vrijdag 5 mei 2017

MARIA NODIGT UIT

MARIA NODIGT UIT: Laat u in brand steken door de H.Geest!


Maria: "Vandaag nodig Ik de zielen uit om zich te herinneren aan de opdracht waartoe Jezus hen heeft uitgestuurd: dat zij zich door het Doopsel hebben laten reinigen om een leven in navolging van Christus te leiden. Tot voltooiing van deze opdracht nodig Ik de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.
De Heilige Geest cirkelt onophoudelijk boven het water van Mijn Jordaan, speurend naar zielen die verlangen naar het ware Vuur, naar het ware Licht, om nadat zij uit het water zijn gestapt, het Lam Gods te volgen op alle wegen die het Licht voor hen zal beschijnen (Maria bedoelt hier duidelijk de dingen die de Goddelijke Voorzienigheid op ieders levenspad brengt.)
De Heilige Geest is Mijn Hemelse Bruidegom, Hij is nooit ver van Mij vandaan, ja Hij is steeds in Mij. Wie zich in de Jordaan van Mijn Hart onderdompelt, baadt in het reinigend water van de deugd en in het Vuur van de Waarheid van God. Laten de zielen zich vastberaden onderdompelen in Mij, opdat Ik hun dorst naar Gods Waarheid kan lessen en hun zodanig kan wassen dat zij voor de wereld onherkenbaar worden.
De Heilige Geest verlangt naar hen, want vuur zoekt steeds materiaal dat brandbaar is. Zalig de ziel die zich in brand laat steken, want haar Licht en haar warmte zullen God zelf naar haar toetrekken. In haar heeft de Allerhoogste Zijn welbehagen, want zij gaat de wegen van het Goddelijk Lam.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 8 januari 2007)

“Ik nodig de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten