van Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Christus ons dat heeft opgedragen.”
Wat we vragen in ons gebed moet in overeenstemming zijn met Gods WIL, anders zal het niet geschieden. 1Joh:14:”Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat Hij ons verhoort ALS we maar vragen wat in overeenstemming is met ZIJN WIL!!”

We moeten er ook voor zorgen dat onze bedoelingen zuiver zijn: onoprechte bedoelingen; verkeerde ambities; hoogmoed…. Krijgen geen verhoring!
Jezus bidt in de hof van Gethsemane:

 Matteus 26: 38-39:Jezus zei: ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waak met mij. Hij liep nog wat verder liet zich voorover vallen en bad:”Vader als het mogelijk is laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Alleen, niet zoals ik wil, maar zoals U het wilt.

Matteus 26: 42:Hij verwijderde zich voor de tweede maal en bad:”Vader als deze beker niet  kan voorbijgaan zonder dat ik hem drink, laat dan UW WIL gebeuren.”

JEZUS TOONT ons hier DUIDELIJK dat het GODS WIL is die dient te geschieden en niet onze wil!
Zo ook bidden wij in het ONZE VADER: UW WIL GESCHIEDE. Elke dag een beetje meer in ons leven GODS WIL laten geschieden en NIET onze wil!


"Onderschat nooit de KRACHT van het GEBED!"Gebed tot MARIA:
De voorspraak van MARIA inroepen is geoorloofd en is zelfs aan te raden voor een snelle gebedsverhoring af te smeken WANT de H. Grignion De Montfort zegt ons in zijn boek DE WARE GODSVRUCHT:MARIA is de KORTSTE, de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG om naar Jezus te gaan!" HET WOORD VAN GOD EN GEBED:

“De Heer houdt zich ver
van wie niets van Hem willen weten,
maar Hij hoort het gebed
Van wie naar Hem luisteren.”
(Spreuken15: 29)

God, die op de Sion woont,
Het is goed dat wij U eren, onze beloften
Aan U nakomen, want U verhoort onze gebeden.
(Psalm65: 2)

"Maar wanneer u bidt,
Ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht
En bid dan tot uw Vader, die verborgen is.
En uw Vader, die ziet wat verborgen is,
Zal u belonen."
(Matteus6: 6)

De Heer waakt over eerlijke mensen.
Als ze roepen, is Hij één en al oor.
(Psalm34: 16)

Bid in de kracht van de Heilige Geest,
Vertrouw u toe aan de liefde van God..
(Judas vers 20)

Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden.
God is geest, en wie hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid.
(Johannes4, 23,24)


Hoeveel wij ook zeggen, wij schieten tekort.
De slotsom van onze woorden is: Hij is het al.
Waar vinden wij de kracht om Hem te verheerlijken?
Want Hij is groter dan al zijn werken.
Geducht is de Heer en zeer groot
En zijn macht is bewonderenswaardig.
Verheerlijkt de Heer en verheft Hem
Zo hoog gij maar kunt,
Want Hij gaat uw lof steeds te boven
Als gij Hem verheft, spant dan al uw krachten in
En wordt het niet moe, want nooit doet gij genoeg.
Wie heeft Hem gezien en beschrijft Hem?
Wie maakt Hem zo groot als Hij is?
Veel is verborgen
 En nog groter dan wat ons bekend is
Wij zien van zijn werken zo weinig
De Heer heeft alles gemaakt
En aan de vromen wijsheid geschonken.
(Jezus Sirach 43:27-33)

De H.pastoor van ARS over het gebed:
" Kinderen, ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel, het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals de sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft
Dikwijls denk ik hieraan wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen, als we het Hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart."


Jezus leerde ons, "...Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20).
 2 Korintiërs 10:4-5 vertelt ons: "De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen." De Bijbel spoort ons aan, "Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen" (Efeziërs 6:18).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten