vrijdag 12 mei 2017

VOLMAAKTE HEILIGHEID


Wandeling in de Onbevlekte tuin van Maria:

 VOLMAAKTE HEILIGHEID:

“In de onbevlekte tuin van Maria vind je de volmaakte heiligheid.”
 

 

Ziehier de diepe bedoeling van de kennismaking met de Onbevlekte Tuin:

De 12 GOUDEN REGELS voor de volmaakte navolging van Maria:

1.Onthecht u steeds méér van al het wereldse en uw schijnbehoeften, van seksuele behoeften, van de zucht naar lof en eer, van de zucht naar genot, geld en materiële bezittingen, en van ijdel werelds tijdverdrijf.

2.Wordt u bewust van uw persoonlijke zwakheden, en bestrijd deze met kracht. Het uiteindelijk doel is dit, dat u steeds intenser op Maria zou lijken.

3.Leef met de innerlijke blik constant op de eeuwigheid gericht; maak het Hemelse tot middelpunt van ALLES in uw leven. Sta niet stil bij de gebeurtenissen en ervaringen van uw dagelijks leven. Leef totaal voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde. Herinner uzelf ook aan Maria’s verzoek (Openbaringen van de Meesteres van alle zielen) om dagelijks 3 Weesgegroeten te bidden, telkens gevolgd door de smeking “Laat het Rijk Gods nu op aarde komen”

4.Bid veelvuldig om Vuur in uw hart, opdat uw Ware Liefde (voor God/ Maria en voor uw medeschepselen) mag vergroten.

5. Verloochen uzelf, en richt al uw werken, gedachten, woorden en bestrevingen op de dienst aan Maria, zoals zijzelf dit deed jegens God, en doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria. Leef in de diepten van uw hart met en voor Maria, kijk niet naar reacties van mensen, en vrees ook hun reacties niet.

  6.Wees altijd en overal een bron van steun, bemoediging en vredelievendheid. Bevorder zo de eenheid tussen de zielen.

7.Wees altijd en overal een warme en tedere bron van zachtmoedigheid. Weet dat oprechte zachtheid vrede en vreugde in de harten brengt, en ook uw eigen innerlijke rust en vrede vergroot.

8.Betracht de opperste zuiverheid van gevoelens, gedachten, handelingen en woorden. Elke onreinheid ontkracht de Werken die God door u wil doen, en vertraagt daardoor de komst van Zijn Rijk van Liefde en Vrede.

9.Aanvaard alle kruisen en beproevingen van uw dagelijks leven, leer oprecht tevreden te zijn met alle wendingen van uw lot.

10.Word heldhaftig in de vergevingsgezindheid. Elk gebrek aan vergeving houdt ellende vast in de wereld en in uw eigen leven.

11.Betracht een positieve gesteldheid van hart en een positieve uitstraling. Elke negativiteit en onvrede in uw zielsgesteldheid brengen duisternis, onrust en somberheid in uw eigen gemoed en dat van uw medemens. Wees een bron van Licht en Vrede. Wees blijmoedig, in het bewustzijn dat uw levensweg gemaakt wordt zoals hij is omdat hij in die vorm het beste is voor uw Eeuwige Gelukzaligheid en het Heil van anderen. Innerlijke onrust wijst op een relatief verlies aan vertrouwen op God/ Maria.

12.Betracht de eenvoud in alles: kleding, voorkomen, gedrag... Zo zult u, zoals Maria, ertoe bijdragen dat uw medemens zich bij u goed voelt in de mate waarin hij werkelijk Gods nabijheid zoekt.

 

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Boeken:  de gouden weg naar het paradijs)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 

Maria, onze hemelse moeder..doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten