dinsdag 11 november 2014

GOD IS LIEFDE

GOD IS LIEFDEMet deze uitdrukking wordt soms nogal kwistig omgesprongen…als men dit zegt, geeft men daar dan ook de nodige uitleg bij? We mogen immers de liefde van God niet verwarren met menselijke liefde, God is geen Sinterklaas, zoals men ons nogal dikwijls wil doen geloven!
We vinden de juiste uitleg hiervoor in Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in HEM GELOVEN niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben.  Deze uitleg laat niks aan de verbeelding over: Gods liefde voor ons is dat hij ons het eeuwige leven wil schenken! Voorwaarde hiervoor is: geloven in Zijn Zoon Jezus Christus.
 
JEZUS CHRISTUS, onze REDDER
Niet iedereen verwerft dus zomaar het eeuwige leven…enkel degenen die Jezus Christus geloven en bereid zijn om Hem te volgen!
Dit wil zeggen geloven in hem en ook doen wat hij vraagt van ons, het evangelie in praktijk brengen: Jezus zegt ons trouwens: ” Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?'  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!' “Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Luister niet alleen naar wat Ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.”
(Matteus 7:21-25)

Dat straks iedereen zomaar zal binnengaan in het rijk der hemelen, is zeer de vraag in hoeverre dit klopt met de realiteit, hiervoor vinden we antwoord in het boek openbaring in de bijbel: (Openbaring 7:9-17)

De mensen voor Gods troon”:


 Daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen.  En ze riepen luid: "Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit, en dankzij het Lam!" En alle engelen, de 24 gemeenteleiders en de vier wezens stonden om de troon heen. En ze lieten zich in aanbidding voor de troon op de grond vallen en aanbaden God. Ze zeiden: "Amen! Zo is het! De lofprijs en de majesteit, de wijsheid en de dank, de eer en de macht en de kracht zijn voor eeuwig voor onze God! Amen! Zo is het!"

 Eén van de 24 gemeenteleiders vroeg aan mij: "Wie zijn die mensen in die lange witte kleren, en waar komen ze vandaan?"  Ik zei: "Heer, dat weet ik niet, maar u weet het." Hij antwoordde: "Dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof. Ze hebben hun kleren witgewassen in het bloed van het Lam.  Daarom staan ze voor Gods troon. Ze prijzen Hem dag en nacht in zijn tempel. En Hij die op de troon zit zal voor hen zorgen en hen beschermen. Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."We zien hier dat er zich een grote menigte van mensen voor de troon van God bevinden…
Wie zijn die mensen? Het zijn diegenen die zich vastgehouden hebben aan hun geloof, ondanks grote moeilijkheden, en hebben hun kleren witgewassen in het bloed van het Lam Gods(=Jezus) Het zijn diegenen die hun eigen zondigheid hebben afgelegd en deze hebben beleden bij Jezus Christus! (= zij die zich bekeerd hebben, dit is diegenen die een nieuwe weg ingeslagen zijn in hun leven, een weg op God gericht en niet langer op zichzelf!) Zij die gekozen hebben voor de smalle weg te begaan in plaats van de brede weg. (matteus 7:13-14) Dus niet zomaar iedereen!!!
Het is zoals staat te lezen in Lucas 1:50: “God is Barmhartig voor ieder die Hem ERKENT!”
 We kunnen erop vertrouwen indien we geloven in Jezus Christus en Zijn werken volbrengen en als we ons ONDERWERPEN aan God (Maria in Haar boodschap van La Salette:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de hand van mijn Zoon te laten gaan”…) dat we straks in het hemelse paradijs opgenomen zullen worden…
 
De grote menigte, hen die hun kleren hebben witgewassen in het bloed van het Lam, staande voor Gods troon in de hemel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten