woensdag 4 januari 2017

GODS WIL VOLBRENGEN

WAT IS GODS WIL?

Gods wil volbrengen…

JEZUS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN”


Vele mensen stellen zich deze vraag en zoeken hier een antwoord op… zoals we op de meeste vragen(over God) een antwoord kunnen vinden in de Bijbel kan ook dit opgelost worden vanuit de bijbel:
Jezus geeft ons in een passage in het Johannes evangelie hier een duidelijk antwoord op:

Johannes: 6:28-29:”Toen vroegen ze (=de joden) Hem: "Wat wil God dan dat we doen?" Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."


"JEZUS DOOR GOD IN DE WERELD GEZONDEN, om de mensheid te VERLOSSEN!"


Een duidelijk antwoord, we volbrengen de wil van God door te geloven in Jezus Christus. (Jezus is immers “de welbeminde van God de Vader, die Hij in onze wereld gestuurd heeft, als Verlosser van de mensen. Wie Jezus aanvaardt, aanvaard ook God die Hem gezonden heeft in de wereld; Johannes 5:23: “Wie de Zoon niet erkent, erkent ook de Vader niet die Hem gezonden heeft.)

Geloven in Jezus impliceert dan ook dat wij handelen volgens ons geloof!
 Jezus wijst ons hierop: Lucas 6: 46:Jezus zei:”Waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg?”Het is van groot belang dat ons hart bij Hem is dieDE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN IS!”Jezus maakt dit duidelijk dat Hij wenst dat ons hart bij Hem is:
Matteus 15:8:” Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij!
Het is van belang dat we hetgeen Jezus verkondigd heeft (het evangelie!) aannemen in alle eenvoud en openheid.Lees daarom zelf regelmatig in het evangelie om je Zijn Woord eigen te maken!  Zijn woorden aanvaarden en er trachten naar te leven, Jezus verlangt van ons dat we Zijn leer beleven en aannemen met de eenvoud van een kind:
Lucas 18: 17:Jezus zei: Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!


"God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."Geen opmerkingen:

Een reactie posten