zondag 7 januari 2018

EEN LEVENDIG GELOOF! GELOOFSGETUIGENIS


EEN LEVENDIG GELOOF!

Geloofsgetuigenis:
 
Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!God verlangt van de mens een levendig geloof. Jammer genoeg zien we bij vele gelovigen, een geloof dat uitdooft, of nog nauwelijks enige betekenis heeft, men sleurt het met zich mee alsof het meer last is dan  gave! Graag wil ik jullie even vertellen over mijn persoonlijke geloof… Bij iedere mens schenkt God bij de geboorte het zaad van het geloof mee in het hart. Reeds als kleine jongen voelde ik veel genegenheid t.o.v. Jezus en Maria (Ik groeide ook op in een gezin waar geloof zijn plaats had.) Zo als kind van ongeveer 5 a 6 jaar  deed ik telkens op Goede Vrijdag het volgende: ik  nam het kruisbeeld dat aan de muur ging en legde dat  op de tafel, ik ging buiten op zoek naar bloemetjes om het kruis van Jezus met bloemen te omkransen, ik had die man die aan het kruis voor ons gestorven was innig lief en dat was toen voor mij een manier om dat uit te drukken (een soort van kruisverering van een klein kind…)
Als ik mij verdrietig voelde, nam ik dikwijls mijn toevlucht tot Maria, zo kroop ik s’avonds diep onder mijn deken in m’n bed en bad ik al huilend weesgegroetjes tot Maria, ik zocht troost bij mijn hemelse moeder, en die vond ik door het bidden van weesgegroetjes. Deze 2 elementen vind ik nu als senior nog altijd terug in mijn geloof:
1.de liefde tot de gekruisigde Christus; wat zich  vertaald in het aanvaarden van lijden die op mijn levensweg komt, zoals Jezus ons vraagt, om dagelijks ons kruis op te nemen en het te dragen, en dit lijden opofferen, in navolging van Jezus.

Zo probeer ik ten volle deel te nemen aan de werken der verlossing, zodat de woorden van de Heilige Paulus vervult worden: “Datgene te doen, wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus.”  

 ( Kolossenzen 1:24)


2. mijn spiritualiteit die ik volg in mijn geloof volg is deze van de H.Grignion de Montfort:”Maria is de VEILIGSTE ZEKERSTE en SNELSTE WEG om tot Jezus te komen.” Daadwerkelijk vertaalt zich dit in de praktijk in een leven in “totale toewijding aan Maria.”  “Ik ben helemaal van u, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort u toe door Maria, uw heilige Moeder.”
 (uit: De Ware Godsvrucht -H.Grignion de Montfort) 
Mijn gebedsleven verloopt bijgevolg ook door en met Maria, door het dagelijks mediterend bidden van de H.Rozenkrans.
 ( = Maria’s geliefkoosde gebed!)

de H.Rozenkrans ,een machtig wapen tegen het kwade!”


 Maria is mijn gids in mijn geloofsleven! Op deze manier schakel ik mij in als schakel in de ketting van Licht van Maria:


Naast een intens gebedsleven, probeer ik mijn geestelijk leven ook te verrijken door het lezen van degelijke(!) geestelijke literatuur, en lezing van de H.Schrift (de bijbel.)

Na eind de jaren ’90 verschillende keren op bedevaart te zijn geweest naar LA SALETTE (verschijningsoord van Maria in de Franse alpen.) ontving ik ook van Maria de zending om Haar boodschap gegeven in L.S. goed bekend te maken aan gans Haar volk, zoals ze op het einde van Haar boodschap uitdrukkelijk tot 2 x toe gevraagd heeft. Boodschap van LA SALETTE:

 Deze zending vervulde ik vroeger in samenwerking met goede vrienden van mij, maar dit is momenteel helaas wegens gezondheidsomstandigheden, voorlopig niet meer van toepassing, wel probeer ik via internet deze zending nog verder te zetten…

Tot slot kan ik nu reeds zeggen dat ik God dankbaar ben voor mijn leven, ondanks het getekend is door  tegenslagen, ziektes, tijden van duisternis. Het lijden heeft van mij een “nieuwe mens” gemaakt en “het oude” heb ik definitief van mij afgelegd. Innerlijk voel ik mij diep gelukkig dankzij mijn geloof die mij vrede en vreugde schenkt. Doorheen al de beproevingen, ben ik gegroeid als mens en als gelovige. Met de apostel Paulus kan ik zeggen:” Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.” (Galaten 2:20)

Het mooiste moet nog komen!

 "Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden." 

(Romeinen 8:18)

“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” 
(Romeinen 8: 17)

 Al mijn werken zijn er op gericht om mee te werken aan de vorming van het Rijk Gods op aarde, en dit tot meerdere eer en Glorie van God en het heil van de zielen!

O, zalig zijn zij die zich binden met liefde en vertrouwen op deze twee ankers van de zaligheid: Jezus en Maria. Zeker, zij zullen niet verloren gaan.” (H.Alfonsus Linguori)Geen opmerkingen:

Een reactie posten