vrijdag 4 september 2015

NOVEENGEBED tot O.L.V.VAN LA SALETTE

NOVEENGEBED tot O.L.V.VAN LA SALETTE: van 11 tot en met 19 september:Moeder Maria in La Salette verschenen als de Koningin van de profeten. Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert, in uw boodschap van La Salette waar u ons zegt dat u onophoudelijk voor ons TEN BESTE spreekt bij Jezus uw Zoon.
Bid voor ons H.Moeder van God opdat wij gedurende onze aardse pelgrimstocht, ons zouden ONDERWERPEN aan God. Dat onze ganse levenshouding er één zou zijn dat we in alles God op de éérste plaats zouden stellen in onze gehele  levenshouding.
Leer ons naar uw voorbeeld om altijd een nederige en eerbiedige houding  aan te nemen tegenover onze God en Schepper.
Help ons om de weg te gaan die Jezus uw Zoon ons aanreikte, leid ons in Zijn voetsporen, zodat we allen waarachtige KINDEREN VAN HET LICHT zouden zijn of worden.
Leer ons ook Moeder om uw tranen die gij weent voor ons in La Salette,  te begrijpen. Schenk ons vurige apostelen in deze laatste dagen die uw licht en het Licht van Jezus uw Zoon die de enige en ware redder is der mensen, laten schitteren in de duisternis van onze huidige wereld.

Schenk ons de kracht en de moed om gehoor te geven aan uw oproep in La Salette, om uw boodschap goed bekend te maken aan gans uw volk! Geef ons ook de nodige genaden om een vurig geloof te bezitten dat ons verlicht in deze duistere dagen.

O.L.V. van LA SALETTE bid voor ons…
Onze Vader…
3x weesgegroet:
weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade…
weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade…
weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade…
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Op 19 september vieren we dan het feest van de verschijning van Maria in La Salette:

Maria in La Salette: “IK BEN MET U EN IN U MITS het GELOOF HET LICHT is dat u verlicht in deze duistere dagen.”…STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT


Geen opmerkingen:

Een reactie posten