zondag 21 augustus 2016

22 AUGUSTUS: MARIA KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE
22 augustus: Feest Maria, Koningin van Hemel en aarde, Meesteres van alle zielen:

“Zielen uit Gods hand, ontvang de Vlammenzee van Mijn Liefde. Ik ben de Meesteres en Koningin van al het geschapene. Ik heb de macht om jullie leven te veranderen naar het Ware Geluk toe, om al jullie ellende bruikbaar te maken voor Gods Werken, die Licht over de zielen brengen: het Licht van de hoop, van de Liefde, van inzicht in de Goddelijke Waarheid, het Licht van de eindoverwinning over alle duisternis op deze wereld.
Stel jullie totaal in Mijn dienst, en Ik zal ieder van jullie de diepe betekenis van het kruis in jullie leven tonen. Ik zal in ieder van jullie het vertrouwen in de totale bevrijding versterken, want Ik ben de Hemelse Brug over de kolkende rivier der beproevingen, de Brug die leidt naar de Eeuwige Gelukzaligheid.
Geloof in Mij, zoals Ik in jullie geloof, en Ik zal op al jullie levenswegen mijn macht tonen. Nog kent de wereld niet de volheid van Mijn macht. Keer jullie af van de gehechtheden aan alle misleidingen van het werelds leven, en jullie zullen zien dat Ik Gods Waarheid verkondig: dat God Mij aan jullie heeft gegeven om via jullie totale overgave aan Mij als Meesteres van alle zielen, alle weldaden van Christus overvloedig in jullie zielentuinen tot bloei te brengen. Dan zal de wereld zien dat het kruis niets anders is dan Liefde, en zullen jullie begrijpen dat de kruisweg van jullie eigen leven in werkelijkheid een triomftocht van de Ware Liefde is, die naar het Eeuwig Geluk leidt”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
 (zie openbaringen: 22 augustus 2008)


MARIA KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten