donderdag 20 november 2014

OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL


OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL:

 (21 nov.) 
Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd.
Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit.
Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november. In de Orthodoxe Kerk is het een van 12 Grote Feesten, waar het Opdracht van de Moeder Gods in de tempel genoemd wordt. Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie in het Westen.

Overweging: 
uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum  Apostolaat:


Maria: “Ik ben de Ark van het Nieuw Verbond. In Mij heeft de Allerhoogste de menselijke natuur voor het eerst sedert Adam en Eva bekleed met de volmaakte heiligheid. Mijn Zoon Jezus Christus zou aan deze vereniging tussen de menselijke natuur en de volmaakte heiligheid nog de volmaakte Goddelijkheid toevoegen: de zichzelf herscheppende kracht die Hem in staat zou stellen om de menselijke natuur uit de dood te doen opstaan en ten Hemel te doen opstijgen zonder inmenging van een kracht van buitenaf. God verlangt zozeer dat Mijn geest in de menselijke natuur mag verder leven. Dit kan, wanneer Mijn getrouwen, de zielen die Ik tot Mijn navolging roep, hun natuur volkomen door Mij laten bezielen.
MARIA ARK VAN HET NIEUWE VERBOND


Vandaag herdenkt de Kerk Mijn totale toewijding in de Tempel. De Tempel moet in de uitgebreide betekenis worden begrepen als het Hart van God, de Goddelijke natuur, het Goddelijk Leven. Daarom is dit de dag waarop Ik verlang dat Mijn dienaren zich met heel hun wezen en met heel hun leven zouden toewijden aan het Goddelijk Leven in de Tempel van Mijn Hart, dat zij zichzelf totaal zouden opdragen in de Tempel van Mijn Wezen dat door de Allerhoogste ‘vergoddelijkt’ is in voorbereiding op de totale vereniging van Mijn natuur met de Zoon van God.
Mijn dienaren en slaven van Mijn Liefde, treed binnen in de allerheiligste Ark van het Nieuw Verbond, het Tabernakel der tabernakelen dat ‘Maria’ heet, en laat jullie overvloeien in de Offerkelk waarin Ik de hele mensheid van alle tijden draag. Leg jullie wil onder Mijn voeten, opdat Ik over jullie kan heersen volgens Mijn welbehagen, want alles wat onder Mijn voeten sterft, gaat over naar het Goddelijk Leven.
Opdracht van Maria in de tempel


BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: sluier van goud)

GEBED:
Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
 Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…
Geen opmerkingen:

Een reactie posten