zondag 6 september 2015

FEEST VAN KRUISVERHEFFING

 KRUISVERHEFFING:


 

(14 september)

“God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis.”

Op 14 september gedenken wij de Kruisverheffing. De Hemel wil de zielen eraan herinneren dat het Kruis een teken van verheerlijking is. Jezus Christus heeft door Zijn Dood aan het Kruis het doodsvonnis, dat door de erfzonde over de zielen was geveld, veranderd in een belofte van Eeuwige Gelukzaligheid voor elke ziel die met haar eigen kruisen precies omgaat zoals Jezus dit heeft gedaan: in aanvaarding, zonder protest, in toewijding aan Gods Heilsplan, liefdevol, en in de onwankelbare overtuiging dat zij de zielen Heil brengen en dat zij hen erbij kunnen helpen, Gods Werken naar hun voltooiing te voeren.
God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis. De ziel die het Kruis van Christus met het Vuur van een oprechte Liefde tot God, tot Zijn Werken en Plannen in haar eigen hart brandt, vertrouwt daardoor geleidelijk alle kruisen van haar eigen levensweg toe aan het Vuur van Gods Hart, want deze ziel heeft de roep van de lijdende Christus gehoord, om Hem gezelschap te houden bij het volbrengen van de Verlossingsdaad. In dit Vuur brengen ook onze eigen kruisen, in het bijzonder deze welke wij aan Maria toewijden en samen met Haar dragen, Licht en warmte voor de hele Schepping voort.
Het Verlossingswerk van Christus is in elke ziel pas waarlijk volbracht wanneer in de ziel het Kruis is verheven, vrijwillig, in Ware Liefde, vol hoop en in de innigste toewijding. De Meesteres van alle zielen nodigt ons er vandaag toe uit, naar het Kruis van Haar Zoon op te kijken, en wel vanuit Haar Hart, dat daarin niet de schandelijke menselijke veroordeling zag, doch het eeuwige onverwoestbare Teken:
·                            Van de overwinning van de Liefde over de duisternis, ook in het leven van elke ziel in alle eeuwen;
·                            Van de overwinning van de toewijding over de ellende, de uitzichtloosheid en de zinloosheid van alle beproevingen.
·                            Van de verzegeling van elk leven dat wordt geleid in onvoorwaardelijke Liefde, met Gods Zegel als Belofte van de Eeuwige Heerlijkheid.
Het Kruis was het Zegel op het Nieuw Verbond, dit Godsgeschenk dat de zielen wilde leren:
·                            Dat de kruisen absoluut noodzakelijk zijn, want dat zij de eenheid met Christus in de ziel bezegelen, en derhalve “aanvullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus”, zoals de H. Paulus het zo treffend formuleerde.
·                            Dat precies de kruisen de stormrammen zijn, die de ziel uit haar kerker van duisternis kunnen bevrijden, en wel in de mate waarin de ziel hen onvoorwaardelijk aanvaardt.
Lieve zielen, er is geen andere weg naar het Heil dan deze van de bruiloft tussen onze eigen kruisen en het Kruis van Christus, het Teken van de verheerlijking door de beproevingen en dankzij de beproevingen. Laten wij vandaag een eresaluut brengen aan de Boom van ons Eeuwig Heil. Deze Boom is door Jezus ingewijd, en wacht op onze overgave, opdat hij moge kunnen bloeien als standaard van Gods Rijk. Zolang de ziel haar kruisen niet ten volle aanvaardt, blijven deze dood hout. Tot levende, bloeiende bomen worden zij doordat de ziel hen zonder protest aanvaardt en met Liefde tot God en tot haar medeschepselen als offerande met het Kruis van Christus laat versmelten, bij voorkeur via oprechte toewijding aan Maria, de Moeder van het Kruis en Koningin van Golgotha.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(Zie  onderrichtingen: sluier van goud)

“De Boom van ons Eeuwig Heilhet KRUIS van Christus.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten