dinsdag 17 november 2015

WONDERDADIGE MEDAILLE

DE WONDERDADIGE  MEDAILLE:
(27 november)

De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.
 
Het voorste gedeelte van de kapel van Rue du Bac in Parijs, met rechts vooraan het schrijngraf van de H.zuster Catherina Labouré.
Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe namelijk  een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.
"Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd.
"
De personen die ze met VERTROUWEN  dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".
Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.


"O MARIA ZONDER ZONDEN ONTVANGEN BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN."

In verband met deze buitengewone feiten belastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officieel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac. Ziehier het resultaat:
De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid is, het verbazingwekkend aantal medailles, die geslagen en verspreid zijn, de bewonderenswaardige weldaden en de uitzonderlijke genaden, die verkregen zijn door het vertrouwen van de gelovigen, schijnen werkelijk een teken van de Hemel te zijn, waarmee de waarachtigheid van de verschijningen, de waarheid van het verhaal van de zienster en de verspreiding van de Medaille bevestigd worden.
In 1846, na de opzienbarende bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne in Rome, bevestigde Paus Gregorius XVI de bovenvermelde conclusie van de Aartsbisschop van Parijs.
Als u dus van de H. Maagd houdt en als u vertrouwen heeft in haar machtige voorspraak: 
  • Draag dan altijd de Medaille om te blijven leven in Gods genade en de bescherming van de Onbevlekte  Maagd te genieten
  • Bid dan elke dag de aanroeping op de Medaille gegrift. De H. Maagd wilde aldus gegroet en  aangeroepen worden:
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"
  • Maak de Medaille bekend in uw omgeving; geef ze vooral aan zieken en bedroefden.
voor en achterzijde van de"Wonderdadige Medaille"Uitleg van de tekens op de medaille:
 
Maria staat op een wereldbol, wil zeggen: Zij wil alle mensen helpen.
Zij staat met Haar voet op de slang: Zij zal de kop verpletteren van Satan; Zij overwint de duivel, zoals in de bijbel voorzegd was bij de eerste zondeval (Gen. 3, 15).
Rondom de medaille staan de letters van het gebed: "0 Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen".
Aan de andere kant van de medaille staat het Kruis in de letter M: Jezus is uit Maria geboren. Maria stond onder het Kruis. Zij heeft met Jezus meegeleden en daardoor ons mede verlost.
Eronder staan twee Harten: het doorstoken Hart van Jezus (Joh. 19: 34, 37) omkranst met doornen, de pijn door onze zonden Hem aangedaan. Maria's Hart is met een zwaard doorboord, zoals door Simeon voorzegd.
De twaalf sterren er omheen verwijzen naar Maria: "Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd"
 (Openbaring: 12:1)

Met deze tekst wordt ook de Kerk bedoeld, en verwijzen deze sterren naar de twaalf apostelen, de fundamenten van de Kerk, waarvan Maria de Moeder, en Christus het Hoofd is. De Kerk verkondigt deze Blijde Boodschap van verlossing aan de hele wereld.

Noveengebed tot O.L.Vrouw van de 'Wonderdadige' Medaille:

Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. 
Gij zijt niet alleen onze Middelares voor tijdelijke gunsten, maar vooral wilt Gij voor ons geestelijke gaven verwerven, zoals een levend geloof, een onwrikbaar vertrouwen en een vurige liefde tot God en een edelmoedige liefde tot onze naasten. 
Lieve Moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik u nederig vraag om..... (uw intentie). 
Dank, dat Gij uw speciale bijstand en bescherming beloofd hebt aan allen die deze medaille dragen en met vertrouwen dat mooie gebed bidden: 
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"

OUR LADY OF THE MIRACLOUS MEDAL - PRAYER.


1 opmerking: