zaterdag 19 juli 2014

DE WEG NAAR GOD

  De WEG naar GOD: IN de bijbel lezen we dat Jezus de Weg is die naar God leid: Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien."

MAAR de weg die ons naar Jezus leid die kan soms verschillend zijn!

Maria: in de katholieke kerk hebben we een algemeen aanvaarde Mariale spiritualiteit die ons zegt:
 -Dat  Maria de kortste, de zekerste, en de veiligste WEG is om tot Jezus te gaan (de moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden!)
-Indien de wereld dus eens, naar wij met zekerheid mogen aannemen, Jezus Christus volledig zal kennen en Zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van het feit dat men de Allerheiligste maagd Maria heeft leren kennen en zich onderworpen heeft aan Haar heerschappij. Zij immers heeft hem de eerste maal ter wereld gebracht, Zij zal Hem met GLORIE doen verschijnen bij zijn tweede komst!
-Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.

De H.Monfort belicht vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

Deze spiritualiteit werd ons aangereikt door een profetisch figuur in onze kerk de H.Grignion de Montfort, hij schreef er een gans boek over:”De Ware Godsvrucht” en deze spiritualiteit werd nog eens extra in de verf gezet door een ander profetisch figuur namelijk wijlen Paus Johannes-paulus 2 die had tijdens zijn pontificaat een duidelijke mariale inslag (zijn lijfspreuk:”Totus tuus”, duid op het zich toevertrouwen aan Maria om via Haar tot Jezus te komen) Het is dus zeker geen omweg, noch een dwaalweg! In de bijbel lezen we ook dat Maria zegt:” “Alle geslachten zullen mij voortaan zalig prijzen.” (Lucas1: 48)De H.paus Johannes –paulus 2 die ook de spiritualiteit van de H.Grignion de Montfort in praktijk bracht in zijn leven zei hierover:
“Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is.” 
 In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest.Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1: 35)

Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het jawoord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!

In de laatste 2 eeuwen kennen we binnen de katholieke kerk enkele belangrijke mariaverschijningen die het “Mariale tijdperk” inluiden, enkele zijn officieel erkend geworden door de rkk (oa: LA SALETTE, Fatima, Lourdes)Maria, in opdracht van Haar Zoon uiteraard, komt de dolende mensheid oproepen tot dringende bekering (dit gebeurt vooral in La Salette! De 1é officiële door de kerk erkende mariaverschijning, en daardoor ook een belangrijke plaats innemend…) Zie boodschap van La Salette: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html 
We nemen aan dat dit vooral tot doel heeft om de mensen voor te bereiden op de laatste tijden waarin de wereld ernstig in beroering zal komen, waardoor velen hun geloof de rug zullen toekeren

Over de spiritualiteit van de H.Grignion de Montfort lees je meer in het blogbericht:”Waarom Maria?”
Maria is de dageraad die de zon der gerechtigheid 'Jezus Christus' voorafgaat en aankondigt (H.Grignion de Montfort)Geen opmerkingen:

Een reactie posten