woensdag 28 december 2016

MARIA POORT VAN DE HEMEL
MARIA,  POORT VAN DE HEMEL:

“Maria de open deur naar het Paradijs 


Maria is door God van meet af aan voorbestemd om de open deur naar het Paradijs te zijn. Hij heeft Zijn Zoon ter wereld laten komen door Maria, en Hij heeft de totale toewijding aan Maria voorzien als de gouden weg voor de zielen om naar Hem terug te keren. Er is geen veiliger weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid dan deze van de totale Mariatoewijding. U volledig, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijden, is het volgen van een weg die u als het ware bij de Hemelpoort brengt. Deze Poort is Maria. De strikte beleving van totale toewijding aan Maria betekent, uw leven leiden met Haar, en uw levensweg aan Haar hand afleggen. De voltooiing van uw weg is als het gaan doorheen de Poort, wat in wezen betekent dat u op dat ogenblik als het ware de volheid van Maria mag ervaren. U treedt dan voorgoed Haar Hart binnen. Op dat ogenblik ziet u reeds de eerste landschappen van het Rijk der Hemelen. Maria ontsluit voor u stap voor stap de vreugden en zaligheden die u dieper laten doordringen in het ware Leven. Hoe inniger u met Haar leeft, des te meer zullen de geuren van het Paradijs tot u doordringen.
Bedenk welke macht Maria ook in deze hoedanigheid in Haar handen draagt: aan Haar is als het ware de sleutel gegeven tot de poort naar uw Eeuwige Gelukzaligheid. Hoe vuriger u de onderrichtingen volgt die Zij in uw hart legt, des te meer ontsteekt u in Haar Hart het Vuur van het verlangen om de sleutel voor u in het slot te steken. Zij kan u reeds tijdens uw leven op aarde een voorproef van deze Genade geven, door op bepaalde ogenblikken even de Hemelpoort voor u op een kiertje te zetten en u gevoelens te schenken van diepe Vrede en rust. Elk ogenblik waarop u plots (soms slechts heel kort) wordt aangegrepen door een ware Vrede in het hart en een stil geluk over uw levensweg in dienst van Maria, is de vrucht van een blik in het Paradijs die aan het diepste van uw ziel is vergund. Alles op de aarde is aan het Hemelse onderworpen. Daarom kan het u niet verbazen dat wie macht heeft over de opening van de Hemelpoort, des te méér macht bezit over alles wat werelds is, indien Haar mogelijk wordt gemaakt om deze macht werkelijk uit te oefenen.

“Maria, de veilige weg naar Jezus en poort van de hemel.”


BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:

(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria: DE HEERLIJKHEDEN VAN MARIA)

http://www.maria-domina-animarum.net/


 

   

 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten