dinsdag 19 juni 2012

BIZARRE KLIMAATSOMSTANDIGHEDEN

foto:tornado tongeren-belgie 7/6/2012
rivieren treden steeds vaker buiten hun oevers ten gevolge van overvloedige regens...


7&8 juni 2014:"hagelstorm" treft Vlaanderen (Belgie)met enorme ravage als gevolg...
BIZARRE KLIMAATOMSTANDIGHEDEN:

De afgelopen jaren worden onze contreien geconfronteerd met sterk veranderde weerspatronen. U denkt misschien wat heeft dit onderwerp te maken met de “Jezus & Maria” blog-groep…maar toch… We krijgen te maken met winters die veel te vroeg hun intrede doen en/of die uitzonderlijk lang duren..

Update,winter 2013-2014,voorjaar 2014:in januari 2014 is er van winter nog bijlange geen sprake,uitzonderlijk zachte temperaturen heeft deze winter soms meer weg van een uitzonderlijk vroege lente,met als gevolg dat we rond de jaarwisseling zelfs al lentebloeiers in bloei zien komen!
LENTEBLOEIERS REEDS IN BLOEI IN DE WINTER JANUARI 2014

Op 15 februari 2014 meet men in het zuiden van Duitsland 23°C. op!(zomerse temperaturen midden in de winter!) Inmiddels wordt Groot-Brittannië

  geteisterd door zware overstromingen en felle stormen en dit reeds wekenlang! In grote delen van centraal europa is van winter totaal geen sprake,uitzonderlijk zachte temperaturen zijn aan de orde tijdens deze winter.
Eind maart krijgen we in plaats van  lentetemperaturen reeds temperaturen die meer zomers(20-24°C) zijn dan lente!

7juni 2014:verschillende gebieden in Vlaanderen (Belgie) krijgen na een tropisch warme dag(tot 30°C)te maken met een hevige "hagelstorm" die veel schade veroorzaakt en wateroverlast.


"hagelbollen die een enorme ravage aanrichten op verschillende plaatsen in Vlaanderen op 7/6/2014"

De zomer van 2014 laat zich kenmerken door soms hoge (tropische) temperaturen,zelfs in gebieden die dit totaal niet gewoon zijn zoals het noorden van europa ( Noorwegen,Finland  en Zweden krijgen t° van 30gr C te verwerken...) elders in europa wordt het weer bepaald door warme periodes afgewisseld door veel hevige onweders die zware regenval veroorzaken met op veel plaatsen "wateroverlast."
Vanaf 15 augustus lijkt de zomer afgelopen te zijn... nat herfstweer met soms uitzonderlijk veel neerslag (en koude nachten) zijn er aan de orde! De maand september  2014 is in centraal europa   geen typische herfstmaand, maar heeft eerder weg van een top-zomermaand! De winter van 2014-2015 is in centraal Europa, een copie van het vorige jaar,van winter terug geen sprake, zachtere temperaturen zijn eerder aan de orde. De zachte weersomstandigheden zetten zich ook door in het voorjaar van 2015. Begin april, meet men in de zuidelijke landen van europa (Spanje en Portugal) reeds hoge zomerse waarden op van 30°C. Halfweg april ook in centraal Europa reeds zomerse waarden (op 15 april meet men in Belgie een zomerse waarde op van 29°C) U ziet dat  uitzonderlijke weersomstandigheden geen toevalstreffers meer zijn! Maar dat de klimaatsveranderingen (zoals voorspeld door Maria in La Salette - geheim!)zich steeds verder doorzetten...

Een verdere gedetailleerde opsomming van uitzonderlijke weersomstandigheden, is vanaf heden (juni 2015) een onmogelijke zaak aan het worden. Er is wel altijd in elk seizoen ergens ter wereld iets bijzonders te vermelden, maar de uitzonderlijke weerfenomenen blijven zich overal ter wereld opstapelen, er is dus iets goed mis met het klimaat (zoals Maria voorspelde in LA SALETTE, "de seizoenen zullen verandert worden!").


De woorden van MARIA in LA SALETTE  krijgen steeds meer weerklank en zien we zo voor onze ogen in vervulling gaan
Ieder seizoen valt er wel iets op dat er ergens iets niet meer klopt! Bovendien worden we meer en meer geconfronteerd met weerextremen... zoals felle onweders met overvloedige regens  op zeer korte tijd met alle gevolg vandien… , uitzonderlijke weerfenomenen  voor onze contreien zoals tornado’s.(juni 2012)
In LA SALETTE voorspelde MARIA bij Haar éénmalige verschijning op19/9/1846 in het geheim”(profetie): “ de natuur zal om WRAAK roepen over de mensen en zij zal van ontzetting sidderen in afwachting van wat er met de door misdaden besmeurde aarde zal gebeuren. DE SEIZOENEN ZULLEN VERANDERD WORDEN en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen. (zie blog: 'boodschap van La Salette:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html)

Sommige mensen durven wel eens verkeerdelijk een beschuldigende vinger in dit alles richting GOD steken, dit is echter zeer ongepast en heel erg misplaatst. In La Salette heeft Maria ons het voorbeeld van de mislukte oogst, Maria zegt er:” Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld” Indien Maria ons NU zou toespreken in het geval van de veranderde klimaten zou ze ons zeggen:” Het veranderen van de seizoenen is alleen uw eigen schuld mensheid!”
Wellicht stellen velen zich de vraag of hoort u van anderen de vraag stellen:
Waar is God nu bij al die miserie die over de wereld komt?
Bij deze vraag kunnen we volgende bedenkingen maken:
Waar is God nu bij al die miserie die over de wereld komt?

Als antwoord op die vraag hoorden we eens een bisschop zeggen in een toespraak:”Maar Hij is Daar wel degelijk aanwezig.” Dit vormt natuurlijk geen echt en afdoend antwoord op de vraag die gesteld werd, want men wil natuurlijk weten waarom Hij dan niet tussenbeide komt!

Men kan in die vraag 2 dingen onderscheiden:


Het eerste punt is dat men GOD verwijt de SCHULDIGE te zijn van al wat verkeerd gaat. Uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat dit niet juist is want het zijn meestal de mensen zelf die de schuld zijn van alles wat misloopt op deze wereld! Het is natuurlijk wel zo dat God in het verleden soms rampen veroorzaakte als STRAF (zie Oud testament) maar meestal ligt de oorzaak van de narigheden toch bij de mens zelf, Immers:
 De oorzaak van Hongersnood ligt meestal niet bij God maar is een gevolg van de manier waarop de mensheid de rijkdommen der aarde beheert en verdeelt.
De oorzaak van Ziekte ligt meestal niet bij God maar is dikwijls het gevolg van een slechte of verkeerde voeding of van STRESS toestand waarvoor de mens zelf de verantwoording draagt door teveel belang te hechten aan materiele goederen die hij ten koste van veel inspanning tracht te verwerven omdat hij denkt dat dit hem gelukkig zal maken of aanzien verschaffen
De oorzaak van Ongelukken ligt meestal niet bij God maar is dikwijls het gevolg van een slecht functioneren van technische zaken die door de mens slecht zijn ontwikkeld of gebruikt!
De oorzaak van Natuurrampen ligt niet altijd bij God maar ook in de door de mens gestelde handelingen zoals ontbossing op grote schaal, broeikaseffect door uitstoot van CO2 van auto’s en fabrieken, proeven met atoomwapens zowel ondergronds als in de atmosfeer, het storten van chemisch en nucleair afval in zeeën, rivieren en oceanen….
Zo ook de klimaatswijzigingen een gevolg zijn van de opwarming van de aarde en dus veroorzaakt door de mens zelf!

Het tweede wat men in de eerste vraag kan onderscheiden is: als GOD dan niet de schuldige is, waarom HIJ dit dan toch tenminste niet verhindert, waarom Hij niet tussenbeide komt?

Het antwoord daarop is dat Hij de mensen VRIJ laat om te handelen zoals wij dat willen in goede of kwade zin . Dat is de vrije keuze van DE MENS en een gevolg van de bewuste keuze om ondanks het verbod van GOD, toch KENNIS te nemen van GOED en KWAAD(zie uiteenzetting over de boom van goed en kwaad in het aards paradijs: genesis 2:17) Hij kan dus tegen de  wil van God ingaan en zelfs andere mensen vermoorden. Iedereen kan als gevolg van zijn vrije wil, maar als gevolg van zijn geweten dat hem hiervoor verwittigt zal hij er later voor GEOORDEELD  worden! Hetzelfde gebeurd bij de mensen: De maatschappij kan niet verhinderen dat er misdaden worden gepleegd maar een rechtbank zal achteraf de schuldigen straffen.
Het is wel zo dat GOD, als we ons in geloof en met Vertrouwen tot Hem wenden, ons meestal zal behoeden voor het kwade zowel naar ziel als naar lichaam. Er zijn echter uitzonderingen, vb: God kan ons ook op de proef stellen om ons te zuiveren, zoals goud wordt gelouterd in de vuuroven. Hij kan ons ook een tegenslag overzenden om ons wakker te schudden, als een Waarschuwing dat we ons leven hier op aarde anders moeten gaan inrichten om ook het eeuwig leven niet te verliezen. En uiteraard kan God de mensen ook straffen als ze tegen Hem in opstand komen of omwille van hun slecht gedrag!
Dat zijn dus een aantal menselijke overwegingen waarom GOD dit alles laat gebeuren en schijnbaar niet optreedt.

Maar dit zal niet altijd zo blijven, de Moeder Gods komt ons in deze laatste tijden DUIDELIJK waarschuwen dat dit niet veel langer kan. In LA SALETTE zei MARIA: Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u afkeert, ben ik gedwongen Hem onophoudelijk te bidden! Als gij u niet bekeert kan Ik de Arm van Mijn Zoon niet langer tegenhouden! God zal de mensen aan zichzelf overlaten en het zal zo erg worden dat God uiteindelijk toch zelf zal tussenkomen om de aarde door water en vuur te zuiveren (zie het geheim van la salette! ook in deze BLOGs…)
De wereld staat voor catastrofale rampen en allemaal door eigen schuld.
Maar de grootste catastrofe is niet het lichaam dat verloren gaat doch de ziel, door gebrek aan geloof, hoop en liefde voor de WAARHEID..


MARIA in LA SALETTE spreekt tot de 2 kinderen:
"ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN" EN VERDER :
"ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”

3 opmerkingen:

 1. Dag Frank ,ja ja het is al een tijdje dat wij ons vragen beginnen te stellen .... het ligt er vingerdik op bedankt en vele groetjes onder de bescherming van de Heer en zijn lieve moeder Maria .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het enige wat wij kunnen doen is ons nietige gebed voegen bij het krachtige gebed van Maria en hopen zo het tij te kunnen keren. Ik bid elke dag de rozenkrans ook voor deze intentie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is zeer juist Monique, dank je voor uw gebed! Groetjes, frank.

   Verwijderen