donderdag 17 juli 2014

DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG

DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG:

WELKE WEG KIES JIJ IN JOU LEVEN?

 
De smalle weg

God stippelt onze Weg uit (indien we uiteraard bereid zijn, deze aan te nemen en op Hem ons VERTROUWEN te stellen.) Gods weg is altijd de beste weg, niet altijd de makkelijkste Weg, maar wel de “beste Weg De Weg die  naar het Eeuwige heil loopt! Om deze weg te vinden is het noodzakelijk om Gods Woord in ons leven tot bloei te laten komen! Dit kunnen we door regelmatig Gods woord in de bijbel te lezen en te overdenken…
We zien dat Jezus ons 2 wegen voorhoudt: de SMALLE weg en de BREDE weg:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!” 
(lucas 13:23-24)


"DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG"


"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)

Leven volgens het evangelie, en Jezus’ woorden (Gods woord) en dat aannemen als leidraad in je leven leid naar de smalle Weg en naar het eeuwige leven!
We zien dat Jezus tijdens zijn 40-dagen verblijf in de woestijn (zijn vasten) door de duivel op de proef wordt gesteld:
de duivel met Jezus op de hoge berg


“ De duivel nam hem (Jezus)  mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: “ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbidt de Heer, uw God, VEREER ALLEEN HEM.” (Matteus1: 8-10)

De duivel biedt Jezus hier de brede weg aan in het leven op deze wereld, namelijk in aanbidding vallen voor hem(de duivel) en in plaats daarvan zal hij, aanzien, macht, roem en rijkdom verwerven. Jezus  slaat dit voorstel van de duivel af en Hij kiest voor de smalle weg: de weg van aanbidding van God en Zijn wegen…De brede wegen zijn talrijk in onze wereld;
( de rijkdom, aanzien verwerven, wegen van leven in luxe en genot, vermaak, hebzucht…) en ze worden ons gemakkelijk en listig aangeboden, we dienen “waakzaam” te zijn om niet op de listen en de sluwheid van de duivel in te gaan en zijn wegen in te slaan…
DURF te kiezen voor de SMALLE WEG die Jezus jou aanbied, dan ga je de weg naar het eeuwige leven tegemoet! Wees VURIG in het bewandelen van die smalle weg… Jezus zelf zegt ons:
 OPENBARING 3:15-20:” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. U beweert: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, ik heb niets nodig. Maar u beseft niet dat u ongelukkig en beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. IK raad u aan van mij goud te kopen dat in het vuur  is gezuiverd. Dan wordt u rijk. Koop ook witte kleren om u te kleden om uw schandelijke naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te smeren en weer te zien. Ik straf en tuchtig iedereen die ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij mij op mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij mijn Vader op Zijn troon gezeten. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest aan de gemeenschappen te zeggen heeft!”

Maria is voor ons een veilige een snelle en een zekere WEG om naar Jezus te gaan! (H.Grignion de Montfort)

 “Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.


"Verheug U  Begenadigde"


Aan de slag dus, wees als “nieuwe mensen” die vurig zijn in geloof, woord en daad!
“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)


De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden metde NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel Paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten