zaterdag 6 augustus 2016

DE ERGERNIS VAN GOD

DE ERGERNIS VAN GOD!Soms horen we wel eens dat er gepredikt wordt dat God zich aan niks ergert bij de mens, want  God is Liefde, zegt men dan. Dat dit een grote misopvatting is wil ik even duidelijk maken. Laten we hierbij naar JEZUS kijken! (Jezus zei immers: “wie mij ziet, ziet de Vader.”Joh.14: 9)
Jezus toonde ons in woord en daad dat er wel degelijk ergernis kan zijn!
 *Jezus ergerde zich mateloos aan de Farizeeërs en de Schriftgeleerden, omwille van hun schijnheilige houding, hun wetticisme, hun houding tegenover de gewone mensen ( Ze legden de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar hadden zelf geen zin om zich daaraan te houden. Matteus23: 3-4) Hij VERWEET(!) hen hiervoor: “blinde leiders,  blinde dwazen, schijnheiligen. Jullie trekken rond over land en zee om één mens te winnen voor het Joodse geloof. Maar als hij eenmaal Jood geworden is, maken jullie dat hij naar de hel zal gaan. Hij wordt nog twee keer zo erg als jullie zelf zijn. Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid. Als de mensen jullie zien, denken ze dat jullie goede mensen zijn. Maar van binnen zitten jullie vol schijnheiligheid en slechtheid. Jullie zijn achterbaks en slecht! ( zie Matteus 23)

*We zien in het evangelieverhaal (Marcus 8:31-33)waar Petrus zich verzet tegen het lijden dat Jezus openbaart aan zijn apostelen, dat Jezus zich ergert aan de houding van Petrus:”Ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wilt." vermaant Jezus, en hij verwijt Petrus zelfs voor ‘Satan.’:

“Jezus begon hen uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.  Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus‘Weg daar, achter Mijsatan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.”

*We zien ook dat Jezus zich ergerde aan mensen die zich oneerbiedig gedroegen tegenover God. Zo zien we dat Jezus bij een voorval in de tempel, KWAAD wordt! Johannes 2: 13-16:” Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep(!) en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
tempelreiniging” 
(Johannes 2: 13-16)


We moeten dan ook niet verbaasd zijn dat de hemel ons in onze huidige tijd komt oproepen bij monde van de Koningin des hemels Maria die in LA SALETTE al wenende de volgende oproep doet:
Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”

"Wenende Maria in LA SALETTE"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten