dinsdag 16 januari 2018

VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA


VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA:
Onderrichting van Maria:

"Elke akte van vurige en liefdevolle onderwerping jegens Mij wekt Gods welbehagen op een onvergelijkbare wijze, want Ik heb je gezegd dat Hij in deze Laatste Tijden de mensheid aan Mijn voeten wil zien. Begrijp zo hoeveel Liefde en welke kracht van Goddelijk Leven over de mensheid uitgestort kan worden naarmate méér mensenzielen zich aan Mijn voeten neerwerpen en Mij erkennen en prijzen als machtige Meesteres van alle zielen. De Allerhoogste heeft Mij bekleed met alle macht over Zijn Heilsplan. Daarom wil Hij deze macht verheerlijkt en geprezen zien in Mij, de Draagster van Gods macht. Met elke erkenning van Mijn macht, niet alleen met woorden maar vooral met daden van totale onderwerping aan Mij, breekt één van de schakels van de vrijwel eindeloze ketting waarmee de satan de mensheid vastbindt in zijn kerkers van de wereld, het materialisme, de hoogmoed, de onzedigheid. Indien de mensheid haar bevrijding uit de ellende verlangt, moet zij aan Mijn voeten komen. Zo wil de Allerhoogste het."
“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid. De Eeuwige Liefde heeft sedert het Lijden en de Kruisdood van Mijn Zoon zelden zo intens gestraald als in deze Laatste Tijden. Zij balt zich nu samen in Mij, de Vrouw die de Belofte van de Nieuwe Lente aan de mensheid wil brengen. Doordat de Allerhoogste de erkenning verlangt van de Draagster van Zijn Goddelijke macht in Haar hoedanigheid van Meesteres van alle zielen, en doordat Hij de onderwerping van mensenzielen aan Mij verlangt, geef Ik in deze hoedanigheid en door de uitoefening van de onvergelijkbare macht die Mij is gegeven, aan de mensheid de kans om vele schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid af te betalen. Hierdoor zal de Bron van de Goddelijke Liefde ontsloten worden om in nooit geziene stromen over de mensheid neer te komen. Zo zal de mensheid deze Bron leren kennen als de ware Bron van alle Leven, en zij zal moeten begrijpen dat Ik dit als Meesteres van alle zielen voor haar heb bekomen.
Ik verwijs de zielen naar het Kruis van Jezus Christus, van waarop Mijn Zoon Mij aan de mens, en de mens aan Mij heeft gegeven. Jezus heeft voorzien dat de zielen Mij nodig zouden hebben om de vrucht van Zijn Kruisdood in zich tot volvoering te kunnen brengen. Ik ben de Gids op de kruisweg van elk mensenleven, maar Ik word zelden herkend noch erkend. Ik kom de zielen herinneren aan de verlossende macht van het Kruis, ook van het kruis in elk leven, en die macht vindt haar voortzetting en voltooiing in de zielen door de erkenning van Mijn meesterschap over hen, want dit meesterschap is Mij door God geschonken. Ik ben Maria, de Medeverlosseres naast de gekruisigde Verlosser. God Zelf heeft Mij bekleed met alle macht om als Zijn Vertegenwoordigster de zielen te bevrijden en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde te voltrekken via de soevereine uitoefening van Mijn macht. De ziel die niet bereid is om zich aan Mijn voeten neer te werpen, miskent hierdoor de door God uitverkoren weg waarop de verlossende macht van de Christus tot haar wil doordringen, en miskent aldus één van de grootste Goddelijke Mysteries.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 17+18 december 2005)
Ter beschouwing:
 (Uit onderrichtingen: meditaties: sterren van hoop.)
 
Waarom is lijden noodzakelijk voor de redding der wereld?
Jezus heeft ons door Zijn Kruisdood verlost. Hoe moeten wij dat verstaan?
Er bestaat in de Schepping een soort evenwicht dat in stand moet worden gehouden: God verlangt een zuivere Schepping. Telkens van die zuiverheid wordt afgeweken door allerlei zonden, onzuiverheden en bekoringen (en die zijn ontelbaar, elke dag opnieuw, over de hele wereld), moet daar een vorm van goedmaking tegenover staan. Die compensatie gebeurt door gebed en opgeofferd lijden. Talloze mensen bidden niet, en offeren niets op (integendeel, zij vervloeken God omdat zij geloven dat Hij dat lijden veroorzaakt.) Daardoor gaat de 'spirituele kwaliteit' van de Schepping sterk achteruit. Daarom is de totale inzet van de aan Maria toegewijde zielen zo belangrijk.

“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten