zondag 1 oktober 2017

STRIJD KINDEREN VAN HET LICHTZALIG DE ZACHTMOEDIGEN:


Wist je dat Jezus een belangrijke belofte heeft gedaan in Mattheus 5? “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” In het woordje zachtmoedig zitten 2 woorden: “zacht” en “moedig”. Het betreft mensen die enerzijds gedreven worden door de liefde van Christus en die Zijn liefde ook zichtbaar doorgeven aan de wereld. Anderzijds zijn het mensen die de moed van de Leeuw van Juda hebben, de leeuw die in hen woont. Mensen die de moed hebben om uit hun comfortleventje te stappen en de duisternis aan te pakken.
Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. “(Openbaring 5:5)
Wees moedig als de leeuw van Juda!Ja, er is heel veel ellende en duisternis op aarde. Er zijn nog heel veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De Bijbel zegt daar ook iets over in Jesaja 60: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HEER opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”
Er KOMT dus een overwinning van het LICHT!

De Bijbel profeteert voor onze tijd dat, temidden van die enorme duisternis op aarde, er mensen zullen opstaan, ambassadeurs van het Koninkrijk van God, zachtmoedigen zoals Jezus hen ook wel noemt, die iets gaan doen aan de duisternis.
Het wordt tijd dat de zachtmoedigen gaan opstaan en de aarde gaan beërven. Waar kies jij voor? Wil je vluchten, of in je ongestoorde gemoedsrust verder zitten afwachten… of wil je ook bij de zachtmoedigen horen die de aarde zullen beërven.

Maria roept deze mensen op in Haar verschijning te La Salette als:
* de “Apostelen van de Laatste dagen”…
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS CHRISTUS.
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken.

Vrees de duisternis niet! Jezus Christus heeft hem overwonnen op het Kruis! En Jezus staat aan onze kant en neemt het voor ons op, als wij tenminste beslissen dat we bij Hem behoren!

Jezus roept ons ook op ons licht niet te verbergen, maar het te laten schijnen!
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
 (Matteus 5:14-16)
In La Salette roept Maria ons op om te strijden als de kinderen van het LICHT:
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN UMITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUSSTRIJD kinderen van het LICHT.

"STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT!"


De hemel blaast NU op de Sjofar om ons op te roepen voor de strijd om de dichte duisternis die de aarde bedekt te verdrijven en ons LICHT als waarachtige christenen te laten schijnen in de duisternis! LAAT HET LICHT VAN JEZUS CHRISTUS STRALEN! STA OP SLAPER, EN LAAT UW LICHT STRALEN!

Het is tijd om ons LICHT te laten STRALEN in de dikke duisternis!”
Geen opmerkingen:

Een reactie posten