vrijdag 21 december 2012

KERSTDAG
KERSTDAG ( 25 dec.)

De geboorte van JEZUS CHRISTUS:


Evangelie volgens Matteus hoofdstuk 1: 18-25:


De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.”


'Ik verkondig jullie grote vreugde,
die iedereen zal ten deel vallen:
vandaag is jullie redder geboren,
namelijk Christus, de Heer.'
( Lucas 2:11)
    WANT de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen” (Titus 2:11)
God has come to you!


JEZUS CHRISTUS: het mensgeworden WOORD VAN GOD:


Evangelie volgens Johannes hoofdstuk1: 1-5:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”
“De bevolking dwaalde rond in het duister,
nu ziet ze een groot licht;
het land zat in diepe duisternis,
nu staan de bewoners in stralend licht”
(Jesaja 9: 1)
IK WENS U ALLEN EEN ZALIG, GEZEGEND EN VREUGDEVOL KERSTFEEST TOE!!
MOGE HET LICHT VAN CHRISTUS IN UW HART STRALEN!Geen opmerkingen:

Een reactie posten