donderdag 27 augustus 2015

DE BOOM VAN HET KRUIS

DE BOOM VAN HET KRUIS:
"Verhef uw dagelijkse kruisen..."


(onderrichting van Maria)
“Lieve zielen, Ik kom jullie ertoe oproepen, het kruis van jullie dagelijkse beproevingen te verheffen. Laat Mij het kruis van de beproevingen des levens vergelijken met een fruitboom. Zolang jullie de beproevingen beschouwen als lasten waarvan jullie tegen wil en dank het slachtoffer zijn, is jullie kruis een boom die op jullie ligt en onder wiens last jullie verpletterd worden.
Zie het beeld: deze boom drukt jullie ter aarde, dit wil zeggen: hij houdt jullie vast aan wereldse, aardse manieren van voelen, denken, waarnemen en ervaren. Zodra jullie de beproevingen in Liefde aanvaarden, en ze voor Jezus en Mij dragen, verheffen jullie het kruis van jullie beproevingen. Jullie verheerlijken dan de gekruisigde Christus in al Zijn Werken van Verlossing, en Mij, de Moeder van Smarten en Medeverlosseres, die oneindig veel inniger met het Kruis verbonden ben dan jullie zich kunnen voorstellen.
Zielen, een liggende boom kan niet bloeien en geen vruchten dragen, want hij is niet in de grond geworteld. Zo is ook het kruis der dagelijkse beproevingen onvruchtbaar zolang het als een last op jullie ligt. Zodra jullie de beproevingen met Liefde aanvaarden en ze aan Mij toewijden als liefdegaven aan de Verlosser en de Medeverlosseres, wordt jullie kruis verheerlijkt en verheven, het schiet wortel in de grond van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart, en het krijgt lentebloesems en zomervruchten.
Zie toch hoe God alles heeft voorzien als geschenken van volmaakte Liefde. Zodra jullie de kruisen van het dagelijks leven met Liefde en in innige eenheid met Jezus en Mij dragen, brengt jullie boom vruchten voort. Deze vruchten bevatten ook zelf nieuwe zaden, die op hun beurt zielentuinen kunnen bevruchten.
De ziel die haar dagelijks kruis verheft, legt voor zichzelf een tuin aan in het Land van de Eeuwige Lente, en zaait op aarde het Hemels zaad van nieuwe fruitbomen. Hoezeer verlangt God naar de dag waarop Hij de wereld ziet veranderen in één enkele, alomvattende boomgaard. Het zaad is jullie gegeven, en het wordt gevoed telkens de ziel zich volkomen aan Mij geeft.
Wees van Mij, zoals Ik sedert Mijn Onbevlekte Ontvangenis van jullie ben. Richt jullie kruis op, opdat het een bloeiende fruitboom wordt die de engelen in verrukking brengt, want geen engel is ooit getooid geweest met de lentebloesems en de zomervruchten uit het zaad van het Heilig Kruis”.

BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(zie Openbaringen 2009)

"Laat uw kruis wortel schieten in de grond van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart,dan krijgt het lentebloesems en zomervruchten."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten